Leerlingen

Toetsen, examens en PTA's

Examensecretaris Griftland College
Mevrouw drs. M. Evers
m.evers@griftland.nl


Handige documenten

EXAMENREGLEMENT 2023-2024 

EXAMENSPECIAL 2023-2024 

HERKANSINGSSCHEMA MET DEADLINES 2023-2024

ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2024 (Volgt t.z.t.)

PTA’s
Van elk vak wordt een Programma van Toetsing en Afsluiting verstrekt. Daarin staat in het kort welke toetsen je voor een bepaald vak moet doen. Van elke toets staat aangegeven hoe zwaar het cijfer meetelt voor de overgang. Bij sommige vakken wordt in het PTA verwezen naar een bijlage waar deze informatie te vinden is.
Voor veel vakken maak je in de vierde klas al toetsen waarvan het cijfer meetelt voor het schoolexamen (SE). Ook dat staat in het PTA.
In de loop van het jaar kunnen docenten niet zomaar afwijken van het PTA. Dat geldt voor alle toetsen in het schema, dus ook voor de PO’s.
Toch kan het noodzakelijk zijn eerder gemaakte afspraken bij te stellen. In dat geval wordt de aanpassing in overleg met de teamleider vastgesteld. Uiteraard horen de leerlingen tijdig van hun docent over de aanpassing.

PTA 3 mavo
PTA 4 mavo
PTA 4 havo
PTA 5 havo
PTA 4 vwo
PTA 5 vwo
PTA 6 vwo

INLEIDING TOT DE PROGRAMMA’s VAN TOETSING EN AFSLUITING 2023 – 2024

BEVORDERINGSNORMEN 2023-2024 

TOETSREGLEMENT 2023-2024


Handige links voor examenkandidaten

Mijn eindexamen
Het College voor Toetsen en Examens publiceert al enige jaren de site mijneindexamen.
Hier staat veel informatie over het eindexamen op alle niveaus, bijvoorbeeld het examenrooster, de slaag-/zakregeling en andere informatie en regels. Van harte aanbevolen!

Examenblad
Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens

Externe eindexamentrainingen
In de periodes van 29 t/m 30 april en van 1 t/m 2 mei organiseert Erasmus Education eindexamentrainingen voor de leerlingen van 5 havo en 6 vwo op het Griftland College. In kleine groepjes wordt vanaf 9:30u uitleg gegeven en geoefend aan de hand van het lesmateriaal van Erasmus Education. De trainingen beslaan twee dagen. De precieze lengte van de training is afhankelijk van het vak.

Door de samenwerking tussen het Griftland College en Erasmus Education is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een training te volgen. Dit kan op de school zelf, maar ook op één van de andere partnerscholen die op het inschrijfformulier genoemd staat. De kosten voor een tweedaagse training bedragen € 253. Alle informatie over de trainingen is te vinden op www.erasmusexamentraining.nl/griftland en gelijk inschrijven kan alleen digitaal via één van de inschrijfpagina’s:
Havo: www.erasmusexamentraining.nl/griftland/inschrijven-havo
Vwo: www.erasmusexamentraining.nl/griftland/inschrijven-vwo

Het is mogelijk om je in te schrijven tot en met zondag 31 maart 23:59u. Na dit moment kan je je nog inschrijven, maar zijn de plekken beperkt. Alleen de trainingen met voldoende deelnemers zullen doorgaan. Na je inschrijving ontvang je binnen 5 minuten automatisch een e-mail met bevestiging van ontvangst. Als je niets ontvangt is het raadzaam om dezelfde dag nog te mailen naar info@erasmuseducation.nl.

Ons laatste nieuws

Scherm­afbeelding 2024-05-06 om 08.56.41

Tinkerspace in de Soester Courant

Leuk artikel in de Soester Courant over onze Masterclass Tinkerspace. Tinkerspace is een plek waar leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit Soest en ...
iddink

Informatie over cyberaanval bij Iddink Learning Materials BV

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons na de aanval geïnformeerd. Iddink is tot vorig ...
iteam

I-Team in de prijzen met ’troostbeer Max’

Het I-Team heeft met ’troostbeer Max’ in de categorie ‘Haalbaarheid’ de eerste prijs gewonnen tijdens de finale van de Raspberry Pi competitie 2024. In de ...