Nieuws

Update coronamaatregelen

Update coronamaatregelen 1

We vinden het erg fijn om alle leerlingen weer op onze school te mogen verwelkomen. Natuurlijk hebben we, net zoals jullie, ook zorgen over hoe het coronavirus zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Wij willen er als school alles aan doen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers. Volg hieronder ons laatste nieuws over corona en ons onderwijs.


12 oktober

Actuele situatie: Tot en met vrijdag telden we in totaal 40 positief geteste leerlingen. Het goede nieuws is dat hiervan ook weer 24 beter zijn gemeld. Het totaal aantal positief geteste medewerkers bedraagt net als vorige week 8. Hiervan zijn er 5 weer aan het werk. We wensen de zieke leerlingen en medewerkers uiteraard veel beterschap.

Deze week, maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober, is de toetsweek voor de bovenbouw. Deze toetsen zullen fysiek op school afgenomen worden in vooral de LO-zalen 1, 2 en 3. De onderbouw kan deze week gewoon op school les volgen volgens rooster. 

Voorlopig hebben we nog te maken met de coronacrisis. Dat heeft ons doen besluiten het onderwijs na de herfstvakantie anders vorm te geven. Met het oog op de social distancing zullen we na de herfstvakantie niet meer dan de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Wel gaan we zorgen dat alle leerlingen elke dag naar school kunnen.

Dat krijgen we voor elkaar door elke dag in tweeën te knippen met voor onder- en bovenbouw een ochtenddeel en na een grote pauze een middagdeel. In een van de twee dagdelen (ochtend of middag) volgt de leerling het onderwijs vanuit huis, op het andere dagdeel wordt de leerling op school verwacht. Dit plan vraagt niet alleen aanpassingen van onze leerlingen en van ouders, maar zeker ook van onze docenten. Daarom lassen we maandag 26 oktober een studiedag in die nog niet op de kalender staat. Voor meer informatie verwijzen we naar de brief d.d. 9 oktober die hieronder gepubliceerd is.

Indien een online les niet gevolgd kan worden door ziekte of anderszins, dient de leerling hiervoor als altijd absent gemeld te worden, via het ouderportaal. Verder willen we u als ouder/verzorger vragen school te blijven informeren als uw kind positief getest is, ook als hij of zij al thuis zit in verband met online les. Hetzelfde geldt voor het beter melden. Wilt u altijd uw kind beter melden als hij/zij weer in staat is (online) lessen te volgen?
Alleen dan houden wij overzicht op het aantal positief geteste leerlingen en kunnen we dit meenemen in ons plan van aanpak voor de komende weken.


Soest, 9 oktober 2020

Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Met deze update informeren wij jullie graag over de huidige stand van zaken en de organisatie van volgende week. Ook geven wij een eerste beeld van de veranderingen in ons onderwijsmodel, die na de herfstvakantie ingaan.

Situatie corona
Tot en met vandaag tellen we in totaal 40 positief geteste leerlingen. Het goede nieuws is dat hiervan ook weer 24 beter zijn gemeld, waardoor er op dit moment 16 leerlingen thuis zitten vanwege een positieve test. We zien dat besmettingen veelal individuele gevallen in verschillende klassen zijn. Dat betekent dat er binnen klassen geen clusterbesmettingen plaatsvinden, wellicht mede doordat wij, naast de GGD, inmiddels zelf ook contactonderzoek doen.

Het totaal aantal positief geteste medewerkers bedraagt net als vorige week 8. Hiervan zijn er 5 weer aan het werk. We wensen de zieke leerlingen en medewerkers uiteraard veel beterschap.

Volgende week: TW1 op school, onderbouw ook op school
Komende week, maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober, is de toetsweek voor de bovenbouw. Deze toetsen zullen fysiek op school afgenomen worden in vooral de LO-zalen 1, 2 en 3. Hiervoor zijn deze zalen en een aantal lokalen ingericht in een examenopstelling. De bovenbouwleerlingen komen alleen naar school om de toets te maken en verlaten daarna direct de school weer, of verblijven in de tweede-faseruimtes om zich op de volgende toets van die dag voor te bereiden. Het toetsreglement is inmiddels verspreid onder de leerlingen van de bovenbouw.

De onderbouw kan volgende week gewoon op school les volgen volgens rooster. Veel vakken sluiten een programmaonderdeel met een toets af.

