Wie zijn wij

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit negen tot twaalf ouders/verzorgers van leerlingen uit de boven- en onderbouw van de verschillende afdelingen van het Griftland College. Er wordt op circa acht donderdagen per schooljaar vergaderd. De ouderraad verbindt ouders met directie, docenten en medezeggenschapsraad. Het doel van de ouderraad is dan ook het bevorderen van de relatie tussen ouders en school en hierdoor bij te dragen aan het goed functioneren van de school. 

Wat doet de ouderraad? 
De ouderraad:
– geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad over schoolzalen die ouders/verzorgers aangaan;
– bemiddelt tussen ouders en schoolleiding bij klachten of kritiek, indien gewenst;
– heeft een ‘meldpuntfunctie’ voor vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers;
– heeft zitting in klankbordgroepen; er wordt naar gestreefd om in alle (ouder)klankbordgroepen een vertegenwoordiger van de ouderrraad zitting te laten hebben;
– werkt mee aan PR-activiteiten van de school en is vertegenwoordigd op de open dag en tijdens andere voorlichtingsactiviteiten;
– verzorgt de jaarlijkse thema-avond voor alle ouders/verzorgers waar een aansprekend onderwerp wordt behandeld; 
– heeft tijdens elke ouderraadvergadering contact met de schoolleiding. Informatie wordt uitgewisseld en regelmatig worden onder andere docenten van school uitgenodigd om speciale onderwerpen toe te lichten.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt de ouderraad bereiken door een e-mail te sturen: naar: ouderraadgriftland@gmail.com.

Ons laatste nieuws

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Correspondentie Corona

24 januari 2022 Update:Morgen (di. 25 januari) weer les op school en activiteiten groep 8. Zie hier de brief die vanmiddag verzonden is aan ouders/verzorgers …

STO1

Meld je nu aan voor de School Try Out!

Op zaterdag 5 februari zetten wij de deuren open voor alle leerlingen uit groep 8. Het is vanwege de coronamaatregelen een Kids Only evenement, wat …

IMG_8755

Meld je aan voor de open lesmiddag

Zit je in groep 8? Kom dan gezellig bij ons langs en volg een drietal proeflesjes! Zo ontdek je vast hoe het is om les …