School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel

Geschreven op 11-02-2018
Anke Rauch

Het School Ondersteuning Profiel (sop) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te onderwijzen die specifieke begeleiding nodig hebben.
De mogelijkheden van de school worden zo beschreven, dat de gegevens tussen scholen binnen het samenwerkingsverband onderling vergelijkbaar zijn. Het schoolondersteuningsprofiel heeft een functie voor de school, vooral als het gaat om communicatie met ouders en als input voor professionaliseringsbeleid van teamleden, lees verder ...