Wij wensen al onze leerlingen veel succes met de laatste loodjes voor de herfstvakantie.

Na de herfstvakantie: hybride onderwijs met alle leerlingen elke dag op school
Voorlopig hebben we nog te maken met de coronacrisis. Dat heeft ons doen besluiten het onderwijs na de herfstvakantie anders vorm te geven.

Met het oog op de social distancing zullen we na de herfstvakantie niet meer dan de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. Wel gaan we zorgen dat alle leerlingen elke dag naar school kunnen.

Dat krijgen we voor elkaar door elke dag in tweeën te knippen met voor onder- en bovenbouw een ochtenddeel en na een grote pauze een middagdeel. In een van de twee dagdelen (ochtend of middag) volgt de leerling het onderwijs vanuit huis, op het andere dagdeel wordt de leerling op school verwacht.

Met deze uitgangspunten denken we, binnen de omstandigheden, een antwoord te hebben op de volgende eisen en wensen:

  • Alle leerlingen op school maar niet tegelijkertijd, waardoor minder kans op besmettingen op school;
  • Benutten van de mogelijkheden van de ruimtes in het gebouw (bijvoorbeeld voor het uitoefenen praktijkvakken);
  • Continuïteit van het onderwijs, met aandacht voor sociaal contact;
  • Speciale aandacht voor de examenklassen om de PTA’s te volbrengen;
  • Rust in de organisatie en flexibiliteit indien de omstandigheden daarom vragen: van hybride naar volledig online en terug.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, is de intentie om een langere periode met dit plan te gaan werken, uiteraard met ruimte voor tussentijdse aanpassingen. In november plannen we hiervoor een evaluatiemoment in, waarbij iedereen wordt betrokken.

Momenteel wordt verder gewerkt aan alle bijkomende aspecten (en dat zijn er veel), ook in samenwerking met MR en de Leerlingenraad. Verdere informatie volgt dan ook niet eerder dan eind volgende week. Wij vragen jullie begrip hiervoor.

Maandag 26 oktober extra studiedag: leerlingen vrij
Het plan vraagt niet alleen aanpassingen van onze leerlingen en van ouders, maar zeker ook van onze docenten. Daarom lassen we maandag 26 oktober een studiedag in die nog niet op de kalender staat. Leerlingen hebben dus één dag langer herfstvakantie. Vanaf dinsdag 27 oktober starten we dan volgens het rooster met het nieuwe model, dat uiteraard ook in SOM en Zermelo wordt verwerkt.

Voor nu wensen wij iedereen een goed (en rustig) weekend.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector

Karel Hermans, plaatsvervangend rector


Brief 5 oktober 2020

Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Afgelopen week zijn er enkele nieuwe coronabesmettingen bij onze leerlingen gemeld. Ook zijn er weer meer dan tien leerlingen terug op school. Het aantal leerlingen dat positief getest is op corona en nu thuis zit, schommelt momenteel rond de twintig.

Deze week
Om het besmettingsrisico bij ons op school zoveel mogelijk te verlagen, hebben we vorige week enkele maatregelen genomen. Om dezelfde reden zullen we deze maatregelen ook deze week hanteren. Dit betekent dat bovenbouwleerlingen vanaf dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober online vanuit huis onderwijs blijven volgen. Onderbouwleerlingen volgen deze week de lessen volgens het rooster op school. In de pauzes blijven de leerlingen in het lokaal en dragen zij mondkapjes bij bewegen door het gebouw.

Volgende week
Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober is de toetsweek voor de bovenbouw. Deze toetsen zullen fysiek op school afgenomen worden in de LO-zalen 1, 2 en 3. De bovenbouwleerlingen komen naar school om de toets te maken en verlaten daarna direct de school weer of verblijven in de tweede-faseruimtes om zich op de volgende toets van die dag voor te bereiden. Na de
laatste toets verlaten ze het gebouw via een eigen uitgang.

Als de situatie rondom besmettingen deze week stabiel blijft, kunnen tijdens de toetsweek voor de bovenbouw ook de onderbouwleerlingen gewoon op school komen en lessen volgen volgens het rooster. Uitzondering hierop zijn de LO-lessen die door ingebruikname van de LO-lokalen als toetslokalen grotendeels niet door kunnen gaan.

