Contact

Contact

Contact 6Griftland College

Noorderweg 79, 3761 EV Soest I Postbus 316, 3760 AH Soest
mail@griftland.nl I telefoon: 035 6098 200  (07:30 uur – 16:30 uur)

Financieel
Rabobank Soest Baarn Eemnes, rekeningnummer 3799.99.269,
t.n.v. stichting CVO Baarn/Soest, (IBAN: NL88RABO0379999269)
facturen@griftland.nl

Administratie
Doorgeven van adreswijzigingen: administratie@griftland.nl

Absentie melden

Absentie melden kan via de Somtoday ouder-app of Somtoday website.
Leerlingen 18+ kunnen zich absent melden via absentie@griftland.nl

Contact medewerkers

Schoolleiding
De heer K. Versteeg, rector, (035 6098 201, k.versteeg@griftland.nl)
De heer C. Hermans, plaatsvervangend rector (035 6098 201 k.hermans@griftland.nl)
Mevrouw drs. D. Keijner, teamleider brugklassen (035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl)
Mevrouw L. van den Berg, teamleider 2/3 havo/vwo (035 609 82 08, l.vandenberg@griftland.nl)
De heer J. van Dam, teamleider 2/3/4 mavo (035 609 82 09, j.vandam@griftland.nl)
De heer drs. D. van Ginkel, teamleider 4/5 havo (035 609 82 05, d.vanginkel@griftland.nl)
Mevrouw drs. M. Matthijsen, teamleider 4/5/6 vwo (035 609 82 07, m.matthijsen@griftland.nl)

Directie-assistent
Mevrouw M. Korpelshoek, telefoon 035 6098 201, m.korpelshoek@griftland.nl

Functionaris gegevensbescherming
fg@griftland.nl

Examensecretaris
Mevrouw drs. M. Evers, telefoon 035 6098 217, m.evers@griftland.nl

Zorgcoördinator/orthopedagoog
Mevrouw drs. N.G. Wagenaar, telefoon 035 6098 200, n.wagenaar@griftland.nl

Vertrouwenspersonen
Het bestuur heeft daartoe vier vertrouwenspersonen aangesteld, twee medewerkers van de stichting en twee externen. Het staat iedereen vrij om zelf een keuze te maken welke vertrouwenspersoon te willen benaderen. 

Intern:
Mevrouw M. Meijer: mmeijer@waldheim.nl
De heer W. Hoogendijk: w.hoogendijk@griftland.nl

Extern:
Mevrouw S.W. Schut-van Sorgen (Soest), e-mail: a.b.schut@kpnmail.nl
De heer L. Broere (Soest), e-mail: l.broere@leidraadconsult.nl

Klachten 

Wanneer er problemen zijn, is het van belang die zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. U kunt hiervoor de mentor of teamleider raadplegen. Komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bij de directeur indienen. Deze zal bemiddelend optreden en zich inspannen om tot een goede oplossing te komen. Het kan echter voorkomen dat er behoefte is om een kwestie met een vertrouwenspersoon te bespreken. De vertrouwenspersonen kunnen ook behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een klacht. Zie de contactgegevens hierboven. Mocht de klacht niet tot tevredenheid afgehandeld worden, dan bestaat de mogelijkheid de klacht bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in te dienen. Het Griftland College is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (www.gcbo.nl). De ernst van de klacht kan er ook toe leiden dat een klacht direct bij deze commissie ingediend wordt. Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar de algemene klachtenregeling stichting CVO Baarn/Soest.

Afdelingsteams

Voor vragen over het welbevinden van uw kind bij ons op school kunt u de mentor, teamleider of docent raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot een bepaald vak, kunt u contact opnemen met de desbetreffende docent. Zie ook dit schema.

Teamleider brugklassen
Mevrouw drs. D. Keijner, telefoon 035 609 82 04, d.keijner@griftland.nl

Teamondersteuners brugklassen
De heer T. Visscher MA, t.visscher@griftland.nl
Mevrouw J. de Vos, j.devos@griftland.nl

Mentoren brugklassen

1A
De heer M. Azeem (biologie), m.azeem@griftland.nl

1B
Mevrouw J. de Vos (Nederlands), j.devos@griftland.nl

1C
De heer W. Zieleman (LO), w.zieleman@griftland.nl

1D
Mevrouw E. Leenders (teha en ckv), e.leenders@griftland.nl

1E
Mevrouw S. Kamphorst (Nederlands), s.kamphorst@griftland.nl 

1F
De heer T. Visscher MA (Engels), t.visscher@griftland.nl

1G
Mevrouw E. Langbroek MEd, MA (geschiedenis), e.langbroek@griftland.nl

1VX
Mevrouw L. de Jongh (biologie), l.dejongh@griftland.nl en 
de heer P. Kool (ICT), p.kool@griftland.nl

