Ouderraad

Ouderraad


 

De Ouderraad van het Griftland College
voor de ouders door de ouders

 

Het doel van de Ouderraad is de relatie tussen ouder, school en leerling te bevorderen en hierdoor bij te dragen aan het goed functioneren van het Griftland College.


Wat doet de ouderraad

De Ouderraad van het Griftland College is een betrokken groep ouders en verzorgers die maandelijks bij elkaar komt. Elke vergadering schuift de schoolleiding aan voor overleg, waarbij informatie uitgewisseld wordt en de Ouderraad gevraagd en ongevraagd advies geeft over zaken die ouders en leerlingen aangaan. Regelmatig worden docenten en teamleiders uitgenodigd om bepaalde onderwerpen toe te lichten.

De Ouderraad wil een schakel zijn tussen school, ouders en leerlingen om zo het Griftland te ondersteunen in haar functioneren. De Ouderraad is daarom in diverse klankbordgroepen aanwezig. Wanneer er zaken spelen tussen ouders en schoolleiding kan de Ouderraad als bemiddelaar optreden.

De Ouderraad verzorgt in december een attentie voor de docenten en medewerkers van het Griftland Collega namens alle ouders.


De Ouderraad

 • verbindt ouders met de schoolleiding, docenten en de medezeggenschapsraad;
   
 • bemiddelt tussen ouders en schoolleiding bij klachten of kritiek;
   
 • werkt mee aan PR-activiteiten van de school: de Ouderraad is vertegenwoordigd op open dagen en voorlichtingsavonden;
   
 • verzorgt de jaarlijkse thema-avond voor alle ouders, waar dieper op een aansprekend onderwerp wordt ingegaan;

De Ouderraad onderhoudt contact met

 • de ouders (direct contact/meldpuntfunctie);
   
 • de klankbordgroepen om zo meningen van ouders terug te kunnen koppelen naar ouderraad en schoolleiding;
   
 • de schoolleiding. Op elke vergadering van de Ouderraad wordt er wederzijds informatie uitgewisseld;
   
 • de docenten. Regelmatig worden docenten uitgenodigd om speciale onderwerpen toe te lichten (bijvoorbeeld het ICT-beleid, de maatschappelijke stage, het mentoraat of de businessclass).

Praktische informatie

 • Ouders die geïnteresseerd zijn in het werk van de Ouderraad kunnen zich hiervoor,  via het formulier 'hand- en spandiensten' dat aan het begin van ieder schooljaar aan alle ouders wordt uitgereikt, opgeven. Het streven is alle niveaus en leerjaren zo goed mogelijk vertegenwoordigd te hebben;
   
 • er wordt doorgaans elke derde donderdag van de maand vergaderd.
   

LEDEN VAN DE OUDERRAAD
De samenstelling van de ouderraad 2019-2020:

 • Mirjam de Groot - voorzitter
 • Yzette van Kooy
 • Wim Vos - mailbox
 • Bettie Vermeulen
 •  Astrid Derksen
 • Marian van Reenen
 • Janet Schutte
 • Jolanda de Vries
 • Anouschka Laseur

Heeft u een vraag voor de Ouderraad, laat het ons gewoon even weten!

Ons e-mailadres is ouderraadgriftland@gmail.com