Ons onderwijs

Rebound

De Rebound is bedoeld voor leerlingen die niet of niet volledig kunnen deelnemen aan het reguliere lesprogramma. Denk hierbij aan leerlingen die regelmatig hinderlijk gedrag vertonen, angstig of teruggetrokken zijn of leerlingen met een verminderd energieniveau.  

De Rebound is een intern traject met veel aandacht voor continuïteit, structuur en duidelijkheid zodat de leerling tot rust kan komen, stoom kan afblazen en de juiste ondersteuning krijgt. De leerlingen krijgen in de Rebound een vaste basis: op een vaste plek vinden zij een vast persoon. Leerlingen komen op vooraf afgesproken tijden langs, maar spontaan mag ook. Doel is dat deze leerlingen uiteindelijk weer volledig kunnen deelnemen aan het reguliere school-/ lesprogramma.  

Een leerling kan alleen deelnemen aan de Rebound als er sprake is van een meervoudige hulpvraag met een extra ondersteuningsbehoefte. Als de leerling in de Rebound gaat starten krijgt hij/zij een begeleider toegewezen. De begeleider houdt de vorderingen van de leerling bij (en legt dit vast in een OPP en in SOM) en heeft nauw contact met de mentor en ouders. Aan het eind van de periode wordt met alle betrokkenen een inschatting gemaakt of terugkeer naar de reguliere lessen de beste optie is en de deelname stopt omdat er geen ondersteuningsbehoefte meer is. 

Het uitgangspunt is dat de leerling zelfstandig in het VO kan functioneren en er geen (structurele/intensieve) begeleiding meer nodig is. Als binnen deze termijn duidelijk wordt dat de leerling zijn weg niet kan vervolgen binnen het reguliere onderwijs, ook niet met hulp van de interne reboundbegeleiding, wordt de leerling bij het zorgplatform aangemeld. 

De Rebound is van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 16.30 uur open. In de Rebound is altijd iemand aanwezig. 

Ons laatste nieuws

Opmaak 1

Stichting Balans op het Griftland College

Heb jij Anas, Senne en Juul al gespot in de school? Zij zijn schooljongerenwerkers van Stichting Balans en staan klaar voor jou als je dingen …

SOMtoday_logo

Absentie melden vanaf nu via Somtoday

Absentie melden vanaf nu via Somtoday Is uw kind ziek of heeft hij/zij een medische afspraak dan meldt u uw kind absent. Voorheen kon dat …

Griftland Goes Green

Griftland Goes Green 4, 5 en 6 oktober!

Het is bijna zo ver: Griftland Goes Green! Drie dagen waarop het Griftland College met de hele school de duurzaamheid zal vieren. Tijdens deze dagen zullen …