Griftland een gezonde school

Griftland een gezonde school

Geschreven op 09-02-2018
Anke RauchWe weer een stapje verder gekomen voor de aanvraag van het themacertificaat ‘Voeding’ van de Gezonde school.
Samen met Zo-Vital (de cateraar) hebben we de kantinescan van het voedingscentrum uitgevoerd en hierbij hebben we zilveren uitslag behaald. Het aanbod van de kantine was voor 83% een gezondere keuze, bij de automaten was dit 66%. Hiermee voldoen wij dus ruim aan de eis om voor 60% gezondere keuze aan te bieden. Binnenkort zullen wij de zilveren kantine-schaal officieel uitgereikt krijgen.
Daarnaast is er naast de automaten een hygiënisch watertappunt geplaatst, waar leerlingen en personeel hun flesje water kunnen vullen.

Klik hier voor het beleidsstuk 'Gezonde School voeding'


Het zal niemand zijn ontgaan, de media besteden ruim aandacht aan de 'Gezonde School'. Het Griftland College staat hier volledig achter en inmiddels hebben we subsidie aangevraagd en vanaf dit moment zijn we een gezonde school!

Het vignet Gezonde School is behaald, dat wil zeggen dat het thema certificaat Bewegen en Sport aan onze school is toegekend. De sectie LO heeft hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en met succes. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.

Zovital (onderwijscatering op maat) dat op onze school de kantine runt, volgt de richtlijnen voor de gezonde school, het assortiment is inmiddels aangepast, de automaten zijn omgebouwd!