Wie zijn wij?

Medezeggenschapsraad

De MR is door de wet ingesteld als gesprekspartner voor de directie.
Voordat de directie een beleidsbeslissing kan nemen, dient zij overleg te voeren met de MR.
De bevoegdheden van de MR zijn per onderwerp verschillend: als het gaat om arbeidsomstandigheden van het personeel, heeft de vertegenwoordiging van het personeel instemmingsbevoegdheid.
De vertegenwoordiging van ouders en leerlingen heeft deze instemmingsbevoegdheid bij de besteding van ouderbijdragen, terwijl instemming van de hele raad nodig is bij de inrichting van het onderwijs.
Uiteraard kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven op alle voorkomende onderwerpen. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
De MR is samengesteld uit leerlingen, ouders, onderwijsondersteunend personeel en docenten.

Voor zaken die de stichting CVO betreffen, overlegt de bestuurder met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die is samengesteld uit leden van de MR van beide scholen.
De MR is bereikbaar via de secretaris Ilse Land:  i.land@griftland.nl 


SAMENSTELLING MR

Personeelsleden
Wiechert de Ruiter, voorzitter
Ilse Land, secretaris
Lisa Arts, notulist
Marjolijn Stam
Aline Hijink
Inge Zwierink
John van de Pol
Liesbeth Nooteboom

Ouders
Bettie Vermeulen
Margriet van Wijk
Aisha Brandon
Marjolein van Campen

Leerlingen
Sophie Schneider
Sahar Shinwari
Caitlin Benschop
Dave van Wijk

 

Ons laatste nieuws

Examen2021v3

Geslaagd examen!!!

Donderdag 10 juni was de uitslag van het Centraal Examen 2021 deel 1: de vlaggen konden uit! Wat hebben onze examenkandidaten een heftig jaar achter …

_MP_9280

Studenten gezocht!

VACATURE ZOMERSCHOOLBEGELEIDERS Vakantiebaantje: het Griftland College is op korte termijn op zoek naar enkele leerlingen en studenten (HBO of WO) die onze zomerschoolkandidaten uit 4 …

_MP_9977medium

Drie VO-scholen Baarn/Soest elk in eigen tempo naar volledig open

Op 22 mei heeft minister Slob bekend gemaakt dat de VO-scholen weer volledig open mogen per 31 mei en weer open moeten per 7 juni. …