Toelating en aanmelding

Procedure

AANMELDEN BRUGKLAS

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de teamleider brugklassen: mevrouw drs. D. Keijner. Per e-mail kunt u haar bereiken via: d.keijner@griftland.nl 

Voor het aanmelden van leerlingen bij de brugklas, die NIET in Soest of Baarn wonen, stuur een e-mail naar administratie@griftland.nl

AANMELDING BRUGKLASSEN SCHOOLJAAR 2021-2022

 1. Hoe meld ik mijn kind aan?
  Op de basisscholen in Baarn en Soest is ons aanmeldformulier digitaal aanwezig.
  U vult voor uw kind dit formulier in en levert dit op papier in bij uw basisschool met de bijbehorende documenten.
  De basisschool zal dit formulier samen met andere gegevens naar ons opsturen voor 12 maart 2021.
 2. Wat gebeurt er met het formulier ‘Aanmelding bij het VO regio Eemland’?
  Alle basisscholen vullen voor iedere leerling een formulier ‘Aanmelding bij het VO regio Eemland’ in.
  Dit formulier bevat een eenduidig advies voor vervolgonderwijs. De basisschool dient u inzage te geven in dit formulier en u dient dit voor gezien te ondertekenen.
  In maart stuurt het basisonderwijs dit formulier en het schoolspecifieke aanmeldformulier naar ons op. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem (OSO) worden digitaal aan ons doorgegeven.
 3. Wat als uw kind meer dan de basiszorg van school nodig heeft?
  Wij raden ouders van kinderen die meer dan de basiszorg behoeven, contact op te nemen met de zorgcoördinator Nicole Wagenaar n.wagenaar@griftland.nl
  In een gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden (dit betreft niet dyslexie. Deze ondersteuning wordt vanuit de basiszorg van de school toegekend).
  Na de sluitingsdatum van de aanmelding (12 maart) bekijken wij de dossiers om te kijken welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben.
  Als u zelf nog geen contact met ons hebt opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na aanmelding uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben.
  Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde Schoolondersteuningsprofiel  gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.
 4. Welke brugklassen heeft het Griftland College en welke adviezen worden gevraagd?
  mavo-havo brugklas toelatingscriterium:
     –  mavo- of mavo/havo- of havo-advies
  vwo-havo brugklas toelatingscriterium:
     –  vwo- of vwo/havo- of havo-advies
  vwo-Xtra brugklas toelatingscriterium:
     –  vwo-advies
 5. Als er geen eenduidig niveau vast te stellen is, wat gebeurt er dan?
  Bij sommige leerlingen is niet direct duidelijk op welk niveau ze kunnen instromen.
  De mogelijkheid bestaat dat we na het bespreken van alle leerlingen met de basisscholen (de zogenaamde warme overdracht), enkele leerlingen willen oproepen voor een nader onderzoek: de NIO (= Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
  Dit gebeurt alleen als ouders instemmen met dit onderzoek. Het onderzoek vindt zo spoedig mogelijk plaats.
 6. Wanneer is helder of mijn kind wordt geplaatst?
  In geval van afwijzing berichten wij u zo spoedig mogelijk, in mei 2021 communiceren wij over de plaatsing van alle leerlingen.
 7. Wat gebeurt er wanneer de eindtoets een ander niveau aangeeft dan het advies van de basisschool?
  Bij een uitslag die lager is dan het advies, verandert er niets aan de plaatsing. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit, zal de basisschool het advies heroverwegen, met leerling en ouders bespreken en eventueel aanpassen. De basisschool communiceert het bijgestelde advies met het Griftland College. We zullen dit beschouwen als een nieuwe aanmelding en plaatsing laten afhangen van de beschikbare ruimte. 

 

AANMELDEN MAVO

 • 2/3/4 MAVO
  Voor informatie over het aanmelden van een leerling voor 2/3/4 MAVO kunt u zich wenden tot:
  Mevrouw L. Postel
  Via e-mail: l.postel@griftland.nl
  Telefonisch: 035 6098 200


Digitaal aanmeldformulier
Aanmelden kan met het digitale aanmeldformulier.
Wel graag contact opnemen voordat u het formulier in gaat sturen!

 

AANMELDEN HAVO

 • 2/3 HAVO
  Voor informatie over het aanmelden van een leerling voor 2/3 HAVO kunt u zich wenden tot de teamleider: mevrouw L. van den Berg.
  Via e-mail: l.vandenberg@griftland.nl  of telefonisch 035 6098 208
 • 4/5 HAVO
  Voor informatie over het aanmelden van een leerling voor 4/5 HAVO kunt u zich wenden tot de teamleider: drs. D.C.H. van Ginkel.
  Via e-mail: d.vanginkel@griftland.nl of telefonisch 035 6098 205

  Voor informatie over de profielkeuze verwijzen wij u naar Decanaat 3, 4, 5 havo

Digitaal aanmeldformulier
Aanmelden kan met onderstaande digitale aanmeldformulieren.
Wel graag contact opnemen met de teamleider voordat u het formulier in gaat sturen!

 

AANMELDEN VWO

 • 2/3 VWO
  Voor informatie over het aanmelden van een leerling voor 2/3 VWO kunt u zich wenden tot de teamleider: mevrouw L. van den Berg.
  Via e-mail: l.vandenberg@griftland.nl of telefonisch 035 6098 208
 • 4/5/6 VWO 
  Voor informatie over het aanmelden van een leerling voor 4/5/6 VWO kunt u zich wenden tot de teamleider: mevrouw drs. M.C.M. Matthijsen.
  Via e-mail: m.matthijsen@griftland.nl of telefonisch 035 6098 207
 • Voor informatie over de profielkeuze verwijzen wij u naar Decanaat 3, 4, 5, 6 vwo


Digitaal aanmeldformulier
Aanmelden kan met onderstaande digitale aanmeldformulieren.
Wel graag contact opnemen met de teamleider voordat u het formulier in gaat sturen!

Ons laatste nieuws

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Correspondentie Corona

24 januari 2022 Update:Morgen (di. 25 januari) weer les op school en activiteiten groep 8. Zie hier de brief die vanmiddag verzonden is aan ouders/verzorgers …

STO1

Meld je nu aan voor de School Try Out!

Op zaterdag 5 februari zetten wij de deuren open voor alle leerlingen uit groep 8. Het is vanwege de coronamaatregelen een Kids Only evenement, wat …

IMG_8755

Meld je aan voor de open lesmiddag

Zit je in groep 8? Kom dan gezellig bij ons langs en volg een drietal proeflesjes! Zo ontdek je vast hoe het is om les …