Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

Geschreven op 11-07-2019
Griftland College

 

In het leerlingenstatuut  zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.
Het leerlingenstatuut bevat tevens regels voor daaruit voortvloeiende handelingen van andere betrokkenen.

Het leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren.
Het leerlingenstatuut kan op drie manieren werken: probleemvoorkomend, probleemoplossend en willekeur - uitsluitend.

Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee jaar vastgesteld door de directie na raadpleging van het personeel tijdens een hoorzitting, na raadpleging van de leerlingenraad en met instemming van de medezeggenschapsraad.
Na een periode van  één jaar kunnen desgewenst wijzigingen worden aangebracht.
Het initiatief hiertoe kan door leerlingenraad, schoolleiding en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad worden genomen.

Klik hier om het leerlingenstatuut  te lezen