Bouw op het Griftland

Veelgestelde vragen

Hieronder proberen we de meest gestelde vragen rondom de nieuwbouw te beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar mail@griftland.nl.

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Door de nieuwbouw grotendeels naast het huidige gebouw te plaatsen (er is een kleine overlapping; de lokalen rond het mavo- en het havo-/vwo-plein), kan de nieuwe school worden gebouwd terwijl het schoolleven zoveel mogelijk doorgaat in het huidige gebouw. Hierdoor hoeven we niet met de hele school te verhuizen naar een tijdelijke locatie.

Het huidige schoolgebouw is in de kern ruim 40 jaar oud. In de loop van de tijd is her en der bijgebouwd. Het huidige gebouw voldoet niet of nauwelijks aan de huidige eisen. De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van onderwijsinstellingen en heeft ingestemd met het bouwen van een nieuw gebouw.

Op deze manier past het gebouw volledig bij de manier waarop wij ons onderwijs willen verzorgen. De 6 gebouwen huisvesten ieder bepaalde domeinen met pleinen, lokalen en studie- en instructieruimtes. In principe krijgt een leerling straks al zijn lessen voor vakken als Nederlands, Engels en wiskunde rondom hetzelfde plein. Als een leerling helemaal bij is en geen uitleg nodig heeft kan hij of zij zelfstandig aan het werk op het plein. Daar loopt een onderwijsassistent.

Er is een domein voor de brugklas, de mavo, de onderbouw havo/vwo en de bovenbouw havo/vwo. Ook voor kunst en cultuur, sport, de bèta-vakken en ICT zijn er specifieke domeinen verspreid over de 6 gebouwen. De centrale hal vormt het hart van het gebouw.

De plek naast het huidige gebouw en het definitief ontwerp staan vast. Details worden steeds verder uitgewerkt.

De twee middelste gebouwen worden drie bouwlagen hoog, de andere gebouwen gebouwen en centrale hal krijgen maximaal twee bouwlagen.

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2021-2035 van de gemeente Soest vormt de basis voor wat wij aan aantal leerlingen kunnen verwachten de komende jaren. Hierop is de grootte van het gebouw afgestemd. In de in het IHP genoemde prognoses wordt uitgegaan van een leerlingenaantal van rond de 1400 leerlingen voor de komende tijd.

De oprijlaan blijft op dezelfde locatie bestaan, aan de Noorderweg. Wel komen er gescheiden rijrichtingen en de auto’s zijn te gast. Daarnaast komt er een extra fiets in- en uitgang richting de Praamgracht.

Het pand telt op enkele plekken drie lagen en is daardoor iets compacter dan het huidige gebouw, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor een landschappelijke invulling van het terrein eromheen, zoals parkjes, zitjes en sportruimtes. De ‘Grift’, het water dat vroeger een rechtstreekse verbinding had met de Eem, wordt in ere hersteld. Een landschapsarchitect maakt hier een mooi voorstel voor.

Om de school de uitstraling te geven van het omliggende landschap kiezen we voor een natuurlijke uitstraling met veel hout en groen en aardse tinten. Om het binnen-buitengevoel te versterken zal het daglicht op veel plekken naar binnen schijnen en komen er zelfs een aantal echte bomen in de hal.

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Wij  gaan voor ENG en streven naar een gasloos, energieneutraal gebouw met zonnepanelen en veel hout en groen. Het Programma van Eisen van Frisse Scholen dient als leidraad bij de realisatie van ons gebouw.

Fase 1 van de sloop zal in de zomer van 2024 plaatsvinden. In deze fase wordt een deel van het gebouw dat overlap heeft met het nieuwe gebouw gesloopt. Het gaat hierbij om het mavoplein op de begane grond, het erboven gelegen havo/vwo-plein, de lokalen rondom deze pleinen en de personeelskamer. Het resterende deel (fase 2) zal de eerste helft van 2026 gesloopt gaan worden.

We verwachten op dit moment dat het nieuwe schoolgebouw zomer 2026 klaar is. Uiteraard is deze planning afhankelijk van de stappen die we nog moeten zetten.

Uiteraard schenken we gedurende de gehele bouwperiode, vooral tijdens toetsweken en examens, extra aandacht aan rust (en regelmaat) voor het leren van onze leerlingen. Periodes met meer geluidsoverlast zullen we zoveel mogelijk plannen in rustige periodes.

In fase 1 van de sloop zal een deel van het gebouw dat overlap heeft met het nieuwe gebouw gesloopt worden. Het gaat hierbij om het mavoplein op de begane grond en het erboven gelegen havo/vwo-plein en de lokalen rondom deze pleinen. Er worden noodlokalen op de parkeerplaats gezet en er worden tijdelijke vervangende parkeerplaatsen gerealiseerd.

Achter het gebouw wordt de bouwplaats met bouwweg aangelegd voor het bouwverkeer. Dit verkeer gaat dus achterlangs en zal de oprijlaan niet belasten. Hiermee bevorderen we de veiligheid en kan het reguliere onderwijs gewoon doorgang vinden.

Aangezien de gemeente multifunctioneel gebruik vraagt van ons pand, zullen delen van het gebouw separaat verhuurd kunnen worden aan belanghebbenden, zoals sportverenigingen, culturele organisaties en basisscholen. Met diverse externe partijen, waaronder de turnverenigingen in Soest en Baarn en de handbalvereniging in Soest, voeren we momenteel verkennende gesprekken. Deze gesprekken zijn dus oriënterend; er is nog niets concreets besloten.

De plannen zijn besproken tijdens bijeenkomsten voor omwonenden en tijdens interne sessies met medewerkers en leerlingen. Ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen op regelmatige basis speciale nieuwsbrieven. Op deze website is altijd de meest actuele informatie te vinden.