Ons onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

Het Griftland College staat bekend om haar goede leerlingbegeleiding. Hier horen alle activiteiten bij die tot doel hebben leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en leerprocessen, zowel individueel als in groepsverband. Als een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft, zal de mentor altijd in samenspraak met de leerling, ouders, teamleider en zorgcoördinator afstemmen welke vorm van begeleiding het beste aansluit bij de hulpvraag van de leerling. 

Zorgstructuur

De zorgcirkel laat zien hoe de zorg voor de leerling op het Griftland College is ingericht. De leerling staat centraal, dus de cirkel lees je van binnen naar buiten. In elk leerjaar hebben alle leerlingen een mentor die zorg draagt voor de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding. De mentor wordt hierin ondersteund door vakdocenten en de verzuimmedewerker. De teamleider is het aanspreekpunt van het team. De teamondersteuners helpen de teamleider hierbij.

Het Griftland College heeft een zorgteam dat wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. Binnen het zorgteam bieden we verschillende vormen van begeleiding aan. Daarnaast maken we gebruik van de expertise van externe zorgpartners in én buiten de school. Indien hulp binnen school niet (meer) mogelijk is, kunnen wij doorverwijzen naar de externe zorgpartners. Op die manier proberen we de begeleiding die de leerling nodig heeft zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van de leerling.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs en de zorgplicht voor scholen ingegaan. Passend onderwijs houdt in dat elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte in de regio waar hij of zij woont, onderwijs moet krijgen dat bij hem of haar past. Voor uitgebreide informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de folder Wat is passend onderwijs? van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Alle scholen vallen sinds dat moment onder een Samenwerkingsverband (SWV). Het Samenwerkingsverband Eemland, waartoe de VO-scholen in Soest en Baarn behoren, heeft gekozen voor een hoog niveau van basisondersteuning. Dit betekent dat alle scholen binnen dit samenwerkingsverband dit hoge niveau van basisondersteuning bieden. Wat de basisondersteuning precies inhoudt, staat beschreven in het SOP, het Schoolondersteuningsprofiel.

Begeleiding en ondersteuning 9

JOSEE is een gezamenlijk initiatief van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV V(S)O Eemland (voortgezet onderwijs). Ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen hier met al hun vragen en zorgen over passend onderwijs terecht, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden. JOSEE is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven objectieve informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Op www.josee.nu is voor ouders en jeugdigen veel informatie te vinden over passend onderwijs. Contact: Bel naar 033 – 30 30 488 of mail naar contact@josee.nu. Voor het maken van een afspraak klik hier (gesloten tijdens schoolvakanties van Midden-Nederland).

 

Rebound

Op het Griftland College kunnen leerlingen die niet of niet volledig kunnen deelnemen aan het reguliere lesprogramma naar de Rebound. Denk hierbij aan leerlingen die regelmatig hinderlijk gedrag vertonen, angstig of teruggetrokken zijn of leerlingen met een verminderd energieniveau. Een leerling kan alleen deelnemen aan de Rebound als er sprake is van een meervoudige hulpvraag met een extra ondersteuningsbehoefte. De Rebound is een intern traject met veel aandacht voor continuïteit, structuur en duidelijkheid zodat de leerling tot rust kan komen, stoom kan afblazen en de juiste ondersteuning krijgt. De leerlingen krijgen in de Rebound een vaste basis: op een vaste plek vinden zij een vast persoon. Leerlingen komen op vooraf afgesproken tijden langs, maar spontaan mag ook. Doel is dat deze leerlingen uiteindelijk weer volledig kunnen deelnemen aan het reguliere lesprogramma. De Rebound is van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 16.30 uur open. In de Rebound is altijd iemand aanwezig.

Begeleiding en ondersteuning 10

Stichting Balans

Enkele jongerenwerkers van Stichting Balans zijn vrijwel dagelijks op onze school aanwezig. Zij vormen een extra luisterend oor voor jongeren die vastlopen met school, thuis en soms met zichzelf. De jongerenwerkers hebben een vaste plek in school waar leerlingen hen kunnen vinden. Ze lopen echter ook in school rond om laagdrempelig aanspreekbaar te zijn en leerlingen te kunnen aanspreken.

