Contact

Contact

Contact 3Griftland College

Noorderweg 79, 3761 EV Soest I Postbus 316, 3760 AH Soest
mail@griftland.nl I telefoon: 035 6098 200  (07:30 uur – 16:30 uur)

Financieel
Rabobank Soest Baarn Eemnes, rekeningnummer 3799.99.269,
t.n.v. stichting CVO Baarn/Soest, (IBAN: NL88RABO0379999269)
facturen@griftland.nl

Administratie
Doorgeven van adreswijzigingen: administratie@griftland.nl

Contact medewerkers

Schoolleiding
De heer K. Versteeg, rector, (035 6098 201, k.versteeg@griftland.nl)
De heer C. Hermans, plaatsvervangend rector (035 6098 201 k.hermans@griftland.nl)
Mevrouw drs. D. Keijner, teamleider brugklassen (035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl)
Mevrouw L. van den Berg, teamleider 2/3 havo/vwo (035 609 82 08, l.vandenberg@griftland.nl)
De heer J. van Dam, teamleider 2/3/4 mavo (035 609 82 09, j.vandam@griftland.nl)
De heer drs. D. van Ginkel, teamleider 4/5 havo (035 609 82 05, d.vanginkel@griftland.nl)
Mevrouw drs. M. Matthijsen, teamleider 4/5/6 vwo (035 609 82 07, m.matthijsen@griftland.nl)

Directie-assistent
Mevrouw M. Korpelshoek, telefoon 035 6098 201, m.korpelshoek@griftland.nl

Functionaris gegevensbescherming
fg@griftland.nl

Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers, telefoon 035 6098 217, m.evers@griftland.nl

Zorgcoördinator/orthopedagoog
Mevrouw drs. N.G. Wagenaar, telefoon 035 6098 200, n.wagenaar@griftland.nl

Vertrouwenspersonen
Het bestuur heeft daartoe vier vertrouwenspersonen aangesteld, twee medewerkers van de stichting en twee externen. Het staat iedereen vrij om zelf een keuze te maken welke vertrouwenspersoon te willen benaderen. 

Intern:
Mevrouw M. Meijer: mmeijer@waldheim.nl
De heer W. Hoogendijk: w.hoogendijk@griftland.nl

Extern:
Mevrouw S.W. Schut-van Sorgen (Soest), e-mail: a.b.schut@kpnmail.nl
De heer L. Broere (Soest), e-mail: l.broere@leidraadconsult.nl

Klachten 

Wanneer er problemen zijn, is het van belang die zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. U kunt hiervoor de mentor of teamleider raadplegen. Komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bij de directeur indienen. Deze zal bemiddelend optreden en zich inspannen om tot een goede oplossing te komen. Het kan echter voorkomen dat er behoefte is om een kwestie met een vertrouwenspersoon te bespreken. De vertrouwenspersonen kunnen ook behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een klacht. Zie de contactgegevens hierboven. Mocht de klacht niet tot tevredenheid afgehandeld worden, dan bestaat de mogelijkheid de klacht bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in te dienen. Het Griftland College is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (www.gcbo.nl). De ernst van de klacht kan er ook toe leiden dat een klacht direct bij deze commissie ingediend wordt. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar de algemene klachtenregeling stichting CVO Baarn/Soest.

Wie benader ik voor wat?

Voor vragen over het welbevinden van uw kind bij ons op school kunt u de mentor, teamleider of docent raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot een bepaald vak, kunt u contact opnemen met de desbetreffende docent. Zie ook dit schema.

Teamleider brugklassen
Mevrouw drs. D. Keijner, telefoon 035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl

Teamondersteuners brugklassen
De heer T. Visscher MA, t.visscher@griftland.nl
Mevrouw E. Leenders e.leenders@griftland.nl

Mentoren brugklassen
volgt z.s.m.

Teamleider mavo 
De heer J.H. van Dam, telefoon 035 6098 209, j.vandam@griftland.nl 

Leerlingcoordinatoren mavo
Mevrouw M. de Boer, m.deboer@griftland.nl 
De heer W. Schaap, w.schaap@griftland.nl

Decaan mavo
Mevrouw L. Postel, telefoon 035 609 82 15, l.postel@griftland.nl

Mentoren mavo
volgt z.s.m.

Teamleider 2-3 havo/vwo
Mevrouw L. van den Berg, telefoon 035 6098 208, l.vandenberg@griftland.nl

Teamondersteuner 2-3 havo/vwo
De heer drs. A.T. van Harskamp, a.vanharskamp@griftland.nl
Mevr. M. Struis, m.struis@griftland.nl 

Mentoren 
volgt z.s.m.

Teamleider 4-5 havo
De heer drs. D.C.H. van Ginkel, telefoon 035 6098 205, d.vanginkel@griftland.nl

Teamondersteuners 4-5 havo
De heer W. Hoogendijk, w.hoogendijk@griftland.nl
Mevrouw R. van de Vlekkert, r.vandevlekkert@griftland.nl

Decaan havo
Mevrouw F. Verwoerd-Nelissen, telefoon 035 6098 214, f.verwoerd@griftland.nl

Mentoren
volgt z.s.m.

Teamleider 4-5-6 vwo
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen, telefoon 035 6098 207, m.matthijsen@griftland.nl

Teamondersteuner 4-5-6 vwo
Mevrouw M. de Blok, m.deblok@griftland.nl
Mevrouw P. Elias, m.elias@griftland.nl

Decaan vwo
Mevrouw H.B. Postel, telefoon 035 6098 200, l.postel@griftland.nl
Mevrouw F. Verwoerd, telefoon 035 6098 214, f.verwoerd@griftland.nl

Mentoren
volgt z.s.m.