Teamleider mavo 
De heer J.H. van Dam, telefoon 035 6098 209, j.vandam@griftland.nl 

Leerlingcoordinatoren mavo

2M
Mevrouw M. de Boer, m.deboer@griftland.nl 
3M
De heer W. Schaap, w.schaap@griftland.nl
4M
De heer J.A. Detmar BEd, j.detmar@griftland.nl

Decaan mavo
Mevrouw L. Postel, telefoon 035 609 82 15, l.postel@griftland.nl

Mentoren 2 mavo

2MA
Klassendocent, de heer W. Schaap (LO), w.schaap@griftland.nl
2M.ml1
De heer W.Schaap, coach (LO), w.schaap@griftland.nl
2M.ml2
Mevrouw C. Pasveer, coach (Frans), c.pasveer@griftland.nl
2M.ml3
De heer C.D. Lapré, coach (scheikunde), c.lapre@griftland.nl

2MB
Klassendocent, mevrouw H.M. Bakkenes (Engels), h.bakkenes@griftland.nl
2M.ml4
Mevrouw H.M. Bakkenes, coach (Engels), h.bakkenes@griftland.nl
2M.ml5
De heer J.A. Detmar BEd, coach (geschiedenis maatschappijleer), j.detmar@griftland.nl
2M.ml6
Mevrouw A. van Nigtevecht, coach (economie), a.vannigtevecht@griftland.nl
2M.ml7
Mevrouw H.A. Jurg, coach (ICT & Media), h.jurg@griftland.nl

Mentoren 3 mavo 

3M.ml1
De heer J.W.G. van de Pol (wiskunde), j.vandepol@griftland.nl
3M.ml2
Mevrouw M. de Boer (Engels), m.deboer@griftland.nl
3M.ml3
Mevrouw L. Arts (maatschappijleer), l.arts@griftland.nl

Mentoren 4 mavo 

4M.ml1
De heer A.H.A. Hendriksen (Nederlands), a.hendriksen@griftland.nl
4M.ml2
De heer W. de Ruiter (wiskunde), w.deruiter@griftland.nl
4M.ml3
De heer M. Frederiks (geschiedenis), m.frederiks@griftland.nl

Teamleider 2-3 havo/vwo
Mevrouw L. van den Berg, telefoon 035 6098 208, l.vandenberg@griftland.nl

Teamondersteuner 2-3 havo/vwo
De heer drs. A.T. van Harskamp, a.vanharskamp@griftland.nl

Mentoren 2 havo

2HA
Mevrouw N. van Noorden (LO), n.vannoorden@griftland.nl

2HB
De heer R. Bunnik (tekenen handvaardigheid), r.bunnik@griftland.nl

2HC
De heer L.M. van der Welle (natuurkunde; scheikunde), l.vanderwelle@griftland.nl

2HD
De heer T. van der Wurf (geschiedenis), t.vanderwurf@griftland.nl

Mentoren 3 havo

3HA
De heer O.A.  Naezer (Engels), o.naezer@griftland.nl

3HB
De heer F. J. Veltrop (science, natuurkunde), f.veltrop@griftland.nl

3HC
Mevrouw M.J. van Logtestijn (economie), m.vanlogtestijn@griftland.nl 

3HD
Mevrouw drs. I.B. Appelo (Nederlands), i.appelo@griftland.nl

Mentoren 2 vwo

2VA
Mevrouw drs. G. Jablonska (Duits), g.jablonska@griftland.nl

2VB
mevrouw M. Berghs (aardrijkskunde), m.berghs@griftland.nl

2VC
mevrouw E. Gentil (Frans)
e.gentil@griftland.nl

2VX
De heer drs. A. van Harskamp (aardrijkskunde), a.vanharskamp@griftland.nl

Mentoren 3 vwo

3VA
De heer M. van Halteren (natuurkunde; scheikunde) m.vanhalteren@griftland.nl

3VB
Mevrouw I. van Oosten (Frans), i.vanoosten@griftland.nl

3VC
mevrouw M. Gutschner (Duits), m.gutschner@griftland.nl

3VX
mevrouw M. Struis (LO), m.struis@griftland.nl

Teamleider 4-5 havo
De heer drs. D.C.H. van Ginkel, telefoon 035 6098 205, d.vanginkel@griftland.nl

Teamondersteuner 4-5 havo
Mevrouw S. Carter, s.carter@griftland.nl

Decaan havo
Mevrouw F. Verwoerd-Nelissen, telefoon 035 6098 214, f.verwoerd@griftland.nl

