Contact

Contact

Contact 3Griftland College

Noorderweg 79, 3761 EV Soest I Postbus 316, 3760 AH Soest
mail@griftland.nl I telefoon: 035 6098 200  (07:30 uur – 16:30 uur)

Financieel
Rabobank Soest Baarn Eemnes, rekeningnummer 3799.99.269,
t.n.v. stichting CVO Baarn/Soest, (IBAN: NL88RABO0379999269)
facturen@griftland.nl

Administratie
Doorgeven van adreswijzigingen: administratie@griftland.nl

Contact medewerkers

Schoolleiding
De heer K. Versteeg, rector, (035 6098 201, k.versteeg@griftland.nl)
De heer C. Hermans, plaatsvervangend rector (035 6098 201 k.hermans@griftland.nl)
Mevrouw drs. D. Keijner, teamleider brugklassen (035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl)
Mevrouw L. van den Berg, teamleider 2/3 havo/vwo (035 609 82 08, l.vandenberg@griftland.nl)
De heer J. van Dam, teamleider 2/3/4 mavo (035 609 82 09, j.vandam@griftland.nl)
De heer drs. D. van Ginkel, teamleider 4/5 havo (035 609 82 05, d.vanginkel@griftland.nl)
Mevrouw drs. M. Matthijsen, teamleider 4/5/6 vwo (035 609 82 07, m.matthijsen@griftland.nl)

Directie-assistent
Mevrouw M. Korpelshoek, telefoon 035 6098 201, m.korpelshoek@griftland.nl

Functionaris gegevensbescherming
fg@griftland.nl

Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers, telefoon 035 6098 217, m.evers@griftland.nl

Zorgcoördinator/orthopedagoog
Mevrouw drs. N.G. Wagenaar, telefoon 035 6098 200, n.wagenaar@griftland.nl

Vertrouwenspersonen
Het bestuur heeft daartoe vier vertrouwenspersonen aangesteld, twee medewerkers van de stichting en twee externen. Het staat iedereen vrij om zelf een keuze te maken welke vertrouwenspersoon te willen benaderen. 

Intern:
Mevrouw M. Meijer: mmeijer@waldheim.nl
De heer W. Hoogendijk: w.hoogendijk@griftland.nl

Extern:
Mevrouw S.W. Schut-van Sorgen (Soest), e-mail: a.b.schut@kpnmail.nl
De heer L. Broere (Soest), e-mail: l.broere@leidraadconsult.nl

Klachten 

Wanneer er problemen zijn, is het van belang die zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. U kunt hiervoor de mentor of teamleider raadplegen. Komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bij de directeur indienen. Deze zal bemiddelend optreden en zich inspannen om tot een goede oplossing te komen. Het kan echter voorkomen dat er behoefte is om een kwestie met een vertrouwenspersoon te bespreken. De vertrouwenspersonen kunnen ook behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een klacht. Zie de contactgegevens hierboven. Mocht de klacht niet tot tevredenheid afgehandeld worden, dan bestaat de mogelijkheid de klacht bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in te dienen. Het Griftland College is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (www.gcbo.nl). De ernst van de klacht kan er ook toe leiden dat een klacht direct bij deze commissie ingediend wordt. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar de algemene klachtenregeling stichting CVO Baarn/Soest.

Wie benader ik voor wat?

Voor vragen over het welbevinden van uw kind bij ons op school kunt u de mentor, teamleider of docent raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot een bepaald vak, kunt u contact opnemen met de desbetreffende docent. Zie ook dit schema.

Teamleider brugklassen
Mevrouw drs. D. Keijner, telefoon 035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl

Teamondersteuners brugklassen
De heer T. Visscher MA, t.visscher@griftland.nl
Mevrouw E. Leenders e.leenders@griftland.nl

Mentoren brugklassen
1A. De heer M. Azeem
1B. Mevrouw T. van Tol en de heer P. Hogers
1C. De heer W. Zieleman
1D. Mevrouw E. Leenders
1E. Mevrouw N. van Noorden
1F. De heer T. Visscher
1G. Mevrouw E. Langbroek
1H. Mevrouw K. Zarour
1VX. Mevrouw L. de Jongh en de heer P. Kool

Teamleider mavo 
De heer J.H. van Dam, telefoon 035 6098 209, j.vandam@griftland.nl 

