Locatie nieuw schoolgebouw bekend

Locatie nieuw schoolgebouw bekend 3

Afgelopen donderdag 26 januari is er door het college van B&W een besluit genomen over de plaats van de nieuwbouw van onze school. De voorkeur van het college van B&W is, zoals verwacht, om zoveel mogelijk rond dezelfde plek te bouwen als waar de school nu staat, zo dicht mogelijk tegen het huidige gebouw aan. Dit zónder tijdelijke huisvesting en mét zoveel mogelijk afstand tot de woningen aan de Noorderweg en de Stadhouderslaan. De omwonenden zijn hierover eind vorige week reeds geïnformeerd.

Hoewel het college haar besluit nog met de gemeenteraad wil bespreken, mogen wij ervan uitgaan dat dit besluit definitief is. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid en nu kunnen we vervolgstappen zetten, zoals de architect opdracht geven het Plan van Eisen om te zetten in een Voorlopig Ontwerp (VO). Hiervoor zullen wij o.a. een bodemonderzoek en een flora-/fauna-onderzoek laten uitvoeren. Dit zal de komende weken plaatsvinden. Het halen van 2026 als jaar van oplevering leek even lastig te worden, maar is op dit moment nog steeds het streven. We blijven vooruitkijken naar een mooi, duurzaam nieuw schoolgebouw, passend in de omgeving. Uiteraard zullen we gedurende de gehele bouwperiode extra aandacht schenken aan rust (en regelmaat) voor het leren van onze leerlingen.

Ons laatste nieuws

_MP_9977

Data 45-minutenrooster tot aan de meivakantie

Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart (in verband met de rapportvergaderingen) 45-minutenrooster! Ter informatie, naast het 45-minutenrooster deze hele week i.v.m. de rapportvergaderingen, geldt …

maartje toet

Blogs van oud-leerlingen

Hoe is het nu met … ? Je hebt je diploma gehaald, en dan? Ga je studeren en welke opleiding kies je dan? Of kies …

aankondiging_ouderraad_2023

15 Maart – thema-avond voor ouders – groot succes!

Op woensdag 15 maart organiseerde de ouderraad de jaarlijkse thema-avond. De aula zat vol met zo’n 270 enthousiaste ouders/verzorgers die op een leuke manier meer …