Ziek/beter melden
Verder willen we u als ouder/verzorger vragen school te blijven informeren als uw kind positief getest is, ook als hij of zij al thuis zit in verband met online les. Hetzelfde geldt voor het beter melden. Wilt u altijd uw kind beter melden als hij/zij weer in staat is (online) lessen te volgen? Alleen dan houden wij overzicht op het aantal positief geteste leerlingen en kunnen we dit
meenemen in ons plan van aanpak voor de komende weken.

Deze week zullen we ons verder beraden over hoe we de toetsweek precies gaan organiseren en hoe wij na de herfstvakantie het  onderwijs willen vormgeven. Hierover volgt later meer.

Tot besluit: we zijn trots op de inzet en flexibiliteit van alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector

Karel Hermans, plaatsvervangend rector

 


Brief 28 september 2020

Betreft: Update coronamaatregelen Griftland College

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Afgelopen weekend hebben zich meerdere besmettingen voorgedaan, zowel onder leerlingen als medewerkers. Ook het aantal absentmeldingen vanwege quarantainemaatregelen is gestegen. Zoals we afgelopen vrijdag al schreven, zijn wij continu in overleg over de actuele situatie en de mogelijke onderwijskundige scenario’s die hieruit kunnen voortvloeien. Ook vanmorgen zijn wij bij elkaar gekomen om de huidige situatie te bespreken. Gezien het aantal thuiszittende leerlingen en medewerkers, de veiligheid van de hele schoolpopulatie en de organiseerbaarheid van het onderwijs hebben wij voor deze week de volgende beslissingen moeten nemen.

Bovenbouwleerlingen (klassen 4, 5 en 6):Voorlopig één week online les vanaf dinsdag 29 september tot en met maandag 5 oktober. Om minder leerlingen fysiek op school te hebben en omdat de besmettingen zich vooral voordoen in de bovenbouw, hebben we besloten alle bovenbouwleerlingen (klassen 4, 5 en 6) in elk geval deze week met ingang vanaf morgen (dinsdag) vanuit huis online onderwijs te laten volgen volgens het huidige 60 minuten-rooster. In de aanloop naar de toetsweek willen wij het 60-minuten rooster handhaven, zodat er voldoende tijd is om de stof te behandelen. De lessen worden online gegeven vanuit Microsoft Teams, op de manier zoals de leerlingen dat tijdens de periode vanaf half maart gewend waren. Praktijklessen gaan pas niet door als ze ook uit het rooster gehaald zijn. In andere gevallen zal er een opdracht van de docent zijn. Indien een online les niet gevolgd kan worden door ziekte of anderszins, dient de leerling hiervoor als altijd absent gemeld te worden, via het ouderportaal of wanneer dit niet werkt een e-mail aan absentie@griftland.nl .

N.B. Enkele leerlingen in de bovenbouw zonder klachten, voor wie het niet mogelijk is om deze week thuis goed onderwijs te volgen, bieden wij na overleg de mogelijkheid om, met oortjes in, de lessen vanaf school online te volgen. Dit kan bijvoorbeeld in de aula of brugklasaula, onder toezicht van onze studiehuismedewerkers. Havo- en vwo-leerlingen dienen zich hiervoor eerst te melden bij mevrouw Matthijsen (m.matthijsen@griftland.nl); mavoleerlingen bij de heer Van Dam (j.vandam@griftland.nl).

Vandaag zullen alle bovenbouwleerlingen gevraagd worden hun kluisjes leeg te halen.

Onderbouw (klassen 1, 2 en 3): Fysiek les op school vanaf dinsdag 29 september tot en met maandag 5 oktober. Pauzes in het lokaal. Alle onderbouwleerlingen blijven de lessen volgens het huidige rooster fysiek op school volgen. Tijdens de pauzes willen wij beweging zoveel mogelijk voorkomen, om deze reden zullen de leerlingen tijdens de pauzes de lokalen niet verlaten en in het lokaal waar zij op dat moment zijn de lunch nuttigen. Denkt u daarom er s.v.p. aan een lunchpakket vanuit huis mee te geven; er kan nu even niets bij de broodjescorner gekocht worden.

Mondkapjes weer terug
Vanmorgen in de media werd het al genoemd: diverse deskundigen adviseren dat mondkapjes een rol moeten krijgen in de nieuwe coronamaatregelen, hun advies wordt gesteund door de voorzitters van verschillende veiligheidsregio’s. Wij volgen dit advies op. Ook wij hopen met het dragen van mondkapjes de verspreiding van het virus te kunnen beperken. Alle leerlingen en medewerkers moeten daarom vanaf morgen wederom een mondkapje dragen tijdens het lopen door de gangen. Zodra je zit in het lokaal mag het mondkapje af. Deze maatregel gaat vanaf morgen, dinsdag 29 september, tot nader order in.  

Hoe verder?
Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen niet leuk zijn. Maar op dit moment zien wij deze stappen als noodzaak en hopen wij dat het een positief effect heeft op de rust en veiligheid van uiteindelijk de hele school. We blijven de ontwikkelingen zowel extern als intern nauw volgen en verschillende scenario’s bespreken met betrekking tot fysiek, online en hybride onderwijs, voor zowel de korte als de langere termijn. We streven uiteraard in iedere situatie naar de best mogelijke vorm van onderwijs.

Kijken we naar de komende toetsweek van de bovenbouw (ma. 12 t/m vr. 16 oktober) dan is onze intentie om alle bovenbouwleerlingen fysiek op school te hebben om de toetsen op school te kunnen maken. Om te voorkomen dat het dan weer te druk wordt, volgen de onderbouwleerlingen tijdens deze toetsweek vanuit huis online onderwijs, vooralsnog volgens het huidige 60-minutenrooster. De toetsweek is echter pas over drie weken; hierover informeren we u dus in een later stadium.

We bevinden ons in een hectische tijd, waarin de situatie steeds weer verandert. Wat vandaag de juiste oplossing lijkt, kan morgen weer anders zijn. Dat vraagt om flexibiliteit. Hierdoor bekijken we iedere dag wat de komende weken nodig is. Vrijdag aanstaande zullen wij weer een update sturen voor de week van 5 oktober.

Wellicht ten overvloede, maar mocht het zo zijn dat uw kind besmet raakt of in contact is geweest met iemand die besmet is, dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg                           Karel Hermans

rector                                     plaatsvervangend rector


18 september

De laatste dagen zijn steeds meer leerlingen volgens de regels van het RIVM in quarantaine. Het ziet er ook niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. Daarom hebben docenten de instructie gekregen om zo nodig in hun lessen digitaal contact te maken met de leerlingen die thuis lessen kunnen of moeten volgen. Op die manier hopen we zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden aan leerlingen die niet naar school mogen komen. Van elk uur dat we onderwijs verzorgen verwachten we van onze docenten een rapportage van de (online) aanwezige leerlingen.


Brief 11 september

Betreft: update coronaregels 

Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Inleiding 
De kop is eraf, we zijn twee weken bezig; wat enorm fijn dat het schoolgebouw door de aanwezigheid van alle leerlingen eindelijk weer tot leven is gekomen. Langs deze weg een welverdiend compliment aan de leerlingen en medewerkers, die deze eerste periode zonder problemen gehoor hebben gegeven aan de regel om een mondkapje te dragen tijdens leswisselingen en bij het lopen door de school. Natuurlijk waren er ook leerlingen en ouders die hier bezwaar tegen hadden, maar op een populatie van 1.400 leerlingen was dit een zeer kleine minderheid. 

Op het moment van schrijven van deze update hebben zich geen gevallen voorgedaan van besmetting van leerlingen of medewerkers met het coronavirus. Wel zitten er enkele leerlingen in quarantaine van wie een gezinslid besmet is. Ouders en leerlingen van de betreffende klas worden hierover door de teamleider geïnformeerd. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor medeleerlingen en docenten. Hierover lezen jullie verderop. 

Nu de twee weken incubatietijd na terugkeer van mogelijk risicovolle vakantiebestemmingen voorbij zijn én we bewustwording hebben gerealiseerd in het gedrag van leerlingen en medewerkers, hebben we het volgende besloten. 

Mondkapjes 
Met ingang van aanstaande maandag 14 september hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te dragen. Medewerkers en leerlingen mogen er op vrijwillige basis voor kiezen om het mondkapje te dragen. Los hiervan blijft onverminderd van kracht de anderhalve meter regel tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling, ramen en deuren van de lokalen altijd openhouden, handen desinfecteren bij binnenkomst in het gebouw, handen veelvuldig wassen, hoesten/niezen in de elleboog en bij klachten (zie punt 1 van het RIVM hieronder) thuisblijven en laten testen. Aan docenten die bijvoorbeeld in de klas rondlopen en aan medewerkers die dicht in de buurt van leerlingen of andere collega’s komen, wordt geadviseerd nog steeds het mondkapje te dragen, maar met ingang van maandag vervalt dus het verplichte karakter hiervan. 

Let op: mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan behouden we ons het recht voor om de mondkapjesregel weer in te voeren. Hierover zal iedereen uiteraard tijdig worden geïnformeerd. Zorg dus dat er thuis mondkapjes op voorraad zijn. 

In het lokaal 
De vaste plattegrond in het lokaal, waarbij elke leerling zo veel mogelijk op dezelfde plek zit, blijft van kracht. In de bovenbouw probeer je zoveel mogelijk naast dezelfde leerling te zitten als eerdere lessen. Mocht er iemand besmet raken, verkleint dit de groep die in quarantaine moet. Je blijft in het lokaal zoveel mogelijk zitten. 

Verduidelijking van de regel ‘thuisblijven’ 
In onze eerste nieuwsbrief (van 28 augustus) naar leerlingen en ouders stond het volgende: “Mocht jij of iemand anders uit het gezin klachten hebben, dan blijf je thuis.” Dit verdient een verduidelijking. We verwijzen hiervoor naar de site van het RIVM: 

1. Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? 

Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. 

2. Heb je ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis. 

3. Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg je klachten? Dan laat je je testen. 

De algemene regel voor scholen luidt dus: Leerlingen en medewerkers die zelf geen klachten hebben, maar gezinsleden hebben met milde klachten zoals onder punt 1, hoeven NIET thuis te blijven. 

Leerlingen met klasgenoten die een test ondergaan 
Het is ook niet de bedoeling en niet nodig om leerlingen van wie een klasgenootje een test ondergaat en die in afwachting van de uitslag thuis zit, van school weg te houden, als deze leerlingen zelf geen klachten hebben zoals beschreven onder punt 1. Waarom dit niet hoeft, staat hieronder nader uitgelegd. 

Leerlingen met huisgenoten die positief testen op corona of leerlingen die zelf positief testen op corona 
Volgens de richtlijnen van het RIVM (zie punt 3 hierboven) blijven gezinsleden van coronapatiënten thuis. Wat betekent dit voor de school? Het RIVM en de GGD geven aan dat het in zo’n geval niet nodig is dat andere leerlingen of de docenten van de klas uit voorzorg thuis blijven. Alleen gezinsleden en ‘nauwe contacten’ van iemand met corona, die gedurende 15 minuten op kortere afstand dan 1,5 meter contact hebben gehad, blijven thuis. Vanwege het lage risico op besmetting van kinderen en scholieren, beschouwt de GGD klasgenoten en leraren doorgaans niet als ‘nauwe contacten’. Bovendien houdt ons personeel 1,5 meter afstand van leerlingen. 

Mocht blijken dat ook de leerling besmet is met het coronavirus, dan nog hoeven de overige leerlingen en docenten van de klas niet thuis te blijven. Reden hiervoor is dat de GGD bij elke coronapatiënt een bron- en contactonderzoek doet om vast te stellen wie in thuisquarantaine moet. Als iemand in thuisquarantaine moet, hoort hij dat persoonlijk. Er is daarom geen reden voor klasgenoten en docenten om in een dergelijk geval thuis te blijven. Het wordt mogelijk anders als er meer leerlingen of collega’s besmet blijken te zijn; in een dergelijk geval zullen wij in overleg met de GGD handelen. 

Testen en toename lesuitval en absenties 
Gelukkig merken we dat medewerkers en leerlingen zich laten testen bij klachten. Dit betekent echter wel dat ze hierdoor een paar dagen afwezig zijn. We hopen dat er binnenkort voorrang komt voor onderwijsmedewerkers bij het testen. In de maand oktober verwachten we meer medewerkers en leerlingen met onder andere verkoudheidsklachten. Daar waar mogelijk proberen we de lesuitval uiteraard te beperken. Indien mogelijk geven medewerkers die thuis zitten online les met een toezichthouder in de klas. 

Onderwijs op afstand waar nodig en mogelijk 
Leerlingen die thuis zitten vanwege quarantaineregels, zullen in overleg met de mentor kijken hoe afstandsonderwijs kan worden georganiseerd in het bestaande rooster. Ze kunnen werken aan school en waar mogelijk op afstand deelnemen aan de les in Teams. 

Ventilatie 
Op dit moment zijn we druk bezig om een aantal scenario’s uit te werken m.b.t. de ventilatie. Ramen en deuren staan tijdens de lessen zoveel mogelijk open om zo maximaal te kunnen ventileren. Laten we hopen op een mooie en lange nazomer. Ook als het kouder wordt zullen we de ramen en deuren open houden. Een warme trui in het kluisje is dan geen overbodige luxe. 

Tot besluit 
Om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers, volgen we de adviezen van RIVM en GGD. Meer informatie is hier te lezen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. 

Bij vragen of twijfel overleggen wij met de regionale GGD. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon/dochter. 

Voor nu wensen wij iedereen een fijn weekend. 

Hartelijke groet, 

Kees Versteeg 

rector 


Brief 28 augustus

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Komende week gaat de school weer van start. Wij hopen dat jullie ondanks de bijzondere omstandigheden hebben kunnen genieten van een fijne vakantie. Graag wil ik de nieuwe (brugklas)leerlingen en hun ouders namens alle medewerkers van harte welkom heten op het Griftland College. Wij hopen dat jullie je snel thuis voelen. Hier zullen wij alles aan doen.

Dat we weer beginnen met onderwijs na een vakantie lijkt heel normaal, maar dit jaar is het erg bijzonder. We gaan voor het eerst sinds 16 maart 2020 met alle leerlingen en alle medewerkers tegelijk naar school. Hier zijn we blij om. We hebben het afgelopen half jaar alles uit de kast gehaald om zo goed mogelijk onderwijs te organiseren. Echter, dit bleef altijd ‘the next best thing.’ Fijn om weer met iedereen op school te zijn en te kunnen werken met een regulier rooster.

Natuurlijk hebben we, net zoals jullie, ook zorgen over hoe het coronavirus zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Wij willen er als school alles aan doen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers. Hiervoor maken we gebruik van de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. Bovendien staan we in nauw contact met de regionale GGD. 

Om bovenstaande voor elkaar te krijgen, is het van belang om een en ander met elkaar af te spreken. Als iedereen zich aan deze regels houdt, verwachten wij dat het zo veilig mogelijk is voor eenieder op school en kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk op school kan blijven plaatsvinden. Dat is voor iedereen het beste. We gaan daarbij uit van jullie verantwoordelijkheid en die van ons als medewerkers. We vragen jullie onderstaande regels goed door te nemen.

Thuisquarantaine 
Als je het advies hebt gekregen in quarantaine te gaan, bijvoorbeeld omdat je in contact bent geweest met iemand die corona heeft of omdat je op vakantie was in een gebied met ‘code oranje’, moet je daadwerkelijk thuisblijven (10 dagen). Ouders/verzorgers nemen zo snel mogelijk contact op met de mentor en de teamleider. Als dit aan de orde is, zullen we ons best doen je thuis zo goed mogelijk aan je schoolwerk te zetten.

Docenten die thuis moeten blijven maar niet ziek zijn, zullen hun lessen digitaal vanuit huis geven. Het is ook daarom belangrijk dat je altijd je iPad/laptop bij je hebt.

Gezondheidsklachten
Het blijft daarnaast cruciaal dat iedereen zich aan de basisregel blijft houden: mocht jij of iemand anders uit het gezin klachten hebben, dan blijf je thuis. Deze klachten kunnen neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak zijn. Mocht je klachten hebben, laat je testen. Blijf thuis tot je de uitslag hebt. Laat je ziekmelden door je ouders/verzorgers via het ouderportaal of bel de school via (035) 609 82 00. Ben je op school en twijfel je? Loop dan even langs bij je teamleider. 

Hygiëne
Alle hygiënemaatregelen die voor de vakantie golden, gelden nog steeds. Als je de school binnenkomt, desinfecteer je je handen met de gel die bij de deuren staat. Docenten maken bij binnenkomst hun werkplek schoon. Voor leerlingen is dat niet verplicht, maar het mag wel. Bovendien kunnen leerlingen bij binnenkomst in het lokaal ook hun handen extra desinfecteren. Daarnaast is het advies sowieso om vaak je handen te wassen, geen handen te schudden, te niezen en hoesten in je elleboog en niet aan je gezicht te zitten. 

