Leerlingen

Toetsen, examens en PTA's

Examensecretaris Griftland College
Mevrouw drs. M. Evers
m.evers@griftland.nl
________________________________________

HERKANSINGSSCHEMA
Herkansingsschema met deadlines Tweede Fase 2020 – 2021.
Klik hier voor het herkansingsschema (jan 2021-PDF)
________________________________________
EXAMENSPECIAL 2021 voor examenkandidatenmavo, havo en vwo.
Dit is de Examenspecial 2021, bedoeld voor alle leerlingen van het Griftland College die in 2021 examen doen. Het examen ziet er heel anders uit dan gewoonlijk. Daar vind je op bladzijde 6 meer over.
Je vindt in de special verder belangrijke data, deadlines, tips en regels. Dit alles om het examen goed te laten verlopen voor iedereen. Lees de special zorgvuldig door!
________________________________________
PTA’s
Van elk vak wordt een Programma van Toetsing en Afsluiting verstrekt. Daarin staat in het kort welke toetsen je voor een bepaald vak moet doen. Van elke toets staat aangegeven hoe zwaar het cijfer meetelt voor de overgang. Bij sommige vakken wordt in het PTA verwezen naar een bijlage waar deze informatie te vinden is.
Voor veel vakken maak je in de vierde klas al toetsen waarvan het cijfer meetelt voor het schoolexamen (SE). Ook dat staat in het PTA.
In de loop van het jaar kunnen docenten niet zomaar afwijken van het PTA. Dat geldt voor alle toetsen in het schema, dus ook voor de PO’s.
Toch kan het noodzakelijk zijn eerder gemaakte afspraken bij te stellen. In dat geval wordt de aanpassing in overleg met de teamleider vastgesteld. Uiteraard horen de leerlingen tijdig van hun docent over de aanpassing.

Alle PTA’s (openen in PDF).

MAVO
* PTA 3 mavo  versie 07apr21
* PTA 4 mavo  versie 02feb21

HAVO
* PTA 4 havo  versie 07apr21
* PTA 5 havo  versie 07apr21

VWO
* PTA 4 vwo  versie 07apr21
* PTA 5 vwo  versie 07apr21
* PTA 6 vwo  versie 07apr21

________________________________________
INLEIDING TOT DE PROGRAMMA’s VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 – 2021
Inleiding tot de PTA’s voor 4H, 5H; 4V, 5V en 6V 

_______________________________
BEVORDERINGSNORMEN 2020-2021
Bevorderingsnormen 2020-2021 (PDF)
________________________________________
TOETSREGLEMENT 2020-2021
Klik hier voor het toetsreglement (PDF)
________________________________________
EXAMENREGLEMENT 2020-2021
Klik hier voor het examenreglement
________________________________________
EXAMENROOSTER 2021
Volgt te zijner tijd.
________________________________________
HANDIGE LINKS VOOR EXAMENKANDIDATEN

Mijn eindexamen
Het College voor Toetsen en Examens publiceert al enige jaren de site mijneindexamen. Hier staat veel informatie over het eindexamen op alle niveaus, bijvoorbeeld het examenrooster, de slaag-/zakregeling en andere informatie en regels. Van harte aanbevolen!

Examenblad
Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens

Ons laatste nieuws

Erasmus-website-1

Eindexamentrainingen op het Griftland College

Inschrijving gestart! Erasmus Education organiseert in de meivakantie (3 t/m 7 mei) eindexamentrainingen voor leerlingen van het Griftland College op de eigen school. Er zijn …

Ecoschools2

Kick-off Eco-schools

De intentieverklaring is getekend; we gaan officieel van start met ‘Eco-Schools’. Wat houdt dit in? Een groep leerlingen gaat onder begeleiding van docenten onderzoeken hoe …

vacature

Nieuwe vacatures

Voor het nieuwe schooljaar 2021/2022 zijn we op zoek naar nieuwe collega’s, waaronder een docent wiskunde. Lees hier alle details. Lijkt het je leuk om …