Mentoren 4 havo

4HA.ml1
De heer W. Hoogendijk (geschiedenis), w.hoogendijk@griftland.nl
4H.ml2
Mevrouw K.E. van Oevelen (Duits), k.vanoevelen@griftland.nl
4H.ml3
Mevrouw drs. A.R.M. Hansum (aardrijkskunde), a.hansum@griftland.nl
4H.ml4
Mevrouw N.M.A. van de Beld (tekenen), m.vandebeld@griftland.nl
4H.ml5
Mevrouw E.M. Visch (muziek), e.visch@griftland.nl
4H.ml6
Mevrouw S. van der Haven (Engels), s.vanderhaven@griftland.nl en mevrouw B. Janssen (Engels), b.janssen@griftland.nl
4H.ml7
De heer G. van Beelen (wiskunde), g.vanbeelen@griftland.nl
4H.ml8
Mevrouw M. Boesveld (scheikunde), m.boesveld@griftland.nl
4H.ml9
De heer D. Nieman (IM en maatschappijleer bovenbouw), d.nieman@griftland.nl

Mentoren 5 havo

5HA.ml1
Mevrouw drs. K. den Uil (Nederlands), k.denuil@griftland.nl
5H.ml2
Mevrouw drs. J. van der Worp (aardrijkskunde), j.vanderworp@griftland.nl
5H.ml3
Mevrouw A.W.J. Wind (Nederlands), e.wind@griftland.nl
5H.ml4
Mevrouw C.E. Kops (Engels), k.kops@griftland.nl
5H.ml5
Mevrouw drs. J.A.M. Hooft (economie, management en organisatie), j.hooft@griftland.nl
5H.ml6
De heer M. Hendriks (economie), m.hendriks@griftland.nl
5H.ml7
Mevrouw R. Buitenhuis (biologie), r.buitenhuis@griftland.nl

Teamleider 4-5-6 vwo
Mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen, telefoon 035 6098 207, m.matthijsen@griftland.nl

Teamondersteuner 4-5-6 vwo
Mevrouw M. de Blok, m.deblok@griftland.nl

Decaan vwo
Mevrouw H.B. Postel, telefoon 035 6098 200, l.postel@griftland.nl
Mevrouw F. Verwoerd, telefoon 035 6098 214, f.verwoerd@griftland.nl

Mentoren 4 vwo

4V.ml1
Mevrouw drs. M.L. de Blok-du Pree (Engels), m.deblok@griftland.nl
4V.ml2
De heer D. Blondelle (identiteit en maatschappij), d.blondelle@griftland.nl
4V.ml3
De heer J.W. Hilbelink (economie, M&O),  j.hilbelink@griftland.nl
4V.ml4
Mevrouw drs. L. Riemeijer (Nederlands), l.riemeijer@griftland.nl

Mentoren 5 vwo

4V.ml1
Mevrouw P.M. Elias (lichamelijke opvoeding), p.elias@griftland.nl
4V.ml2
Mevrouw J. Ju (wiskunde), j.ju@griftland.nl
4V.ml3
Mevrouw H.K. Jongeneel (tekenen), h.jongeneel@griftland.nl
4V.ml4
De heer J. Lamberts (economie),  j.lamberts@griftland.nl
4V.ml5
De heer N.S. Schipper (Engels), n.schipper@griftland.nl

Mentoren 6 vwo

6V.ml1
Mevrouw drs. E. Sluijter (Frans, Latijn), e.sluijter@griftland.nl
6V.ml2
De heer M.A. Hes (aardrijkskunde), m.hes@griftland.nl
6V.ml3
De heer R.C.A. Kniest MEd (Nederlands), r.kniest@griftland.nl
6V.ml5
De heer drs. M. Tolboom (biologie), m.tolboom@griftland.nl
6V.ml4
Mevrouw drs. R.M.M.L. de Hulster (Latijn), r.dehulster@griftland.nl 

 

Ons laatste nieuws

foto cabaret

Griftland Personeelscabaret 2023

Belangrijk bericht van onze grappigste docenten John van de Pol en Judit Van der Worp: ”Jaaaaaaaaa, het is weer tijd voor het befaamde ‘Griftland Personeelscabaret’! …

aankondiging_ouderraad_2023

15 Maart – thema-avond voor ouders – groot succes!

Op woensdag 15 maart organiseerde de ouderraad de jaarlijkse thema-avond. De aula zat vol met zo’n 270 enthousiaste ouders/verzorgers die op een leuke manier meer …

LOGO-NWO

Vier leerlingen door naar tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

Maar liefst vier leerlingen (drie uit 5V en een uit 4V) zijn met uitstekende resultaten toegelaten tot de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. …