Ons onderwijs

Keuzes in de tweede fase

De tweede fase is de naam voor het onderwijs in de leerjaren 4/5-havo en 4/5/6-vwo. In de tweede fase is het onderwijs anders georganiseerd dan in de onderbouw. Je volgt een van tevoren vastgelegd programma van toetsing en afsluiting (PTA). Je hebt klassikaal les, maar voor bepaalde vakken zijn er clustergroepen. In de bovenbouw wordt grote nadruk gelegd op zelfstandigheid en het oefenen van vaardigheden. Je komt in deze fases voor bepaalde verplichte en vrijwillige keuzes te staan. We noemen er een aantal van.

Profielkeuze

Je volgt in de tweede fase een profiel: een samenhangend geheel van vakken die voorbereiden op een vervolgstudie in een bepaalde richting. Sommige vakken zijn verplicht, de overige vakken zijn naar keuze.

De vier profielen zijn:
· Cultuur & Maatschappij (CM)
· Economie & Maatschappij (EM)
· Natuur & Gezondheid (NG)
· Natuur & Techniek (NT)

De profielkeuze kan invloed hebben op de vervolgstudies die je kunt volgen. Er zijn veel verschillende studies en veel verschillende scholen; sommige studies of scholen hebben bepaalde toelatingseisen. Benieuwd naar welke studies onze oud-leerlingen gekozen hebben? Neem dan een kijkje op deze pagina en lees hun ervaringen.

Griftland Businessclass

Havoleerlingen kunnen vanaf 4 havo kiezen voor de Griftland Businessclass. In de GBC wordt gedurende een kalenderjaar (van januari in 4 havo tot december in 5 havo) het onderwijs anders georganiseerd. Je bent ondernemend bezig en je richt in groepjes van drie een bedrijf op. Je gaat op zoek naar aandeelhouders, koopt producten in en probeert die met winst te verkopen. Deze klas is gericht op de leerling die wil en kan leren vanuit de echte ondernemerspraktijk.

Honoursprogramma

Zit je op het vwo? Dan biedt het honoursprogramma jou de mogelijkheid iets extra’s te doen naast het reguliere schoolprogramma. De invulling van het programma is voor iedere deelnemer verschillend en wordt in overleg met de begeleiders gestalte gegeven. Het programma is bedoeld voor excellente leerlingen, maar ook voor leerlingen waarvan wij denken dat zij meer in huis hebben dan dat ze tot dan toe nog hebben laten zien. Tijdens het programma bedenk je projecten en zet je deze zelf op. Aan de hand van zes competenties beschrijf je jouw vorderingen en ontwikkeling in een portfolio. Goed reflecteren, creëren, communiceren en organiseren zullen er zo voor zorgen dat jij jouw honoursprogramma met een goed resultaat afsluit! Dit komt dan ook op je plusdocument dat je ontvangt bij je diploma.

Cambridge Engels

In twee jaar tijd kun je je Cambridge Certificaat halen. Dit certificaat is onbeperkt geldig en wordt wereldwijd erkend door vele universiteiten, hogescholen en werkgevers. Met het Cambridge Advanced English Certificate behaal je een hoger taalvaardigheidsniveau dan met het reguliere havo- en vwo-examen Engels en dat kan bij een vervolgstudie of bij het zoeken naar werk voordelen opleveren. Na het behalen van het Cambridge Advanced Exam is het mogelijk om de taalvaardigheid nog verder te ontwikkelen en het hoogste Cambridge C2 Proficiency Certificate te behalen. Check de flyer voor meer informatie

Debatclub

Bij de debatclub op het Griftland College oefen je je debat- en gespreksvaardigheden. Eens in de week, onder leiding van een docent, leer je overtuigend spreken, luisteren, argumenteren en samenwerken. Creativiteit, nieuwsgierigheid en spel staan hierbij centraal. Bovenbouwleerlingen hebben tijdens de bijeenkomsten regelmatig een organiserende rol. De docent coacht, enthousiasmeert en zorgt voor de randvoorwaarden.

Keuzewerktijd

Iedere bovenbouwleerling heeft studieuren. Tijdens een studieuur werk je in een van onze studiehuisruimtes. Voor elk gewerkt uur krijg je een stempel van de studiehuismedewerker. We hebben 6 verschillende studiehuisruimtes en iedere studiehuisruimte heeft een ander doel. Zo is er een ruimte waar in stilte gewerkt kan worden maar is er ook een plek waar je juist samen kunt werken aan bepaalde opdrachten. Ook zijn er lokalen waar je extra ondersteuning kunt krijgen voor of kunt werken aan bepaalde vakken. Genoeg mogelijkheden dus om je studieuren zo zinvol mogelijk te besteden!

Ontdek onze studiehuisruimtes

Elke ruimte heeft een ander doel

Ons laatste nieuws

vakantie3

Fijne vakantie!

De zomervakantie is begonnen! Vanuit een steeds leger wordend Griftland (het deel van het pand dat in de vakantie gesloopt gaat worden is nu wel ...
classroom-824120_1280

Klassenindeling schooljaar 24/25

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, Na ieder schooljaar is het weer spannend in welke klas leerlingen geplaatst zullen worden. ‘Zit ik weer bij mijn vrienden of ...
osinga

Bestellen boeken

Eind juni hebben alle ouders/verzorgers van de nieuwe brugklasleerlingen een mail ontvangen met informatie over hoe de boeken voor schooljaar 24/25 te bestellen. De ouders/verzorgers ...