Wie zijn wij?

Medezeggenschapsraad

De MR is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie.
Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR.
De bevoegdheden van de MR zijn per onderwerp verschillend: als het gaat om arbeidsomstandigheden van het personeel, heeft de vertegenwoordiging van het personeel instemmingsbevoegdheid.
De vertegenwoordiging van ouders en leerlingen heeft deze instemmingsbevoegdheid bij de besteding van ouderbijdragen, terwijl instemming van de hele raad nodig is bij de inrichting van het onderwijs.
Uiteraard kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven op alle voorkomende onderwerpen. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders, onderwijsondersteunend personeel en docenten.

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen.
De MR is bereikbaar via de secretaris Ilse Land:  i.land@griftland.nl 


SAMENSTELLING MR

Personeelsleden
Wiechert de Ruiter, voorzitter
Ilse Land, secretaris
Lisa Arts, notulist
Marjolijn Stam
Aline Hijink
Inge Zwierink
John van de Pol
Liesbeth Nooteboom

Ouders
Bettie Vermeulen
Margriet van Wijk
Aisha Brandon
Marjolein van Campen

Leerlingen
Sophie Schneider
Sahar Shinwari
Caitlin Benschop
Dave van Wijk

 

Ons laatste nieuws

Erasmus-website-1

Eindexamentrainingen op het Griftland College

Inschrijving gestart! Erasmus Education organiseert in de meivakantie (3 t/m 7 mei) eindexamentrainingen voor leerlingen van het Griftland College op de eigen school. Er zijn …

Ecoschools2

Kick-off Eco-schools

De intentieverklaring is getekend; we gaan officieel van start met ‘Eco-Schools’. Wat houdt dit in? Een groep leerlingen gaat onder begeleiding van docenten onderzoeken hoe …

vacature

Nieuwe vacatures

Voor het nieuwe schooljaar 2021/2022 zijn we op zoek naar nieuwe collega’s, waaronder een docent wiskunde. Lees hier alle details. Lijkt het je leuk om …