Ons onderwijs

Vwo en vwo Xtra

Op het vwo zijn er in de onderbouw twee mogelijkheden: vwo en vwo Xtra. Op het vwo Xtra gaat er meer aandacht uit naar zelfstandigheid, grotere projecten en meer uitdaging in enkele vakken. Ook krijg je expertlessen en maakt breinkunde onderdeel uit van het vakkenpakket.

Bij de stap van klas 1 naar klas 2 vwo wordt het aantal vakken met twee uitgebreid. De extra vakken zijn Duits en natuurkunde. In het derde leerjaar van het vwo komt economie er als nieuw vak bij. Daarmee heeft elke leerling in de onderbouw kennisgemaakt met alle vakken. In dit derde jaar wordt ook de profielkeuze belangrijk. Klas 4 tot en met 6 vormen samen de bovenbouw, ook wel de tweede fase genoemd.

Breinkunde

Vanaf schooljaar 2024-2025 gaan we het vak breinkunde aanbieden in 1VX. Breinkunde is een breed begrip waar heel veel onder valt. Denk hierbij aan executieve functies en leren, leren, maar ook de anatomie van het brein, hoe je je brein kunt trainen en hoe je je hersens voor de gek kunt houden. Al deze zaken komen gedurende het schooljaar tijdens het lesuur breinkunde in verschillende modules aan bod.

 

Expertlessen

In deze lessen bieden we in vier blokken van acht weken leerstof aan waarin leerlingen leren ontdekken dat er heel veel andere leerstof is naast de gewone vakken. We starten met twee periodes FIRST® LEGO® League, daarna een periode sterrenkunde en een periode Spaans. Tijdens de expertlessen leren leerlingen te beargumenteren, samen te werken en te presenteren. 

Vwo en vwo Xtra 6

FIRST® LEGO® League

De FIRST® LEGO® League Challenge is een internationale competitie die jongeren van 9 tot en met 15 jaar uitdaagt de maatschappelijke rol van wetenschap en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar gekoppeld aan een thema. Het Griftland College doet sinds 2023 mee aan het programma in de expertlessen van klas 1VX en heeft in het voorjaar van 2024 de Core Values trofee gewonnen. Tijdens het programma moeten de teams van circa 10 deelnemers per team een volledig autonome robot ontwerpen, bouwen en programmeren en daarmee op een wedstrijdmat verschillende missies uitvoeren. De jury beoordeelt de robot op het ontwerpproces en inventiviteit, robuustheid en stabiliteit. Maar de FIRST® LEGO® League is meer dan alleen een robotwedstrijd. Met behulp van verschillende bronnen gaat elk team op zoek naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. De leerlingen worden uitgedaagd zelfstandig informatie te verzamelen over het project in boeken, op internet en door gesprekken met specialisten. Ze moeten daarbij de juiste informatie leren selecteren, verifiëren en beoordelen en hoofdzaken leren te scheiden van bijzaken. Vervolgens gaan de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze op de finaledagen presenteren. De teams worden ook beoordeeld op de manier waarop is samengewerkt, sportief is omgegaan met andere teams en de bereidheid elkaar te helpen, zowel binnen het eigen team als daarbuiten. Leerlingen werken aan hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid door te overleggen, te discussiëren, ervaringen en meningsverschillen te delen, verslagen te schrijven en een logboek bij te houden. Tijdens het hele programma worden leerlingen bewuster van hun eigen leerproces en ontwikkelen daarbij kennis over hun eigen leermogelijkheden. 

Vwo en vwo Xtra 7

Ons laatste nieuws

WhatsApp Image 2024-02-09 at 11.59.36

Winnaars Griftland VR-bril

Heb jij tijdens onze open dag op 3 februari meegedaan met de prijsvraag op het nieuwbouwplein? Op maandag 12 februari ontvangen de winnaars persoonlijk bericht ...
De entree

Een nieuw gebouw

We krijgen een nieuw, duurzaam gebouw dat naar verwachting in de zomer van 2026 gereed zal zijn. Benieuwd hoe onze nieuwe school eruit komt te ...
Scherm­afbeelding 2023-12-19 om 12.05.40

Inzamelingsactie Voedselbank

Ook dit jaar willen we rondom de kerstdagen net zoals de afgelopen drie jaar aandacht besteden aan de mensen die het echt moeilijk hebben. Daarom ...