Wie zijn wij

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit negen tot twaalf ouders/verzorgers van leerlingen uit de boven- en onderbouw van de verschillende afdelingen van het Griftland College. Er wordt op circa acht donderdagen per schooljaar vergaderd. De ouderraad verbindt ouders met directie, docenten en medezeggenschapsraad. Het doel van de ouderraad is dan ook het bevorderen van de relatie tussen ouders en school en hierdoor bij te dragen aan het goed functioneren van de school. 

Wat doet de ouderraad? 
De ouderraad:
– geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad over schoolzalen die ouders/verzorgers aangaan;
– bemiddelt tussen ouders en schoolleiding bij klachten of kritiek, indien gewenst;
– heeft een ‘meldpuntfunctie’ voor vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers;
– heeft zitting in klankbordgroepen; er wordt naar gestreefd om in alle (ouder)klankbordgroepen een vertegenwoordiger van de ouderrraad zitting te laten hebben;
– werkt mee aan PR-activiteiten van de school en is vertegenwoordigd op de open dag en tijdens andere voorlichtingsactiviteiten;
– verzorgt de jaarlijkse thema-avond voor alle ouders/verzorgers waar een aansprekend onderwerp wordt behandeld; 
– heeft tijdens elke ouderraadvergadering contact met de schoolleiding. Informatie wordt uitgewisseld en regelmatig worden onder andere docenten van school uitgenodigd om speciale onderwerpen toe te lichten.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt de ouderraad bereiken door een e-mail te sturen: naar: ouderraadgriftland@gmail.com.

Ons laatste nieuws

bonjour-magic-word

Gezocht: docent Frans

Wij zijn per direct op zoek naar een tweedegraads docent Frans. Lijkt het je leuk om als docent Frans op het Griftland College te komen …

welkom

Rooster introductiedag dinsdag 31 augustus

Dinsdag 31 augustus gaat de school weer van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Wij verheugen ons erop om alle …

Examen2021v3

Geslaagd examen!!!

Donderdag 10 juni was de uitslag van het Centraal Examen 2021 deel 1: de vlaggen konden uit! Wat hebben onze examenkandidaten een heftig jaar achter …