Leerlingen

Toetsen, examens en PTA's

Examensecretaris Griftland College
Mevrouw drs. M. Evers
m.evers@griftland.nl


EXAMENREGLEMENT 2022-2023
Het betreft de tweede versie die m.i.v. 10/3 geldig is.
Klik hier voor het document.

EXAMENSPECIALS 2022-2023

HERKANSINGSSCHEMA MET DEADLINES 2022-2023
Klik hier voor het document.

ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2023
Klik hier voor het rooster Centraal examen 2023 – tijdvak 1

PTA’s
Voor het schooljaar 2022-2023 volgt de informatie over de PTA’s binnenkort.

Van elk vak wordt een Programma van Toetsing en Afsluiting verstrekt. Daarin staat in het kort welke toetsen je voor een bepaald vak moet doen. Van elke toets staat aangegeven hoe zwaar het cijfer meetelt voor de overgang. Bij sommige vakken wordt in het PTA verwezen naar een bijlage waar deze informatie te vinden is.
Voor veel vakken maak je in de vierde klas al toetsen waarvan het cijfer meetelt voor het schoolexamen (SE). Ook dat staat in het PTA.
In de loop van het jaar kunnen docenten niet zomaar afwijken van het PTA. Dat geldt voor alle toetsen in het schema, dus ook voor de PO’s.
Toch kan het noodzakelijk zijn eerder gemaakte afspraken bij te stellen. In dat geval wordt de aanpassing in overleg met de teamleider vastgesteld. Uiteraard horen de leerlingen tijdig van hun docent over de aanpassing.

Alle PTA’s (openen in PDF).

MAVO
* PTA 3 mavo versie mrt23
* PTA 4 mavo  versie mrt23

HAVO
* PTA 4 havo  versie mei23
* PTA 5 havo  versie mrt23

VWO
* PTA 4 vwo versie mei23
* PTA 5 vwo  versie apr23
* PTA 6 vwo  versie mrt23

INLEIDING TOT DE PROGRAMMA’s VAN TOETSING EN AFSLUITING 2022 – 2023
Inleiding tot de PTA’s voor 4H, 5H; 4V, 5V en 6V

_______________________________
BEVORDERINGSNORMEN 2022-2023
Bevorderingsnormen (PDF)
________________________________________
TOETSREGLEMENT 2022-2023
Klik hier voor het document.
________________________________________
HANDIGE LINKS VOOR EXAMENKANDIDATEN

Mijn eindexamen
Het College voor Toetsen en Examens publiceert al enige jaren de site mijneindexamen.
Hier staat veel informatie over het eindexamen op alle niveaus, bijvoorbeeld het examenrooster, de slaag-/zakregeling en andere informatie en regels. Van harte aanbevolen!

Examenblad
Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens

Eindexamentrainingen
Meer informatie volgt binnenkort

Ons laatste nieuws

vacature

Nieuwe vacatures

Voor het schooljaar 2023/2024 zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de volgende functies: DOCENT INFORMATICA/ICT OP HET ICT LYCEUM VAN HET GRIFTLAND COLLEGE …

Logo en datum

Nacht van de Vluchteling

Het Griftland College kiest elke vier jaar een groot goed doel waarvoor het hele jaar geld ingezameld wordt. Dit keer doen we mee met de …

maartje toet

Blogs van oud-leerlingen

Hoe is het nu met … ? Je hebt je diploma gehaald, en dan? Ga je studeren en welke opleiding kies je dan? Of kies …