Leerlingen

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Van elk vak wordt een Programma van Toetsing en Afsluiting verstrekt. Daarin staat in het kort welke toetsen je voor een bepaald vak moet doen. Van elke toets staat aangegeven hoe zwaar het cijfer meetelt voor de overgang. Bij sommige vakken wordt in het PTA verwezen naar een bijlage waar deze informatie te vinden is.
Voor veel vakken maak je in de vierde klas al toetsen waarvan het cijfer meetelt voor het schoolexamen (SE). Ook dat staat in het PTA.
In de loop van het jaar kunnen docenten niet zomaar afwijken van het PTA. Dat geldt voor alle toetsen in het schema, dus ook voor de PO’s.
Toch kan het noodzakelijk zijn eerder gemaakte afspraken bij te stellen. In dat geval wordt de aanpassing in overleg met de teamleider vastgesteld. Uiteraard horen de leerlingen tijdig van hun docent over de aanpassing.


* mavo – Programma van Toetsing en Afsluiting

3-mavo programma van toetsing en afsluiting 3M ( 23 juni 2020)

4-mavo programma van toetsing en afsluiting 4M  (19 mei 2020)


* havo – Programma van Toetsing en Afsluiting


4-havo programma van toetsing en afsluiting 4H   (23 jun 2020)

5-havo programma van toetsing en afsluiting 5H  (19 mei 2020)


* vwo – Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vwo programma van toetsing en afsluiting 4V  (juni 2020)

5-vwo programma van toetsing en afsluiting 5V  (juni 2020)

6-vwo programma van toetsing en afsluiting 6V  (19 mei 2020)

Ons laatste nieuws

WhatsApp-Image-2020-07-14-at-17.18.19

Fijne vakantie!

Wij wensen alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers een fijne zomervakantie toe!

geslaagd

Geslaagd!

4 Juni was de Landelijke Dag van de Geslaagden en zijn de leerlingen door hun mentoren gebeld; bij de meeste kan nu dan echt de …

_MP_9618

Corona en ons onderwijs

Vanaf 1 juli zijn voor jongeren tot 18 jaar de coronamaatregelen versoepeld. Daar zijn we uiteraard blij mee.We leggen puntsgewijs uit wat hiervan bij ons …