Wie zijn wij?

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie. De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR. De bevoegdheden van de MR zijn per onderwerp verschillend: als het gaat om arbeidsomstandigheden van het personeel, heeft de vertegenwoordiging van het personeel instemmingsbevoegdheid. De vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerlingen heeft deze instemmingsbevoegdheid bij de besteding van ouderbijdragen, terwijl instemming van de hele raad nodig is bij de inrichting van het onderwijs. Uiteraard kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven op alle voorkomende onderwerpen. 

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen. De MR is bereikbaar via de secretaris Ilse Land: i.land@griftland.nl.

Lees hier het Jaarverslag medezeggenschapsraad 2020-2021.


SAMENSTELLING MR

Personeelsleden
Wiechert de Ruiter, voorzitter
Ilse Land, secretaris
Lisa Arts, notulist
Marcel Hes
Jozefien Hooft
Liesbeth Nooteboom
Marjolijn Stam
Inge Zwiering

Ouders/verzorgers
Aisha Brandon
Merel Brouwer
Marjolein van Campen
Margriet van Wijk

Leerlingen
Caitlin Benschop
Sophie Schneider
Sahar Shinwari
Dave van Wijk

Ons laatste nieuws

bonjour-magic-word

Gezocht: docent Frans

Wij zijn per direct op zoek naar een tweedegraads docent Frans. Lijkt het je leuk om als docent Frans op het Griftland College te komen …

welkom

Rooster introductiedag dinsdag 31 augustus

Dinsdag 31 augustus gaat de school weer van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Wij verheugen ons erop om alle …

Examen2021v3

Geslaagd examen!!!

Donderdag 10 juni was de uitslag van het Centraal Examen 2021 deel 1: de vlaggen konden uit! Wat hebben onze examenkandidaten een heftig jaar achter …