Leerlingcoordinatoren mavo
Mevrouw M. de Boer, m.deboer@griftland.nl 
De heer W. Schaap, w.schaap@griftland.nl

Decaan mavo
Mevrouw L. Postel, telefoon 035 609 82 15, l.postel@griftland.nl

Mentoren mavo
2MA. De heer Y. Yilmaz en mevrouw H. Bakkenes
2MB. Mevrouw J. de Vos en mevrouw M. Scholtens

3MA. Mevrouw L. Arts
3MB. Mevrouw M. de Boer en de heer O. van Jaarsveld
3MC. Mevrouw D. Meissen en de heer C. Lapré

4MA. De heer A. Hendriksen en mevrouw H. Jurg
4MB. De heer W. de Ruiter en de heer W. Schaap
4MC. De heer M. Frederiks en mevrouw A. van Nigtevecht 

Teamleider 2-3 havo/vwo
Mevrouw L. van den Berg, telefoon 035 6098 208, l.vandenberg@griftland.nl

Teamondersteuner 2-3 havo/vwo
De heer drs. A.T. van Harskamp, a.vanharskamp@griftland.nl
Mevrouw M. Struis, m.struis@griftland.nl 

Mentoren 
2HA. Mevrouw L. Rauch
2HB. De heer C. Vonhögen
2HC. Mevrouw V. Ellis
2HD. De heer T. van der Wurf

2VA. Mevrouw G. Jablonska
2VB. Mevrouw M. Berghs
2VX. De heer A. van Harskamp 

3HA. Mevrouw M. van Logtestijn
3HB. De heer O. Naezer
3HC. De heer L. van der Welle
3HD. Mevrouw I. Appelo

3VA. De heer F. Veltrop
3VB. Mevrouw I. van Oosten
3VC. De heer M. van Halteren en de heer E. van Os
3VX. Mevrouw M. Struis

Teamleider 4-5 havo
De heer drs. D.C.H. van Ginkel, telefoon 035 6098 205, d.vanginkel@griftland.nl

Teamondersteuners 4-5 havo
De heer W. Hoogendijk, w.hoogendijk@griftland.nl
Mevrouw R. van de Vlekkert, r.vandevlekkert@griftland.nl

Decaan havo
Mevrouw F. Verwoerd-Nelissen, telefoon 035 6098 214, f.verwoerd@griftland.nl

Mentoren
4H.ml1. Mevrouw K. den Uil
4H.ml2. Mevrouw M. Rundervoort
4H.ml3. De heer D. Nieman
4H.ml4. Mevrouw E. Wind
4H.ml5. Mevrouw R. Eringa
4H.ml6. Mevrouw J. Hooft
4H.ml7. De heer M. Hendriks
4H.ml8. Mevrouw N. Niekus
4H.ml9. Mevrouw S. van der Haven

5H.ml1. De heer W. Hoogendijk
5H.ml2. Mevrouw K. van Oevelen
5H.ml3. Mevrouw A. Hansum
5H.ml4. Mevrouw M. van de Beld
5H.ml5. Mevrouw E. Visch
5H.ml6. Mevrouw M. Boesveld
5H.ml7. Mevrouw K. Kops

Teamleider 4-5-6 vwo
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen, telefoon 035 6098 207, m.matthijsen@griftland.nl

Teamondersteuner 4-5-6 vwo
Mevrouw M. de Blok, m.deblok@griftland.nl
Mevrouw P. Elias, p.elias@griftland.nl

Decaan vwo
Mevrouw H.B. Postel, telefoon 035 6098 200, l.postel@griftland.nl
Mevrouw F. Verwoerd, telefoon 035 6098 214, f.verwoerd@griftland.nl

Mentoren
4V.ml1. De heer M. Hes
4V.ml2. De heer J. de Jong
4V.ml3. Mevrouw I. Joó
4V.ml4. De heer R. Bunnik
4V.ml5. De heer M. Tolboom

5V.ml1. Mevrouw M. de Blok
5V.ml2. De heer D. Blondelle
5V.ml3. De heer J.W. Hilbelink
5V.ml4. Mevrouw L. Riemeijer
5V.ml5. Mevrouw R. de Hulster

6V.ml1. Mevrouw P. Elias
6V.ml2. De heer N. Schipper
6V.ml3. Mevrouw M. Hondebrink
6V.ml4. De heer J. Lamberts