Contact

Algemeen

Griftland College

Noorderweg 79, 3761 EV Soest I Postbus 316, 3760 AH Soest

Ziek/beter melden
Via telefoonnr.: 035 6098 200 
Per e-mail: absentie@griftland.nl 

Loge/receptie
Bereikbaar 07:30 uur – 16:30 uur
Telefoon 035 6098 200

Bankgegevens
Rabobank Soest Baarn Eemnes
rekeningnummer 3799.99.269
t.n.v. stichting CVO Baarn/Soest
(IBAN: NL88RABO0379999269)

Vragen over facturen en betalingen
facturen@griftland.nl

Doorgeven van wijzigingen zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
administratie@griftland.nl

Algemeen e-mailadres
mail@griftland.nl


Rector
De heer K. Versteeg
Telefoon 035 6098 201
k.versteeg@griftland.nl

Plaatsvervangend rector
De heer drs. J. van der Mast
Telefoon 035 6098 201
j.vandermast@griftland.nl

Teamleider brugklassen
Mevrouw drs. D. Keijner
Doorkiesnummer 035 6098 204
d.keijner@griftland.nl

Teamleider 2-3-4 mavo
De heer drs. J. van der Mast
Telefoon 035 6098 200
j.vandermast@griftland.nl

Teamleider 2-3 havo
De heer J.H. van Dam
Doorkiesnummer 035 6098 209
j.vandam@griftland.nl

Teamleider 4-5 havo
De heer drs. D.G.H. van Ginkel
Doorkiesnummer 035 6098 205
d.vanginkel@griftland.nl 

Teamleider 2-3 vwo
Mevrouw L. van den Berg
Doorkiesnummer 035 6098 208
l.vandenberg@griftland.nl

Teamleider  4-5-6 vwo
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen
Doorkiesnummer 035 6098 207
m.matthijsen@griftland.nl 


Decaan mavo
Mevrouw L. Postel
Telefoon 035 6098 215
l.postel@griftland.nl 

Decaan havo
Mevrouw F. Verwoerd- Nelissen
Doorkiesnummer 035 6098 214
f.verwoerd@griftland.nl

Decaan vwo
De heer W. Kraaikamp
Telefoon 035 6098 200
w.kraaikamp@griftland.nl


Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers
Doorkiesnummer 035 6098 217
m.evers@griftland.nl


Zorgcoördinator/orthopedagoog
Mevrouw drs. N.G. Wagenaar
Telefoon 035 6098 200
n.wagenaar@griftland.nl

Directie-assistent
Mevrouw M. Korpelshoek
Doorkiesnummer 035 6098 201
m.korpelshoek@griftland.nl

Functionaris gegevensbescherming
fg@griftland.nl

Ons laatste nieuws

_MP_9626

Nieuws over corona en ons onderwijs

Afgelasting van het CE, wat betekent dat voor onze examenleerlingen? Lees hier alle correspondentie aan ouders en leerlingen over het coronavirus. Het Griftland College is …

gooi en Eemlander

De Gooi- en Eemlander: School sluit, maar de virtuele klas gaat open

De Gooi- en Eemlander was bij ons op bezoek. Virtueel lesgeven tijdens de coronacrisis. Wat ging hieraan vooraf? Wat vraagt dit van de school?

Cambridge

Cambridge English Advanced inschrijving geopend!

Op het Griftland College kun je in de bovenbouw van havo en vwo in twee jaar tijd je Cambridge Certificaat halen.  Via deze link inschrijven, …