Werk en stage

Algemene informatie

Het Griftland College is een christelijke school voor mavo, havo en vwo die uitdagend en betekenisvol onderwijs biedt aan ongeveer 1450 leerlingen uit Soest, Baarn en omgeving. Centraal in het schoolplan staan de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen. De medewerkers zijn zeer betrokken bij de school. In een prettige sfeer is er veel individuele aandacht voor de leerlingen. Het pedagogische klimaat van de school wordt gekenmerkt door structuur, respect voor elkaar en veiligheid, in een inspirerende en eigentijdse leeromgeving.

Op het Griftland College werken de leerlingen met iPads. Het werken met iPads is geen doel, maar moet ondersteunend zijn aan het onderwijs dat wij aanbieden. Wij noemen dat Blended Learning, een manier van werken waarin digitale en traditionele leermiddelen naast elkaar worden gebruikt of zelfs in elkaar overvloeien. Alle docenten en ondersteunende medewerkers worden geschoold in het gebruik van iPads in de les.
Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden in combinatie met Apple-TV, zodat er door iedereen snel geschakeld kan worden tussen iPad en bord. Docenten werken met een MacBook, eventueel aangevuld met een iPad om het onderwijs nog beter te kunnen ondersteunen.

ORGANISATIE
Het Griftland College maakt samen met de Waldheim-mavo in Baarn deel uit van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest. Vacatures op beide scholen kunnen eventueel gecombineerd worden.

De directie bestaat uit de heer K. Versteeg (rector) en de heer K. Hermans (plaatsvervangend rector). Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid op het Griftland College. Op het Griftland College werken we in afdelingsteams, elk geleid door een teamleider. Docenten worden ingedeeld in een team, waarin zij ook de meeste lessen verzorgen. Dit zorgt voor een optimale betrokkenheid van het docententeam bij het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in een afdeling. Op deze manier houden we onze grote school ‘klein’ voor de leerlingen, omdat zij allen in een kleinere eenheid – de afdeling – zijn ondergebracht. Voor hen – en voor de ouders/verzorgers – zijn de lijnen kort.

BEGELEIDING, OPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN DOCENTEN
Het Griftland College voert vooruitstrevend personeelsbeleid waarin opleiding en begeleiding van nieuwe docenten hoge prioriteit heeft. Er is een intensieve introductiecursus (op donderdagmiddag) onder leiding van twee ervaren schoolopleiders en intensieve begeleiding door een sectiegenoot. De begeleiders vanuit de sectie zijn hiertoe specifiek geschoold. Er zijn goede contacten met de lerarenopleiding van de HU en de Graduate School for Teaching van de Universiteit van Utrecht.

BEOORDELING NIEUWE DOCENTEN
Alle nieuwe docenten worden in hun eerste jaar op het Griftland College beoordeeld. De beoordeling geschiedt in twee rondes. De eerste ronde start aan het begin van het schooljaar en loopt tot de kerstvakantie. De tweede ronde start na de kerstvakantie en loopt tot begin april. In beide rondes worden er minimaal 2 lessen bezocht door teamleiders, worden er leerlingenenquêtes afgenomen in drie klassen en wordt advies gevraagd aan de vaksectie. De eerste ronde wordt afgerond met een voortgangsgesprek met de teamleider en aan het eind van de tweede ronde voeren we een beoordelingsgesprek.

AMBITIE EN ONTWIKKELING
Het Griftland College is een lerende organisatie. Ontwikkeling staat bij ons centraal. Wij motiveren onze medewerkers zich op persoonlijk en op professioneel gebied te ontwikkelen. Dit realiseren wij onder meer door het aanbieden van eWise-trainingen, een online platform voor scholing van docenten en ondersteunende medewerkers. Op elk gewenst moment kan gekozen worden uit een grote variatie aan onderwerpen waarin men een e-learning training kan volgen.
Ook worden alle docenten en ondersteunende medewerkers de komende jaren geschoold in het gebruiken van de iPad in het onderwijs en het werken in een Apple-omgeving. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met AMAC.
Naast deze scholingen is er voldoende ruimte voor een eigen keuze in de ontwikkeling, op voorwaarde dat deze past bij de speerpunten van de school, zoals verwoord in het school- en jaarplan.

UNIVERSITAIRE PRAKTIJKSCHOOL
Het Griftland College is een universitaire praktijkschool. In samenwerking met de UU leiden wij eerstegraads docenten op. Regelmatig krijgen wij van de UU het verzoek om docenten een stageplaats aan te bieden en niet zelden leidt dit tot een benoeming in de jaren daarna.

BEGELEIDING EN AFSTUDEREN
Niet alle nieuwe collega’s beschikken bij de start van hun werkzaamheden op het Griftland College over een bevoegdheid. Natuurlijk verwachten wij van nieuwe docenten die nog niet zijn bevoegd dat zij binnen een termijn van maximaal twee jaar hun bevoegdheid kunnen overleggen. Indien gewenst voorziet het Griftland College in de begeleiding van medewerkers die studeren voor een bevoegdheid.

ZIJ-INSTROOM
Als er formatieve ruimte is bieden we zij-instromers de gelegenheid op het Griftland College hun eerste stappen in het onderwijs te zetten. Een belangrijke voorwaarde is dat potentiële zij-instromers zich goed hebben georiënteerd op het werken in het onderwijs. Dit kan door contact te leggen met de beoogde instelling waar scholing zal worden gevolgd en door vooruitlopend op een baan in het onderwijs lessen van ervaren docenten bij te wonen. De kans op succes neemt toe naarmate de kandidaat zich beter heeft voorbereid. Het Griftland College geeft indien mogelijk graag gehoor aan verzoeken van kandidaten om een dag (of enkele dagen) mee te mogen lopen met ervaren docenten.

STAGEPLAATSEN
Het Griftland College is als erkende opleidingsschool regelmatig op zoek naar enthousiaste stagiaires. Als je op zoek bent naar een stageplaats als docent of voor een onderwijsondersteunende functie, stuur dan een (open) sollicitatiebrief naar stage@griftland.nl. Wij bekijken dan op korte termijn welke mogelijkheden er op het Griftland College zijn en nemen snel contact met je op.
Beschrijf duidelijk in je sollicitatiebrief wat je zoekt. Geef ook aan wat je van het Griftland College verwacht, wat je zou willen leren en wat de eisen vanuit je opleiding zijn. Zo kunnen we goed inschatten of we je een interessante stage kunnen aanbieden.

Ons laatste nieuws

Schermafbeelding 2022-04-19 om 11.35.30

Thema-avond voor ouders: ‘Gezonde Leefstijl’

Hoe stimuleren we een gezonde leefstijl bij onze pubers? Deze vraag staat op 11 mei 2022 centraal op de jaarlijkse thema-avond voor ouders van het …

Erasmus-website-1

Eindexamentrainingen

Inschrijving gestart! Erasmus Education organiseert in de meivakantie (2 t/m 6 mei) eindexamentrainingen voor leerlingen van het Griftland College (locaties staan op de site van …

poster.grift's.got.talent[2][62]

Griftland’s got talent

De allereerste editie van de spiksplinternieuwe podiumavond Griftland’s got talent! Het belooft een avond bomvol vette, muzikale en talentvolle act’s te worden. Zowel docenten als …