Contact

Algemeen

Griftland College

Noorderweg 79, 3761 EV Soest I Postbus 316, 3760 AH Soest

Ziek/beter melden
Via telefoonnr.: 035 6098 200 
Per e-mail: absentie@griftland.nl 

Loge/receptie
Bereikbaar 07:30 uur – 16:30 uur
Telefoon 035 6098 200

Bankgegevens
Rabobank Soest Baarn Eemnes
rekeningnummer 3799.99.269
t.n.v. stichting CVO Baarn/Soest
(IBAN: NL88RABO0379999269)

Vragen over facturen en betalingen
facturen@griftland.nl

Doorgeven van wijzigingen zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
administratie@griftland.nl

Algemeen e-mailadres
mail@griftland.nl


Rector
De heer K. Versteeg
Telefoon 035 6098 201
k.versteeg@griftland.nl

Plaatsvervangend rector
De heer drs. J. van der Mast
Telefoon 035 6098 201
j.vandermast@griftland.nl

Teamleider brugklassen
Mevrouw drs. D. Keijner
Doorkiesnummer 035 6098 204
d.keijner@griftland.nl

Teamleider 2-3-4 mavo
De heer drs. J. van der Mast
Telefoon 035 6098 200
j.vandermast@griftland.nl

Teamleider 2-3 havo
De heer J.H. van Dam
Doorkiesnummer 035 6098 209
j.vandam@griftland.nl

Teamleider 4-5 havo
De heer drs. D.G.H. van Ginkel
Doorkiesnummer 035 6098 205
d.vanginkel@griftland.nl 

Teamleider 2-3 vwo
Mevrouw L. van den Berg
Doorkiesnummer 035 6098 208
l.vandenberg@griftland.nl

Teamleider  4-5-6 vwo
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen
Doorkiesnummer 035 6098 207
m.matthijsen@griftland.nl 


Decaan mavo
Mevrouw L. Postel
Telefoon 035 6098 215
l.postel@griftland.nl 

Decaan havo
Mevrouw F. Verwoerd- Nelissen
Doorkiesnummer 035 6098 214
f.verwoerd@griftland.nl

Decaan vwo
De heer W. Kraaikamp
Telefoon 035 6098 200
w.kraaikamp@griftland.nl


Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers
Doorkiesnummer 035 6098 217
m.evers@griftland.nl


Zorgcoördinator/orthopedagoog
Mevrouw drs. N.G. Wagenaar
Telefoon 035 6098 200
n.wagenaar@griftland.nl

Directie-assistent
Mevrouw M. Korpelshoek
Doorkiesnummer 035 6098 201
m.korpelshoek@griftland.nl

Functionaris gegevensbescherming
fg@griftland.nl

Ons laatste nieuws

_MP_9618

Corona en ons onderwijs

Vanaf 2 juni kunnen al onze leerlingen weer naar school. We starten dan met het geven van hybride onderwijs, een combinatie van fysiek en online …

_MP_9280

Vacatures nieuwe schooljaar

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste docent scheikunde (eerstegraads bevoegd). Voor meer informatie over deze vacature kijkt u hier. Sluitingsdatum is vrijdag 5 juni.

Vr-bril-en-leaflet

Leerlingen Griftland College en Waldheim-mavo toch op excursie

Leerlingen van het Griftland College uit Soest en de Waldheim-mavo uit Baarn worden deze dagen aangenaam verrast met een VR-bril van hun school. Met de …