Leerlingen

Toetsen, examens en PTA's

Examensecretaris Griftland College
Mevrouw drs. M. Evers
m.evers@griftland.nl
________________________________________

HERKANSINGSSCHEMA
Herkansingsschema met deadlines Tweede Fase 2020 – 2021.
Klik hier voor het herkansingsschema (jan 2021-PDF)
________________________________________
EXAMENSPECIAL 2021
Dit document volgt.
________________________________________
PTA’s
Van elk vak wordt een Programma van Toetsing en Afsluiting verstrekt. Daarin staat in het kort welke toetsen je voor een bepaald vak moet doen. Van elke toets staat aangegeven hoe zwaar het cijfer meetelt voor de overgang. Bij sommige vakken wordt in het PTA verwezen naar een bijlage waar deze informatie te vinden is.
Voor veel vakken maak je in de vierde klas al toetsen waarvan het cijfer meetelt voor het schoolexamen (SE). Ook dat staat in het PTA.
In de loop van het jaar kunnen docenten niet zomaar afwijken van het PTA. Dat geldt voor alle toetsen in het schema, dus ook voor de PO’s.
Toch kan het noodzakelijk zijn eerder gemaakte afspraken bij te stellen. In dat geval wordt de aanpassing in overleg met de teamleider vastgesteld. Uiteraard horen de leerlingen tijdig van hun docent over de aanpassing.

Alle PTA’s (openen in PDF).

MAVO
* PTA 3 mavo  versie 14dec20
* PTA 4 mavo  versie 14dec20

HAVO
* PTA 4 havo  versie 14 dec20
* PTA 5 havo  versie 14dec20

VWO
* PTA 4 vwo  versie 14dec20
* PTA 5 vwo  versie 14dec20
* PTA 6 vwo  versie 14dec20

________________________________________
INLEIDING TOT DE PROGRAMMA’s VAN TOETSING EN AFSLUITING 2020 – 2021
Inleiding tot de PTA’s voor 4H, 5H; 4V, 5V en 6V 

_______________________________
BEVORDERINGSNORMEN 2020-2021
Bevorderingsnormen 2020-2021 (PDF)
________________________________________
TOETSREGLEMENT 2020-2021
Klik hier voor het toetsreglement (PDF)
________________________________________
EXAMENREGLEMENT 2020-2021
Klik hier voor het examenreglement
________________________________________
EXAMENROOSTER 2021
Volgt te zijner tijd.
________________________________________
HANDIGE LINKS VOOR EXAMENKANDIDATEN

Mijn eindexamen
Het College voor Toetsen en Examens publiceert al enige jaren de site mijneindexamen. Hier staat veel informatie over het eindexamen op alle niveaus, bijvoorbeeld het examenrooster, de slaag-/zakregeling en andere informatie en regels. Van harte aanbevolen!

Examenblad
Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens

Ons laatste nieuws

_MP_9280

Nieuwe vacatures

Wij zijn (zo spoedig mogelijk) voor het vak Informatica op zoek naar een ervaren en gedreven docent. Een docent die de ontwikkelingen op het vakgebied …

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Corona en ons onderwijs

2021 is gestart. We zijn benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. We hopen uiteraard spoedig al onze leerlingen weer op school te mogen verwelkomen. Door …

Save the date new

Save the date!

Meer informatie over de informatieavond en open dag vindt u binnenkort in het menu onder Groep 7/8 op de pagina Kom kennismaken. Inschrijven voor een …