Locatie nieuw schoolgebouw bekend

Locatie nieuw schoolgebouw bekend 3

Afgelopen donderdag 26 januari is er door het college van B&W een besluit genomen over de plaats van de nieuwbouw van onze school. De voorkeur van het college van B&W is, zoals verwacht, om zoveel mogelijk rond dezelfde plek te bouwen als waar de school nu staat, zo dicht mogelijk tegen het huidige gebouw aan. Dit zónder tijdelijke huisvesting en mét zoveel mogelijk afstand tot de woningen aan de Noorderweg en de Stadhouderslaan. De omwonenden zijn hierover eind vorige week reeds geïnformeerd.

Hoewel het college haar besluit nog met de gemeenteraad wil bespreken, mogen wij ervan uitgaan dat dit besluit definitief is. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid en nu kunnen we vervolgstappen zetten, zoals de architect opdracht geven het Plan van Eisen om te zetten in een Voorlopig Ontwerp (VO). Hiervoor zullen wij o.a. een bodemonderzoek en een flora-/fauna-onderzoek laten uitvoeren. Dit zal de komende weken plaatsvinden. Het halen van 2026 als jaar van oplevering leek even lastig te worden, maar is op dit moment nog steeds het streven. We blijven vooruitkijken naar een mooi, duurzaam nieuw schoolgebouw, passend in de omgeving. Uiteraard zullen we gedurende de gehele bouwperiode extra aandacht schenken aan rust (en regelmaat) voor het leren van onze leerlingen.

Ons laatste nieuws

_MP_9218

Vacatures Zomerschool 2023

Het Griftland College is op korte termijn op zoek naar enkele leerlingen en studenten (hbo of wo) die tijdens de eerste twee weken van de …

Logo en datum

Nacht van de Vluchteling

Het Griftland College kiest elke vier jaar een groot goed doel waarvoor het hele jaar geld ingezameld wordt. Dit keer doen we mee met de …

_MP_9977

Dinsdag 30 mei: 45-minutenrooster

Dinsdag 30 mei de hele dag 45-minutenrooster! Dit in verband met mentorenvergaderingen,  Let op: als je het eerste (of eerste en tweede) uur vrij bent, …