Wie zijn wij?

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR. De bevoegdheden van de MR zijn per onderwerp verschillend: als het gaat om arbeidsomstandigheden van het personeel, heeft de vertegenwoordiging van het personeel instemmingsbevoegdheid. De vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerlingen heeft deze instemmingsbevoegdheid bij de besteding van ouderbijdragen, terwijl instemming van de hele raad nodig is bij de inrichting van het onderwijs. Uiteraard kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven op alle voorkomende onderwerpen. 

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen. De MR is bereikbaar via de secretaris Ilse Land: i.land@griftland.nl.

Lees hier het Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021.


SAMENSTELLING MR

Personeelsleden
Wiechert de Ruiter, voorzitter
Ilse Land, secretaris
Lisa Arts, notulist
Marcel Hes
Jozefien Hooft
Liesbeth Nooteboom
Marjolijn Stam
Inge Zwiering

Ouders/verzorgers
Aisha Brandon
Merel Brouwer
Marjolein van Campen
Margriet van Wijk

Leerlingen
Caitlin Benschop
Sophie Schneider
Sahar Shinwari
Dave van Wijk

Ons laatste nieuws

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Correspondentie Corona

24 januari 2022 Update:Morgen (di. 25 januari) weer les op school en activiteiten groep 8. Zie hier de brief die vanmiddag verzonden is aan ouders/verzorgers …

STO1

Meld je nu aan voor de School Try Out!

Op zaterdag 5 februari zetten wij de deuren open voor alle leerlingen uit groep 8. Het is vanwege de coronamaatregelen een Kids Only evenement, wat …

IMG_8755

Meld je aan voor de open lesmiddag

Zit je in groep 8? Kom dan gezellig bij ons langs en volg een drietal proeflesjes! Zo ontdek je vast hoe het is om les …