Praktische informatie

Absentie en bijzonder verlof

Absentie

  • Bij ziekte meldt de ouder/verzorger zijn of haar zoon/dochter voor 8.30 uur absent via Somtoday (app of website).
  • Voor toetsweken geldt dat absentie uitsluitend vooraf (uiterlijk een half uur vóór de toets) én telefonisch (035 6098 200) gemeld kan worden.
  • Als de leerling langer ziek is dan in eerste instantie gemeld in Somtoday, dan geeft de ouder/verzorger dit aan in Somtoday door nogmaals een absentiemelding te doen.
  • Als de leerling eerder hersteld is dan in eerste instantie gemeld in Somtoday, dan meldt de ouder/verzorger de leerling weer beter via telefoon of e-mail aan absentie@griftland.nl of de leerling meldt zich beter bij de loge bij aankomst op school.
  • Bij ziekte tijdens de schooldag meldt de leerling zich bij zijn of haar teamleider die in overleg met de ouder/verzorger besluit over het vervolg.
  • Waar mogelijk wordt (para-)medisch bezoek (zoals tandarts en orthodontist) buiten lestijd gepland. Indien dit niet mogelijk is meldt de ouder/verzorger de afwezigheid uiterlijk een dag van tevoren in Somtoday. (Para-)medische afspraken onder lestijd worden meegerekend als ziekteverzuim.
  • Voor het inhalen van gemiste stof en toetsen neemt de leerling initiatief om een afspraak te maken met de docent (zie ook het toetsbeleid op onze website), waarbij het examenreglement in acht moet worden genomen.

Meerderjarige leerlingen (leerlingen van 18 jaar en ouder) zijn zelf verantwoordelijk om hun afwezigheid wegens ziekte, doktersbezoek of studieoriëntatie te melden voor 8.30 uur per mail (absentie@griftland.nl). Zonder geldige reden blijft lesverzuim ongeoorloofd. Zie ook het verzuimprotocol op onze website.

Bijzonder verlof

De directeur van de school kan volgens de Leerplichtwet verlof verlenen tot maximaal 10 dagen. Voor méér dan 10 dagen verlof is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist. Verzoeken om verlof dienen zéér tijdig (minimaal acht weken voor verlof) schriftelijk bij de teamleider via het aanvraagformulier bijzonder verlof te worden ingediend. Verlofaanvragen kunt u hier doen. Nadat ouders/verzorgers het formulier hebben ingevuld en digitaal verstuurd hebben, krijgen zij een kopie van hun aanvraag toegestuurd op hun e-mailadres. Meer informatie over leerplicht en bijzonder verlof vindt u op de site van de Rijksoverheid.

CBR

Voor leerlingen is het mogelijk verlof te krijgen voor het behalen van het theorie-/praktijkexamen bij het CBR. Dit verlof zal worden toegekend voor de duur van het examen, plus de reistijd voor en/of na het examen. Verlof voor theorie- en praktijklessen is niet mogelijk. Ook niet als dit als pakket wordt aangeboden.

Meer informatie over absentie, verlof en verzuim en vindt u in onze schoolgids en in ons verzuimprotocol.

Ons laatste nieuws

WhatsApp Image 2024-02-09 at 11.59.36

Winnaars Griftland VR-bril

Heb jij tijdens onze open dag op 3 februari meegedaan met de prijsvraag op het nieuwbouwplein? Op maandag 12 februari ontvangen de winnaars persoonlijk bericht ...
De entree

Een nieuw gebouw

We krijgen een nieuw, duurzaam gebouw dat naar verwachting in de zomer van 2026 gereed zal zijn. Benieuwd hoe onze nieuwe school eruit komt te ...
Scherm­afbeelding 2023-12-19 om 12.05.40

Inzamelingsactie Voedselbank

Ook dit jaar willen we rondom de kerstdagen net zoals de afgelopen drie jaar aandacht besteden aan de mensen die het echt moeilijk hebben. Daarom ...