Griftland College

MAVO


AANMELDEN VOOR MAVO

 • 2/3/4 MAVO
  Voor informatie over het aanmelden van een leerling voor 2/3/4 MAVO kunt u zich wenden tot de teamleider: 
  De heer J.P.H. Gaasenbeek.
  Via e-mail: j.gaasenbeek@griftland.nl 
  Telefonisch: 035 6098 216
   

DIGITAAL AANMELDFORMULIER