Drie VO-scholen Baarn/Soest elk in eigen tempo naar volledig open

Drie VO-scholen Baarn/Soest elk in eigen tempo naar volledig open 3

Op 22 mei heeft minister Slob bekend gemaakt dat de VO-scholen weer volledig open mogen per 31 mei en weer open moeten per 7 juni. Dit ten behoeve van o.a. de mentale gezondheid van de leerlingen. Bij timing van en draagvlak voor dit besluit kort voor de zomervakantie zetten veel scholen hun vraagtekens. De situatie waarin de scholen zich bevinden, is voor iedere school verschillend. De drie VO-scholen in Baarn en Soest hebben gezamenlijk overleg gehad over de te nemen stappen.

Op de drie scholen zijn gesprekken geweest met leerlingen, ouders, medewerkers, de MR en de Raad van Toezicht. De onderwerpen die daar zijn besproken zijn:

  • Kunnen we de veiligheid waarborgen voor onze leerlingen en medewerkers?
  • Hoe groot is de testbereidheid van onze leerlingen en medewerkers?
  • Welke keuze is in het belang van welk type leerling?
  • Kunnen we de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent waarborgen?
  • Op basis van de door het OMT voorspelde toename in besmettingen door deze maatregel: Hoeveel medewerkers hebben we die er erg tegenop zien om nu geconfronteerd te worden met volle klassen, soms 8 verschillende klassen per dag?
  • Heeft de school voldoende mogelijkheden om deze situatie op te vangen?
  • Kunnen we als school de continuïteit van het onderwijs tot aan het einde van het jaar garanderen?

De scholen staan voor een lastig dilemma, waarin zij het natuurlijk toejuichen dat alle leerlingen weer naar school kunnen komen. Tevens zien zij grote onrust onder nog niet volledig gevaccineerde medewerkers (>80%), van wie een deel er ernstig bezwaar tegen heeft op korte termijn voor volle klassen te moeten staan. Ook de reacties van de vakverenigingen liggen in die lijn.

Daarnaast stellen de scholen het onderwijs onder de huidige omstandigheden behoorlijk op orde te hebben (met een minimaal aantal besmettingen) en wordt er consciëntieus toegewerkt naar de laatste weken, waaronder een toetsweek.

Het antwoord op al deze vragen heeft ertoe geleid dat op basis van eigen afwegingen de individuele scholen in een verschillend tempo weer naar volledig opengaan werken. Waar de Waldheim-mavo ervoor kiest om per 7 juni de leerlingen allemaal op school uit te nodigen, kiezen Het Baarnsch Lyceum en het Griftland College ervoor om eerst het onderwijsprogramma af te maken op de wijze zoals zij dat al maanden doen. Pas tijdens de toets- en de daarop volgende projectweken zullen ook daar weer de volledige klassen op school te zien zijn. Dat is voor het Griftland vanaf maandag 28 juni, voor Het Baarnsch Lyceum vanaf woensdag 30 juni. De zomervakantie start op vrijdagmiddag 16 juli.

Hiermee hopen ook zij dat het jaar voor de leerlingen op een goede manier wordt afgesloten en er met name in de laatste 2 à 3 weken veel aandacht is voor groepsvorming, sport en sociaal welzijn.

Het is goed te vermelden dat op alle drie de scholen honderden leerlingen voor wie dit echt nodig is, al het hele jaar en gedurende de hele week op school het onderwijs volgen.

Omdat het draagvlak voor de besluiten van de verschillende scholen groot is, hebben de drie directies het volste vertrouwen in de goede afloop van schooljaar 2020-2021 met inbegrip van de veiligheid voor alle betrokkenen.

Ons laatste nieuws

Scherm­afbeelding 2024-05-06 om 08.56.41

Tinkerspace in de Soester Courant

Leuk artikel in de Soester Courant over onze Masterclass Tinkerspace. Tinkerspace is een plek waar leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit Soest en ...
iddink

Informatie over cyberaanval bij Iddink Learning Materials BV

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons na de aanval geïnformeerd. Iddink is tot vorig ...
iteam

I-Team in de prijzen met ’troostbeer Max’

Het I-Team heeft met ’troostbeer Max’ in de categorie ‘Haalbaarheid’ de eerste prijs gewonnen tijdens de finale van de Raspberry Pi competitie 2024. In de ...