De onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie


 


Vragen over het onderwijs kunt u stellen aan de Inspectie van het Onderwijs.
U kunt hiervoor terecht op de website www.onderwijsinspectie.nl

CONTACT MET DE INSPECTIE
Ouders en leerlingen stellen hun vraag aan Postbus 51 via 0800-8051 (gratis nummer) bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het algemene telefoonnummer van de Inspectie van het Onderwijs: 088-669 60 00.

FAXNUMMER
Het faxnummer van de inspectie is 088-669 60 50.

VERTROUWENSINSPECTEUR
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs.
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • lichamelijk geweld;
  • grove pesterijen;
  • extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).


SCHRIJVEN:
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht