Nieuws

Corona en ons onderwijs

Corona en ons onderwijs 1

2021 is gestart. We zijn benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. We hopen uiteraard spoedig al onze leerlingen weer op school te mogen verwelkomen. Door de lockdown zullen in ieder geval tot maandag 18 januari de lessen online plaatsvinden, volgens het rooster. Hieronder leest u de correspondentie aan ouders/verzorgers en leerlingen over de belangrijkste gevolgen die de lockdown voor onze school heeft. 


13 januari

Update onderwijs en coronamaatregelen

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

Zoals gisteravond tijdens de persconferentie duidelijk werd, gaan we weer een vreemde tijd tegemoet; het online lesgeven voor in elk geval het voortgezet onderwijs wordt met drie weken verlengd, vanaf maandag 18 januari tot maandag 8 februari, week 3, 4 en 5. Wat dit voor gevolgen heeft staat in deze brief. Ga er gerust even voor zitten.

Nieuwe regel anderhalve meter en handhaving coronaregels
Nog steeds geldt dat examenklassen en leerlingen die in aanmerking komen voor noodopvang, les op school mogen volgen. Nieuw is dat leerlingen ook tot elkaar anderhalve meter afstand moeten houden. Dat is een grote verandering.

Naast het dragen van een mondkapje tijdens het lopen en het handen ontsmetten bij binnenkomst in gebouw en lokaal, geldt nu ook de afstandsregel. Dat zal wennen zijn en daar zullen we ons met z’n allen voor moeten inspannen. Het houdt helaas ook in dat we bij herhaalde constatering sancties moeten invoeren op het niet naleven van de coronaregels. Het kan zijn dat leerlingen die zich, na waarschuwing, herhaald niet aan de regels houden, verzocht worden om thuisonderwijs te volgen voor een bepaalde periode. In dat geval worden ouders uiteraard geïnformeerd.

Wat de verlengde lockdown verder voor gevolgen heeft voor de praktische invulling van ons onderwijs, staat hieronder uitgewerkt.

Vanaf maandag 18 januari: online en fysiek onderwijs volgens 45’-rooster
Vanaf aanstaande maandag zal in elk geval de komende drie weken voor zowel de online lessen als voor de fysieke lessen aan de examenleerlingen een 45-minutenrooster gelden. Het is een 45-minutenrooster met twee pauzes van 30 minuten:

1e 08.30 – 09.10 uur
2e 09.15 – 09.55 uur
3e 10.00 – 10.45 uur
Pauze 10.45 – 11.15 uur
4e 11.15 – 11.55 uur
5e 12.00 – 12.45 uur
Pauze 12.45 – 13.15 uur
6e 13.15 – 13.55 uur
7e 14.00 – 14.45 uur

Vragenuur 15.00 – 16.00 uur*

De rode tijden geven aan dat er 5 minuten voor het einde van de lestijd gestopt wordt om een soepele overgang naar de volgende les te bevorderen. Voorafgaand aan een pauze en bij het laatste uur is dit niet nodig.

* Vragenuur van 15.00 tot 16.00 uur voor elke vakdocent. Dit is nieuw. De docent is op zijn/haar werkdagen in elk geval tussen 15.00 en 16.00 uur online beschikbaar voor individuele vragen van leerlingen via Teams. Wij zien hierin een vorm van compensatie voor
a) de kortere lesduur met 15 minuten per les en b) voor het online onderwijs. Leerlingen van examenklassen mogen hier ook gebruik van maken.

Fysiek onderwijs op school: regels en afspraken
De verlengde lockdown en de nieuwe anderhalve meter-regel leiden bij ons op school tot de volgende regels en afspraken, geldend voor de examenleerlingen en voor de fulltime leerlingen in de noodopvang. Vanaf morgen (donderdag 14 januari) gaat dit in.

 • Klassen/clusters boven 16 leerlingen worden zo veel mogelijk gesplitst geroosterd in twee aangrenzende lokalen (de helft van een maximale klassengrootte). We doen ons best om voor de extra lokalen toezicht in te roosteren.

 • Er komen gescheiden in- en uitgangen: alle mavoleerlingen (examenleerlingen en mavoleerlingen in de noodopvang) betreden en verlaten het pand via de achterdeur. Alle havo- en vwo-leerlingen (examenleerlingen en havo/vwo- leerlingen in de noodopvang) betreden en verlaten het pand via de voordeur. Alle leerlingen betreden en verlaten het pand op anderhalve meter afstand van elkaar. In de gangen wordt zo veel mogelijk rechts gehouden en lopen de leerlingen op anderhalve meter van elkaar.

 • Pauzeren dient te geschieden in het lokaal van de voorgaande les of studie- uur, onder surveillance van de betreffende docent of studiehuis/collegemedewerker.

 • Vanaf maandag zijn voor niet-geroosterde lesuren de mediatheek, lokaal 22, het bètalab, de werkvloer en het talenlab beschikbaar voor de examenleerlingen om zelfstandig in te studeren. Door de anderhalve meter-regel is er minder capaciteit per ruimte. We kijken op dit moment wat mogelijk is om de aantallen beheersbaar te houden. Verdere info hierover volgt via de teamleiders bovenbouw.

 • De noodopvang-leerlingen zitten op hun vaste plek in lokaal 49/50 (bovenbouw) en de BK-aula (onderbouw). Dit blijft voorlopig zo.

 • Algemeen geldt dus voor alle leerlingen in de school dat zij zich altijd, op anderhalve meter van elkaar, in een gesurveilleerde ruimte bevinden.

 • De Rebound blijft open.

 • Fysiek onderwijs praktijkvakken aan examenklassen: de fysieke lessen LO komen voorlopig te vervallen. De lessen tekenen/handvaardigheid en muziek voor de examenklassen blijven gehandhaafd, inclusief de CPE-onderdelen.

 • De aula is dicht en ook het mavo- en havo/vwo-plein zijn afgesloten met een rood lint omdat ze uitnodigen tot samenwerken of dicht bij elkaar zitten. Het aanhouden van anderhalve meter afstand is hier namelijk moeilijk te garanderen.

 • Ramen zijn bewust ‘s morgens voor aanvang van de lessen nog gesloten voor de warmte. De docent moet bij het eerste uur in dat lokaal de ramen open zetten en de deur open laten. Het aantal ramen dat open gaat kan afhankelijk zijn van de wind, maar minimaal één raam en de deur zijn open.

Online onderwijs: regels en afspraken
Voor het online onderwijs, dat we natuurlijk al enkele weken verzorgen, geldt nog het volgende.

 • Het is meer dan ooit belangrijk voor mentoren om in contact te blijven met hun leerlingen. De mentorles voor de onderbouw blijft gehandhaafd in het rooster, de bovenbouwmentor maakt individuele afspraken met zijn/haar leerlingen.
 • Voor de praktijkvakken LO, tekenen en handvaardigheid gelden voor het online onderwijs aangepaste roosters met minder uren per week. Voor muziek en science blijft het aantal geroosterde uren online vooralsnog gehandhaafd.

Online toetsweek onderbouw
Het rooster van de online toetsweek voor de onderbouw is vandaag gepubliceerd. De onderbouwklassen hebben deze week in diverse programma’s geoefend in het online maken van toetsen. Wij wensen ze heel veel succes vanaf maandag!

Jaarplanner tweede halfjaar
Voor het tweede halfjaar dat aanstaande maandag ingaat, zijn een aantal zaken besloten:

 • De excursies in periode 3 zijn geannuleerd.
 • De werkweken in periode 4 zijn helaas ook geannuleerd.
 • De geplande studiedag op 4 februari komt voorlopig te vervallen; in plaats daarvan is er les.

Al met al een hoop nieuwe informatie om aan te wennen of regels om ons aan te houden. We realiseren ons dat, in verband met de korte termijn waarop we alles moeten doorvoeren, vast nog niet alles in beton is gegoten en er hier en daar misschien ook nog wat zaken onduidelijk zijn. Aarzel in dat geval niet om om verduidelijking te vragen. We doen ons uiterste best om alles te organiseren, en hopen op ieders begrip en medewerking; we moeten het samen doen en wensen iedereen veel sterkte en succes de komende weken!

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


15 december

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,

De persconferentie van premier Rutte gisteravond heeft onze wereld weer behoorlijk op zijn kop gezet. We prijzen onszelf gelukkig dat we vanaf 9 november al werken met een hybride onderwijsmodel, dat we nu aan kunnen passen naar een model zoveel mogelijk online. Tot in ieder geval maandag 18 januari vinden de lessen zo veel mogelijk online plaats, volgens het rooster zoals we dat nu kennen.

Hieronder de belangrijkste gevolgen die de aangekondigde lockdown de komende weken voor onze school heeft.

Onderwijs en toetsen van woensdag 16 december tot maandag 18 januari
We maken hierbij onderscheid tussen de examenklassen, voorexamenklassen en onderbouw.

Examenklassen (4M, 5H, 6V)
Door Den Haag is bepaald dat examenklassen zo veel mogelijk fysiek les krijgen. Voor hen hebben we het volgende bepaald. De examenklassen volgen morgen en overmorgen (woensdag 16 en donderdag 17 december) de lessen nog volgens het hybride rooster zoals sinds 9 november bekend: ochtend op school, middag online. De reguliere KWT-/stempel-uren gaan gewoon door voor de examenklassen. Geplande PTA-toetsen gaan door volgens rooster, op school.

De drie dagen ná de kerstvakantie (ma. 4, di. 5 en woe. 6 januari) vinden voor examenklassen alle lessen volledig fysiek (op school) plaats volgens het huidige rooster.

Vanaf donderdag 7 januari start voor de examenklassen de toetsweek, op school, tot en met donderdag 14 januari. Voor 4M is woensdag 13 januari de laatste toetsdag. De dag erna is dan weer op school les volgens het huidige rooster.

Voorexamenklassen (3M, 4H, 4V, 5V)
De voorexamenklassen én 4V volgen vanaf morgen tot de start van de toetsweek op donderdag 7 januari de lessen volgens het huidige rooster, maar dan helemaal online.

In geplande KWT-uren die niet op school kunnen plaatsvinden, is de docent online beschikbaar voor vragen van leerlingen. Geplande PTA-toetsen morgen en overmorgen gaan door volgens rooster, op school. Leerlingen die te weinig tijd hebben om heen en weer te reizen tussen een toets en een online les, kunnen de online les(-sen) op school volgen in een van de studieruimtes (mavoplein, havo/vwo-plein, mediatheek, brugklasaula).

Vanaf donderdag 7 januari start voor de voorexamenklassen de toetsweek, op school, tot en met donderdag 14 januari. Voor 3M start de toetsweek op vrijdag 8 januari. De dag erna is dan weer online les volgens het huidige rooster. 2

Onderbouw (leerjaar 1, 2, 3H/V)
De onderbouwleerlingen volgen vanaf morgen, woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari, de lessen volgens het huidige rooster, maar dan helemaal online. Dat betekent dat we de start van de toetsweek voor de onderbouw voorlopig een week verschuiven naar maandag 18 januari. Deze vindt, als de lockdown voor scholen inderdaad wordt opgeheven, fysiek op school plaats. Mocht de lockdown verlengd worden, dan bekijken we of we de toetsweek online kunnen laten plaatsvinden.

In geplande KWT-uren waarvoor morgen en overmorgen is ingeschreven, is de docent online beschikbaar voor vragen. Hiervoor dient de leerling via Teams contact te zoeken met de betreffende docent. Hetzelfde geldt voor KWT-uren waarvoor in de twee weken na de kerstvakantie nog moet worden ingeschreven.

Toetsen voor de onderbouw buiten de toetsweek om, mogen online afgenomen worden.

Leerlingen met speciaal verzoek
Alle leerlingen die thuis moeilijk of geen online les kunnen volgen, kunnen in overleg met de teamleider vanaf school (online) onderwijs volgen vanuit enkele daartoe aangewezen ruimtes (brugklasaula en mediatheek). Voor de leerlingen voor wie dit nu al geldt, inclusief de leerlingen die deelnemen aan de Rebound, blijft dit van kracht. Vergeet niet om je oortjes mee te nemen en kom voor de rest niet naar school als daar geen reden voor is.

Online les: neem actief deel met camera aan
Met de naderende toetsweken is het meer dan ooit van belang om actief aan de online lessen deel te nemen. Dit houdt o.a. in dat de camera zo veel mogelijk aan staat tijdens de les.

Kerstviering alle leerlingen
De geplande kerstviering op donderdag 17 december kan, behalve voor de examenklassen, fysiek op school geen doorgang vinden. Deze zal zo veel mogelijk online met de mentor worden gevierd in het daartoe ingeroosterde uur. De actie voor de voedselbank kan nu niet helemaal plaatsvinden zoals gepland; desalniettemin zijn er vandaag toch nog aardig wat artikelen binnen gekomen; dank daarvoor! De chocolademelk die we hadden ingekocht voor alle leerlingen tijdens de kerstviering op school doneren we nu aan de voedselbank.

Kluisjes leeg
Alle leerlingen is gevraagd om vandaag hun kluisjes leeg te halen. Als dit om wat voor reden dan ook niet gelukt is, dan kan dat alleen nog op woensdag 16 en donderdag 17 december tussen 08.30 en 16.30 uur. Kom alleen daarvoor naar school en ga daarna direct naar huis.

Schoolgebouw in principe gesloten
Vanaf maandag 4 januari tot in elk geval maandag 18 januari geldt zo veel mogelijk dat alle docenten en medewerkers vanuit huis werken, met uitzondering van docenten die lesgeven aan examenklassen, surveilleren tijdens de toetsweek, toezicht houden in de studieruimtes en voor een deel van het facilitaire personeel. De school is alleen voor hen, voor (voor-) examenleerlingen en speciaal verzoek-leerlingen toegankelijk, overige leerlingen en collega’s worden in elk geval tot 18 januari niet op school verwacht. De mediatheek blijft open voor deze groepen en voor het incidenteel halen van een boek. 3

Open Dag en eerste Open Lesmiddag verplaatst
De Open Lesmiddag op woensdag 6 januari en de Open Dag op zaterdag 16 januari zullen beide verplaatst worden naar een later tijdstip. Meer informatie hierover is binnenkort via de website te lezen.

Ziekmeldingen
Vriendelijk verzoek om ook in de kerstvakantie ziekmeldingen van corona te doen via het ouderportaal of per mail via absentie@griftland.nl, zodat ons beeld van de stand van zaken up-to-date blijft.

Tot slot
We beseffen dat de huidige maatregelen een grote impact hebben op iedereen. We doen ons uiterste best om deze periode voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren en door te komen. We hebben daarvoor allemaal een lange adem nodig. Na de komende aangekondigde pers-conferentie van 12 januari komen we bij u terug, of zo veel eerder als nodig.

Heeft u nog dringende vragen of zorgen, neem dan contact op met de teamleider of mentor van uw kind(-eren). Voor nu wensen wij, ondanks alles, iedereen een fijne en rustige kerstvakantie toe. Er komt een keer een einde aan deze periode; zie hiervoor de hoopvolle boodschap op onze kerstkaart…

Met vriendelijke groet,

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector


4 december

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,  

De eerste vier weken van het hybride onderwijs, zoals we dat sinds 9 november organiseren, zijn voorbij. Over twee weken breekt de kerstvakantie aan. Tijd om weer even een update te geven over de belangrijkste zaken die (gaan) spelen.

