Bouw op het Griftland

Planning

Januari - september 2023

Voorbereiding planvorming

In deze fase wordt o.a. een plan van aanpak opgesteld en vinden er diverse onderzoeken plaats.

April 2023 - mei 2024

Ontwerptraject

Het ontwerptraject start met een voorlopig ontwerp, dat resulteert in een definitief ontwerp en eindigt met een technisch ontwerp.

Mei - juni 2024

Bouwvoorbereiding

De eerste stappen in de uitvoeringsfase worden gezet: de voorbereiding op de bouw. Bomen worden gesnoeid, er worden tijdelijke lokalen en extra parkeerplekken gerealiseerd en de bouwplaats en bouwweg worden aangelegd.

Juli - augustus 2024

Sloop deel 1

Planning 11In deze fase wordt een deel van het gebouw dat overlap heeft met het nieuwe gebouw gesloopt. Het gaat hierbij om het mavoplein op de begane grond, het havo/vwo-plein daarboven op de eerste verdieping, de lokalen rondom deze pleinen en de personeelskamer. 

Augustus 2024 - december 2025

Start bouw, uitvoering fase 1

Planning 12Het nieuwe pand wordt naast het bestaande gebouw gebouwd. In december 2025 is het pand gereed (op 1 gymlokaal na, dat later wordt gebouwd) en kan de verhuizing plaatsvinden.

Januari 2026 - juli 2026

Sloop gehele school, uitvoering fase 2

Planning 13In deze fase wordt het resterende oude pand gesloopt.

April - juni 2026

Terreininrichting

Planning 14Deze drie maanden worden gebruikt voor de bouw van het laatste gebouw, het vierde gymlokaal, en het inrichten van de ruimtes rondom de school.

Juli 2026

Oplevering

Planning 15Het nieuwe schoolgebouw is gereed!

September 2026

Starten in nieuw gebouw

Het schooljaar 2026/2027 start in het nieuwe gebouw.