Leerlingen

Decanaat 3, 4, 5, 6 vwo

DECANAAT VWO
Mevrouw F. Verwoerd
f.verwoerd@griftland.nl
of:
Mevrouw L. Postel
l.postel@griftland.nl
tel.: 035 6098 200


3 VWO
Net zoals in de brugklas en 2 vwo, krijg je ook in 3 vwo mentorlessen. In deze lessen wordt aandacht besteed aan zaken als: hoe gaat het op school, in de groep, met het huiswerk, met de planning enz. Een ander belangrijk punt van de mentorlessen is de profielkeuze.
In 3 vwo kies je de vakken van een profiel, waarin je uiteindelijk vwo-examen zal gaan doen.
Er zijn vier verschillende profielen:

* Cultuur en Maatschappij
* Economie en Maatschappij
* Natuur en Gezondheid
* Natuur en Techniek

Een hulpmiddel dat we op school gebruiken om een profiel te kunnen kiezen is het keuzebegeleidingsprogramma Qompas.
Dit programma bestaat uit een stappenplan van acht stappen. Na het afronden van het stappenplan volgt er een advies voor een passende profielkeuze.
Via de site van Qompas zijn jouw activiteiten ook thuis te volgen door je ouder(s)/verzorger(s) door in te loggen met de inloggegevens.

profielkeuzeboekje
profielkeuzeformulier

In het profielkeuzeboekje staat informatie over alle vakken en profielen.
Het formulier kan de leerling na het invullen inleveren in de decanenkamer.

Via de volgende links is meer te lezen over de vooropleidingseisen van het HBO en WO (2020-2021).


4 VWO
Vierdeklassers moeten natuurlijk eerst ervaren of het gekozen profiel het juiste blijkt te zijn. In gesprekken met mentor en decaan zal dat duidelijk moeten worden. Daarnaast zullen de blikken in die gesprekken toch ook wel degelijk op de toekomst gericht zijn.

Rond de maand mei ga je door voorlichting en onderzoek ontdekken wat de mogelijkheden zijn en wellicht word je dan al op het spoor van een interessante opleiding gezet. Vertegenwoordigers van verschillende universiteiten vertellen over het studeren aan een universiteit, het studentenleven en de diverse opleidingsmogelijkheden.


5 VWO
Vanaf de vijfde klas ga je je oriënteren op een vervolgstudie. Dat doe je met het keuzebegeleidingsprogramma Qompas, dat je nog kent uit klas drie. Dit keer is Qompas gericht op het kiezen van een vervolgopleiding. De start is in klas vijf, het vervolg en de afronding in klas zes.

Aangezien de uiterste aanmeldingsdatum voor een studie flink naar voren is gehaald, is het van belang dat je in 5 vwo zo veel mogelijk informatie inwint over allerlei vervolgopleidingen. Zo kun je al een open dag/meeloopdag bezoeken.
De mentor is in eerste instantie de persoon met wie je gesprekken hebt over de vervolgopleiding. Er is in 5 vwo een opleidingenmarkt in Amersfoort. Tijdens deze markt presenteren diverse universiteiten en hogescholen hun opleidingen. Bezoek aan deze markt is verplicht.


6 VWO
Het is verstandig dat de leerlingen van klas zes zich voor het einde van het kalenderjaar aanmelden voor de opleiding van hun keuze. Alle opleidingen willen met aankomende studenten in gesprek (“matching”). Dat is de belangrijkste reden waarom je je vóór 1 mei aangemeld moet hebben via het digitale aanmeldloket van Studielink (LET OP: aanmelden kan alleen met een DigiD!!!).
Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het zesde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van Hogescholen en universiteiten.

Veel opleidingen maken tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid leerlingen te selecteren voor een studie, waarvoor ze zich al in een vroeg stadium moeten aanmelden (zgn. decentrale selectie). Voor deze zogenaamde ‘numerus fixus studies’ geldt zelfs meestal een aanmelddatum vóór 15 januari.

Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het zesde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van Hogescholen en universiteiten.

Als je naar een open dag of een meeloopdag gaat, moet je een LOB verlofaanvraagformulier invullen en inleveren. Op het formulier staat de procedure precies vermeld.

De decaan is in dit voorlichtingstraject de persoon die de voorlichtingsactiviteiten organiseert en bij wie de leerlingen terecht kunnen voor advies. De decaan is in elk geval op donderdag in het decanenkantoor aanwezig


STUDIEKEUZE SPECIAL 6V
Link naar de Studiekeuze Special voor 6V.


HANDIGE LINKS

Keuzegids HBO en Universiteiten
Om een goede keuze voor een vervolgopleiding te kunnen maken is deze Keuzegids een handig hulpmiddel. Alle universitaire opleidingen worden jaarlijks in deze gids beoordeeld. Let op: deze link kan je alleen op school openen!

* Studiekeuze 123 (voor open dagen)

* Kennisnet

* TKMST

* Studeermeteenplan.nl vwo

Ons laatste nieuws

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Update coronamaatregelen

12 oktober Actuele situatie: Tot en met vrijdag telden we in totaal 40 positief geteste leerlingen. Het goede nieuws is dat hiervan ook weer 24 …

WhatsApp Image 2020-09-29 at 22.04.05

Start pilot Rebound

Maandag 21 september is de pilot Rebound gestart. Hiervoor is binnen de school de dojo-ruimte vrijgemaakt en in een geheel nieuw jasje gestoken. Deze vernieuwde …

WhatsApp Image 2020-09-29 at 22.04.10

Start van spannend schooljaar

Artikel uit de Soester Courant over de start van het nieuwe schooljaar; dat door de coronacrisis anders begint dan andere jaren…