Uitkomsten eerste evaluatie tijdens studiedag
Tijdens de studiedag op 24 november jl. is het huidige hybride onderwijssysteem door medewerkers voorlopig geëvalueerd. Daarbij zijn ook de reacties van een aantal ouders en leerlingen meegenomen.
Waar veel leerlingen moeiteloos het nieuwe rooster volgden, waren er ook leerlingen, ouders en medewerkers met bezwaren, zoals te lange lesdagen, te veel lesuitval en onduidelijkheid over keuzewerktijd-uren. Lees verder …


29 oktober

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,  

Inmiddels is de eerste week van twee weken online onderwijs voor de hele school bijna voorbij en zijn er op school de nodige inhaal- en citotoetsen gemaakt.

Situatie corona
Sinds onze vorige nieuwsbrief van 15 oktober, zijn er in totaal 7 positief geteste leerlingen bijgekomen, wat het totaal aantal positief geteste leerlingen op 54 brengt. We zien dat hiervan op dit moment nog slechts 8 leerlingen thuis zijn, de rest is inmiddels gelukkig weer beter.

Onder docenten en medewerkers zijn er sinds 15 oktober 5 nieuwe positief geteste bijgekomen, wat het totaal aantal positief geteste collega’s op 15 brengt. Hiervan zijn 10 medewerkers tot onze vreugde weer (deels) aan het werk.

Het is wat vroeg om te kunnen spreken van een echte afvlakking, net als in de rest van Nederland, maar het tempo van positieve testen onder onze schoolpopulatie gaat wel omlaag. We leven mee met iedereen die nog ziek thuis is, in quarantaine zit en/of te kampen heeft met soms niet malse nawerkingen.

Vriendelijk verzoek om ziekmeldingen, meldingen van quarantaine of betermeldingen te doen via het ouderportaal of per mail via absentie@griftland.nl, zodat ons beeld van de stand van zaken up-to-date blijft.

Voortgang plannen hybride onderwijs
Onze studiedag afgelopen maandag, om met alle docenten na te denken en te praten over het onderwijsprogramma vanaf maandag 9 november, was zeer nuttig. Desalniettemin bleken er nog aspecten aan het plan en de organisatie te kleven waarmee met name de vaksecties nog aan de slag moeten.

Dinsdag 3 november extra studiedag
Door deze extra voorbereidingen op het hybride onderwijsmodel vanaf 9 november, hebben we moeten besluiten om hiervoor op korte termijn nóg een extra studiedag in te lassen, en wel aanstaande dinsdag 3 november. Leerlingen hebben die dag dus geen les. Wij realiseren ons dat dit kort dag is, maar in onze ogen is deze dag echt noodzakelijk om het programma nog beter gestalte te geven.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:
Eind volgende week  –  Communicatie ouders en leerlingen met uitleg hybride onderwijs
Vanaf 9 nov.  –  Hybride onderwijs met alle leerlingen elke dag een dagdeel op school
Di. 17 nov.  – Eerste evaluatie hybride onderwijs tijdens regulier geplande studiedag

Met vriendelijke groet, 

Kees Versteeg, rector
Karel Hermans, plaatsvervangend rector                               


24 november

Actuele situatie:  Op dit moment hebben we enkele leerlingen die in quarantaine zitten omdat zij positief getest zijn op corona. Wij wensen hen veel beterschap toe. De afgelopen weken zijn er geen medewerkers positief getest. Vanaf maandag 9 november zijn we gestart met het geven van hybride onderwijs. De leerlingen zijn een halve dag op school; de andere helft van de dag volgen zij online les vanuit huis. U leest hier wat dit hybride onderwijs exact inhoudt. Ook vindt u hier alle eerdere correspondentie aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over onze coronamaatregelen. 

Ons laatste nieuws

_MP_9280

Nieuwe vacatures

Wij zijn (zo spoedig mogelijk) voor het vak Informatica op zoek naar een ervaren en gedreven docent. Een docent die de ontwikkelingen op het vakgebied …

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Corona en ons onderwijs

2021 is gestart. We zijn benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. We hopen uiteraard spoedig al onze leerlingen weer op school te mogen verwelkomen. Door …

Save the date new

Save the date!

Meer informatie over de informatieavond en open dag vindt u binnenkort in het menu onder Groep 7/8 op de pagina Kom kennismaken. Inschrijven voor een …