Afstand
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand meer te houden. Leerlingen moeten wel steeds minimaal 1,5 m afstand houden van al het personeel van de school. Ook de personeelsleden onderling houden 1,5 m afstand. Dit proberen we zo goed mogelijk te handhaven door in lokalen belijning aan te brengen waar de docent zit/staat, hier mogen leerlingen niet komen. 

Ventilatie
De ventilatie in het gebouw voldoet aan het bouwbesluit, maar niet aan de huidige ventilatienormen. Dit komt omdat ons gebouw in verschillende periodes is gebouwd. Om voldoende te kunnen ventileren zetten we te allen tijde ramen en deuren van de lokalen open. Dit betekent dat jullie je hier goed op moeten kleden. Het is bijvoorbeeld toegestaan om je jas aan te houden in de klas. In alle lokalen hangen CO2-meters, die de luchtkwaliteit monitoren. Elke les controleren we deze op gewenst niveau (rood/groen). Mochten de CO2-meters aangeven dat er meer geventileerd moet worden, dan zullen we hiernaar handelen.

Mondkapjes
Mede in verband met de verouderde ventilatie, de smalle gangen in ons gebouw en vanwege het feit dat iedereen de afgelopen weken op verschillende plekken is geweest, verplichten wij in de eerste twee weken voor alle leerlingen en medewerkers het dragen van een mondkapje. Deze moet gedragen worden op het moment dat je het gebouw binnenkomt en jij je binnen het gebouw verplaatst. Dit geldt voor de openbare ruimtes zoals de hal, aula’s, pleinen, gangen, trappen, kleedkamers en personeelskamer. Deze regel geldt voor in ieder geval (tenminste) de eerste twee weken. 

Op het schoolterrein buiten hoeven geen mondkapjes te worden gedragen. Zodra je in het lokaal zit tijdens de les, kan het mondkapje af. 

In sommige gevallen kan een individuele docent je in een lokaal verzoeken het mondkapje te dragen (bijvoorbeeld als er veel beweging is in de klas). Als een docent door de klas loopt moeten zowel docent als leerlingen mondkapjes op. Vanaf je eerste dag, dinsdag 1 september, is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze dien je zelf aan te schaffen en mee te nemen naar school.

Naar school
Om het openbaar vervoer niet te zwaar te belasten, roepen wij leerlingen die wat verder weg wonen op zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. 

Lokaalwissel en begin van de dag
Bij de eerste bel vertrek je als leerling direct naar het lokaal met een mondkapje op. Ben je in het lokaal en zit je op je (vaste) plaats, dan mag je mondkapje af. De docent verplaatst zich pas bij de tweede bel richting het lokaal. Daarnaast verlaat de docent 3 minuten voor het eind van elke les het lokaal (zo nodig), zodat de docenten zich in lege gangen naar een volgende plek kunnen begeven.

In het lokaal
Ben je in het lokaal, dan ga je, in de onderbouw, zitten volgens een vaste plattegrond. Deze maakt je mentor en deelt deze met andere docenten. In de bovenbouw probeer je zoveel mogelijk naast dezelfde leerling te zitten als eerdere lessen. Mocht er iemand besmet raken, dan verkleint dit de groep die in quarantaine moet. Als je eenmaal zit in het lokaal, mag je je mondkapje afdoen (je mag hem ook ophouden). Je blijft in het lokaal zoveel mogelijk zitten. Daarnaast kunnen medewerkers ervoor kiezen gebruik te maken van kuchschermen of mondmaskers in de klas.

Pauze
Als je je verplaatst naar je pauzeplek, heb je je mondkapje op. We adviseren je zoveel mogelijk om buiten op het schoolterrein pauze te houden. Daar mag je mondkapje af. Blijf je tijdens de pauze binnen, dan mag alleen je mondkapje af als je zit (dus niet als je staat of loopt).

Je kan weer bij je kluisje terecht en Zo-Vital verkoopt ook weer broodjes, uiteraard draag je  je mondkapje als je daar iets koopt. Vanzelfsprekend wordt er nergens gerookt op het schoolterrein en in de nabije omgeving van de school. Per 1 augustus is roken op het schoolterrein wettelijk verboden.  

Ouders niet op school
Voorlopig proberen we zo veel mogelijk extern bezoek te beperken. Dat betekent helaas ook dat we ouders niet in het gebouw zullen uitnodigen, tenzij het belang daarvan groot is. De gesprekken met ouders voeren we in de komende tijd zo veel mogelijk digitaal/ telefonisch. Over de invulling van de eerste ouderavonden half september verstrekken we binnenkort informatie.

