PTA's

PTA's 

Het PTA bevat de programma’s van alle vakken in de laatste leerjaren. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het voorlaatste leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is.
 

MAVO  
  3M alle PTA's  
  4M alle PTA's   (jan 2019)
   
HAVO  
  4H alle PTA's   (jan 2019)    
  5H alle PTA's   (apr 2019)
   
   
VWO  
  4V alle PTA's  (jan 2019)
  5V alle PTA's   (jan 2019)
  6V alle PTA's   (jan 2019)
   
  (programma's onder voorbehoud)