Ouders/verzorgers

Contacten tussen school en thuis

 

Somtoday

Zodra leerlingen starten op onze school ontvangt u als ouder/verzorger een inlogcode waarmee u toegang krijgt tot het leerling-informatiesysteem Somtoday. Door in te loggen kunt u:

  • uw kind absent melden. Voor toetsweken geldt dat absentie uitsluitend vooraf (uiterlijk een half uur vóór de toets) én telefonisch (035 6098 200) gemeld kan worden;
  • het huiswerk, het rooster en de cijfers bekijken;
  • AVG-voorkeuren instellen;
  • berichten sturen naar mentoren en docenten;
  • inschrijven voor oudergesprekken zoals driehoeks- en 10-minutengesprekken (kan alleen via webversie Somtoday).

In de App Store (Apple) en in de Playstore (Android) is de app te downloaden: ‘Somtoday Ouder’.

Via deze link komt u bij de webversie van Somtoday. Er is een handleiding beschikbaar voor ouders/verzorgers: Handleiding Ouderapp.

Nieuwsbrieven, e-mails en social media

Door middel van digitale nieuwsbrieven en e-mails worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen, zowel afdelings­specifiek als schoolbreed. Ook facturen worden via een link per mail naar u gestuurd. Daarnaast heeft Het Griftland College een facebook- en Instagrampagina, Twitter- en een eigen Youtube-account.

Website

Op de website is veel informatie terug te vinden. Zo vindt u onder praktische informatie de jaarplanner, informatie over de aanschaf van de iPad, het melden van absentie en het aanvragen van bijzonder verlof. Onder handige documenten staan de schoolgids, de bevorderingsnormen, een document over de vrijwillige ouderbijdrage en verschillende protocollen. Onder het tabblad contact vindt u de contactgegevens van de school, de afdelingen en een handig stroomschema dat uitlegt met wie u voor wat contact op kunt nemen.

Ouderavonden

Er zijn diverse momenten waarop wij ouders/verzorgers vragen naar school te komen, zoals kennismakingsavonden, driehoeksgesprekken, 10-minutengesprekken en voorlichtingsavonden. 

Ons laatste nieuws

vakantie3

Fijne vakantie!

De zomervakantie is begonnen! Vanuit een steeds leger wordend Griftland (het deel van het pand dat in de vakantie gesloopt gaat worden is nu wel ...
classroom-824120_1280

Klassenindeling schooljaar 24/25

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, Na ieder schooljaar is het weer spannend in welke klas leerlingen geplaatst zullen worden. ‘Zit ik weer bij mijn vrienden of ...
osinga

Bestellen boeken

Eind juni hebben alle ouders/verzorgers van de nieuwe brugklasleerlingen een mail ontvangen met informatie over hoe de boeken voor schooljaar 24/25 te bestellen. De ouders/verzorgers ...