Telefoon in kluisje

Vanaf 1 januari 2024 worden mobiele telefoons landelijk verboden in de klas. Het Griftland College kiest ervoor om met de start van het schooljaar 23-24 al geen mobiele telefoons meer toe te staan in de klas. Hiermee voldoen we aan een duidelijke wens vanuit de overheid, de schoolleiding, de medewerkers en ongetwijfeld ook vanuit een grote groep ouders/verzorgers. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de aandacht van leerlingen tijdens de les erbij te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de rust in de les ten goede komt.

Per vrijdag 25 augustus 2023 gelden daarom de volgende regels:
• Tijdens lessen, leswisselingen en in studieruimtes waar begeleiding is, zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Leerlingen bergen deze voorafgaand aan de lessen op in hun kluisjes.
• In pauzes en tussenuren is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan, mits dit niet storend is (geluid, e.d.).
• De mobiele telefoon staat in het gehele gebouw en op het schoolterrein op stil en er worden geen video’s of foto’s gemaakt zonder toestemming van de docent en/of medeleerling. De school beschikt over een draadloos netwerk zowel voor medewerkers als voor leerlingen.

Houdt een leerling zich niet aan de afspraken, dan:
• wordt de mobiele telefoon door de docent of studiehuismedewerker ingenomen en kan de leerling deze om 16.30 uur ophalen bij de teamleider. Bij een herhaling hiervan levert de leerling de telefoon gedurende vijf schooldagen vóór de eerste les in bij de teamleider en kan deze weer worden opgehaald om 16.30 uur.
• riskeert hij/zij het cijfer 1 indien de mobiel afgaat tijdens het maken van een toets;
• neemt de teamleider passende maatregelen indien blijkt dat een leerling met de mobiele telefoon mede­leerlingen of medewerkers respectloos behandelt.

Ons laatste nieuws

WhatsApp Image 2024-02-09 at 11.59.36

Winnaars Griftland VR-bril

Heb jij tijdens onze open dag op 3 februari meegedaan met de prijsvraag op het nieuwbouwplein? Op maandag 12 februari ontvangen de winnaars persoonlijk bericht ...
De entree

Een nieuw gebouw

We krijgen een nieuw, duurzaam gebouw dat naar verwachting in de zomer van 2026 gereed zal zijn. Benieuwd hoe onze nieuwe school eruit komt te ...
Scherm­afbeelding 2023-12-19 om 12.05.40

Inzamelingsactie Voedselbank

Ook dit jaar willen we rondom de kerstdagen net zoals de afgelopen drie jaar aandacht besteden aan de mensen die het echt moeilijk hebben. Daarom ...