Wie zijn wij

Ouderraad

Even voorstellen
De Ouderraad (OR) van het Griftland bestaat dit schooljaar uit Wim Vos, Anoushka Laseur, Ellen de Vries-Maas, Emmy Bergsma, Jitske Haven, Jamila Belarbi, Elsbeth Kroeze, Janet Schutte, Margot Roskam-Hagen, Wieger Visser, Dennis van Slooten en Nana van Leeuwen. Deze ouders vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de verschillende klassen en richtingen. De OR heeft zich dit jaar ten doel gesteld meer zichtbaar te worden voor de andere ouders/verzorgers. Hieronder leggen wij daarom uit waar wij ons mee bezig houden. 

Wat doet de OR? 
De OR heeft als doel om de relatie tussen ouders/verzorgers en de school te bevorderen. Dat doen wij door ongeveer acht keer per jaar samen te komen om zaken te bespreken die ons bezig houden. Deze onderwerpen bespreken we dan ook met de schoolleiding. Andersom vraagt de schoolleiding ons ook om feedback en lichten docenten, mentoren, teamleiders, andere medewerkers en de Leerlingenraad bepaalde onderwerpen toe. 

Daarnaast is de OR aanwezig bij voorlichtingsdagen, klankbordgroepen, verzorgt zij de jaarlijkse thema-avond voor ouders/verzorgers over een actueel onderwerp, staat zij stil bij “de dag van het onderwijspersoneel” en zorgt de OR voor een kerstpresentje voor de medewerkers van de school. 

Welke onderwerpen spelen er op dit moment? 
Op dit moment spreken wij onder andere over de volgende onderwerpen: de inzet en ontwikkeling van gepersonaliseerd leren, lesuitval, toetsbeleid, het mentoraat en de profielkeuze, maar ook corona en de invloed op het (sociaal) welbevinden van leerlingen en drugs- en drankgebruik onder jongeren. 

Ook is er aandacht voor de vraag of ouders voldoende de weg binnen school weten, zeker tijdens coronatijd. Daarom heeft de schoolleiding een route met ons gedeeld bij vragen of zorgen over uw kind met de titel: wie benader ik voor wat? Dit stroomschema treft u hier aan en is binnenkort ook terug te vinden in de schoolgids.

Contact en meer informatie 
Zijn er onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat deze worden besproken, wilt u graag van gedachten wisselen, of heeft u vragen en/of suggesties? Neemt u dan gerust contact met ons op via ouderraad@griftland.nl.

Ons laatste nieuws

Schermafbeelding 2022-04-19 om 11.35.30

Thema-avond voor ouders: ‘Gezonde Leefstijl’

Hoe stimuleren we een gezonde leefstijl bij onze pubers? Deze vraag staat op 11 mei 2022 centraal op de jaarlijkse thema-avond voor ouders van het …

Erasmus-website-1

Eindexamentrainingen

Inschrijving gestart! Erasmus Education organiseert in de meivakantie (2 t/m 6 mei) eindexamentrainingen voor leerlingen van het Griftland College (locaties staan op de site van …

poster.grift's.got.talent[2][62]

Griftland’s got talent

De allereerste editie van de spiksplinternieuwe podiumavond Griftland’s got talent! Het belooft een avond bomvol vette, muzikale en talentvolle act’s te worden. Zowel docenten als …