Kwetsbare leerlingen/gezinsleden
Mocht jij of één van je ouders/verzorgers tot één van de risicogroepen behoren, dan geldt dat ouders contact opnemen met de teamleider over het al dan niet naar school komen. Als je niet naar school kan komen vanwege coronamaatregelen, meld je dit eerst bij je teamleider. Vervolgens ga je thuis aan je schoolwerk en zoek je contact met een buddy in de klas gedurende de thuiswerkperiode. 

Introductierooster dinsdag 1 september
Anders dan andere jaren starten we de introducties op dinsdag 1 september niet in een aula, maar gaan jullie direct naar je lokaal. Daar heb je een introductie van je mentor met je klas. Voor de nieuwe brugklasleerlingen geldt dit niet. Zij starten wel gezamenlijk in de aula. Op de site kun je zien waar je verwacht wordt. Vanaf maandag staat dit rooster ook in Zermelo. Vanaf woensdag 2 september starten de lessen weer volgens rooster.

Begin- en eindtijden per jaarlaag

  Aanvang Eindtijd Startlocatie
Brugklassen 09.00 uur 14.00 uur Aula
2 mavo 08.30 uur 10.30 uur  Lokalen
3 mavo 09.00 uur 11.00 uur Lokalen
4 mavo 09.30 uur 11.30 uur Lokalen
2 havo  10.30 uur 12.30 uur Lokalen
3 havo  11.00 uur 13.00 uur Lokalen
4 havo 09.30 uur 15.30 uur Lokalen
5 havo 10.00 uur 13.30 uur Lokalen
2 vwo  08.30 uur 10.30 uur Lokalen
3 vwo  11.30 uur 13.30 uur Lokalen
4 vwo 10.00 uur 12.00 uur Lokalen
5 vwo / 6 vwo 11.30 uur 13.00 uur Lokalen

0-meting
Vanwege de coronacrisis en alle omstandigheden die daaruit voortvloeiden heb je niet op de gebruikelijke manier het onderwijs kunnen volgen. We zijn dan ook benieuwd hoe ver je gevorderd bent in je ontwikkeling.Wij zullen de komende weken middels citotoetsen en andere toetsen vaststellen of er leerlingen zijn die achterstanden hebben opgelopen. De citotoetsen zullen plaatsvinden in de brugklassen, 3 mavo, 4 havo en 4 vwo. De moeilijkheidsgraad is afgestemd op het niveau van de leerlingen. De prestaties worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van leerlingen van hetzelfde schooltype. In de overige klassen zullen we werken met eigen materiaal.

Indien er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, zullen wij ruimte inplannen om deze achterstanden weg te werken. 

Wij vinden het van belang jullie erop te wijzen, dat we de scores van het leerlingvolgsysteem van het CITO niet gebruiken voor overgangsvergaderingen en –beslissingen. Overgangsbeslissingen nemen wij op basis van rapportcijfers volgens onze overgangsnormen.

Tot slot
Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd. We proberen op deze manier de kans zo groot mogelijk te maken om het onderwijs voor iedereen zoveel mogelijk regulier te laten plaatsvinden en lesuitval zoveel mogelijk te beperken.

Voor nu kijken we er vooral naar uit om iedereen weer te zien. We gaan er met elkaar het beste van maken. Het zal opnieuw een jaar worden waar er van iedereen flexibiliteit en verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Mocht er iets veranderen, informeren wij jullie hier uiteraard over. 

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met je betreffende teamleider. 

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg

rector

Ons laatste nieuws

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Update coronamaatregelen

12 oktober Actuele situatie: Tot en met vrijdag telden we in totaal 40 positief geteste leerlingen. Het goede nieuws is dat hiervan ook weer 24 …

WhatsApp Image 2020-09-29 at 22.04.05

Start pilot Rebound

Maandag 21 september is de pilot Rebound gestart. Hiervoor is binnen de school de dojo-ruimte vrijgemaakt en in een geheel nieuw jasje gestoken. Deze vernieuwde …

WhatsApp Image 2020-09-29 at 22.04.10

Start van spannend schooljaar

Artikel uit de Soester Courant over de start van het nieuwe schooljaar; dat door de coronacrisis anders begint dan andere jaren…