Mentoraat 

De centrale persoon in de leerlingbegeleiding is de mentor die elke klas of groep aan het begin van het schooljaar krijgt toegewezen. De mentor beschikt over zoveel mogelijk gegevens betreffende studievaardigheden, gedrag, sociaal functioneren en werkhouding van iedere leerling. Hij of zij is de aangewezen persoon, indien leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en schoolleiding vragen of mededelingen hebben over de klas of over leerlingen uit de klas.

In de onderbouw staan mentorlessen op het rooster waarbij de mentor zich vooral bezighoudt met het leren leren, het leren kiezen en de sociaal-emotionele begeleiding. Later is de rol van de mentor steeds meer gericht op studiebegeleiding, waarbij het bewaken van de voortgang en het evalueren van de resultaten kerntaken zijn. In de brugklas wordt de mentor ondersteund door door twee leerlingmentoren uit de vierde klas.

Decanaat

Tijdens een schoolloopbaan moet een leerling verschillende keuzes maken (afdeling, profiel of sector, vervolgopleiding, et cetera). Het decanaat begeleidt (in samenwerking met de mentoren) de leerlingen bij dit keuzeproces. We hebben twee decanen. Zij voeren persoonlijke gesprekken met leerlingen, organiseren beroepenmarkten en speciale keuzelessen en houden voorlichtingsavonden voor leerlingen en hun ouders/verzorgers over de te maken keuzes.

Remedial Teaching (RT)

Een leerling met problemen op het gebied van leer-/ studievaardigheden kan in aanmerking komen voor remediale ondersteuning (RT). Voor deze begeleiding wordt onder andere gebruikgemaakt van de executieve functies. Leerlingen waarbij een vermoeden bestaat van dyslexie, kunnen hierop bij de RT gescreend worden. Een verklaring van dyslexie kan echter alleen via een extern onderzoeksbureau verkregen worden. Leerlingen met dyslexie kunnen bij de RT kennismaken met diverse hulpmiddelen waaronder Kurzweil (gesproken ondersteuning) en laptop- of iPad-gebruik bij toetsen in de bovenbouw. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de diagnose en van wat een leerling nodig heeft. In Somtoday houdt de RT haar verslagen bij. De mentor wordt via een Somtoday-melding hiervan op de hoogte gesteld.

Zomerschool

Het Griftland College verzorgt een Zomerschooltraject voor 4 havo-leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar het volgende leerjaar. De rapportvergadering kan na bespreking besluiten deze leerlingen één of twee vakken te laten repareren. De Zomerschool werkt met een intensieve begeleiding in kleine groepjes, zeven dagen lang. Op dag acht volgt een test die met succes moet worden afgesloten om alsnog bevorderd te kunnen worden. De Zomerschool vindt plaats in de laatste schoolweek en de eerste week van de zomervakantie.

Ons laatste nieuws

Scherm­afbeelding 2023-09-18 om 10.28.07

Uitnodiging Inspiratieavond – “Help, mijn kind zit de hele dag achter een scherm!

Uitnodiging Inspiratieavond SWV de Eem – dinsdag 3 oktober 2023 “Help, mijn kind zit de hele dag achter een scherm!” Gamen is de nummer 1 …

Scherm­afbeelding 2023-08-30 om 10.46.27

Telefoon in kluisje

Vanaf 1 januari 2024 worden mobiele telefoons landelijk verboden in de klas. Het Griftland College kiest ervoor om met de start van het schooljaar 23-24 …

welcome-back-to-school-poster-vector-16377073

Introductierooster

De zomervakantie is bijna voorbij. We kijken ernaar uit iedereen weer op school te zien en verwelkomen alle nieuwe leerlingen. Het nieuwe schooljaar starten we …