Bouw op het Griftland

Samen leren

De school wordt zo gebouwd dat deze past bij de doelen van ons onderwijs. Deze staan beschreven in ons schoolplan 2021-2025; een schoolplan waarin we bouwen aan onze visie: ‘Wij leren samen’

Samen leren doen we door onderwijs te geven waarbij we steeds meer de leerlingen uitdagen zelf  verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Uiteraard onder goede begeleiding van docenten en mentoren. Dit werkt motiverend en stimuleert zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij de leerlingen. Om het uiteindelijke doel, een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren, te bereiken zijn een aantal stappen nodig. Die tussenstappen noemen we op het Griftland College ook wel bouwstenen. We hebben de bouwstenen ‘leerdoel-denken’, ‘formatief handelen’ en ‘coaching’. Het denken in leerdoelen betekent dat de leerling een duidelijke omschrijving kan geven van wat hij of zij uiteindelijk moet kunnen. Vanuit deze leerdoelen kunnen de docent en de mentor directer en individueel de leerling bijsturen. We komen dan bij de tweede bouwsteen: coaching. Tijdens het coachen vinden er voortdurend controlemomenten plaats. Waar staat de leerling? Wat is er nodig? Kan de leerling verder? Dit soort controlemomenten die worden beoordeeld met een ‘pass’ of ‘fail’ vallen onder ‘formatief handelen’, de derde bouwsteen. De drie bouwstenen samen zorgen ervoor dat de bovenste bouwsteen geplaatst kan worden: leerling en mentor/docent zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. 

Samen leren 3