Decanaat 3, 4, 5 HAVO

Decanaat 3, 4, 5 HAVO3 HAVO

OVERSTAP 2 HAVO-3 MAVO
Klik hier  voor de presentatie van 21 mei 2019


PROFIELKEUZE

Net zoals in de brugklas en 2 havo, krijgen de leerlingen ook in 3 havo mentorlessen.  In deze lessen zal aandacht besteed worden aan bekende zaken voor leerlingen zoals: hoe gaat het op school, in de groep, met het huiswerk, met de planning enz. Een ander belangrijk punt van de mentorlessen is de profielkeuze. In 3 havo kiezen de leerlingen de vakken van een profiel, waarin ze uiteindelijk Havo-examen zullen gaan doen.
Er zijn vier verschillende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Een hulpmiddel dat we op school gebruiken om een profiel te kunnen kiezen is het keuzebegeleidingsprogramma Qompas. Dit programma bestaat uit een stappenplan van 8 stappen. Na het afronden van het stappenplan volgt er een advies voor een passende profielkeuze. Via de site van Qompas zijn de activiteiten van de leerling ook thuis te volgen door in te loggen met de inloggegevens.

Op de voorlichtingsavond over de profielkeuze voor de ouders wordt het profielkeuzeboekje uitgedeeld. Daarin staat informatie over alle vakken en profielen. Ook zit daar het keuzeformulieren in die ingevuld moeten worden.
profielkeuze boekje 2017-2018

Het keuzeformulier is ook in pdf-formaat te downloaden. Na het invullen kunnen de leerlingen het formulier inleveren in de decanenkamer.
Profielkeuzeformulier 2018-2019

Wanneer u de volgende links opent, kunt u kennis nemen van de vooropleidingseisen van het HBO en WO. (2018-2019)


4 HAVO

In 4 Havo zitten leerlingen uit 3 havo, 4 mavo of 3 vwo, die hun profiel reeds hebben gekozen. Dit was een belangrijke keuze en de leerlingen gaan nu ervaren of dit de juiste keuze is geweest. Daarnaast zitten de leerlingen nu in de Tweede Fase. Hier ligt de nadruk op nog meer zelfstandig leren en werken. Dit is wennen voor de leerlingen.

Ook wordt er in 4 havo een begin gemaakt met het oriënteren op de mogelijkheden na de Havo. In 3 havo hebben de leerlingen gewerkt  met Qompas Profielkeuze. In 4 havo en 5 havo gaan de leerlingen starten met Qompas Studiekeuze.

Aangezien de uiterste aanmeldingsdatum voor een studie flink naar voren is gehaald, is het van belang dat de leerlingen uit 4 havo zoveel mogelijk informatie inwinnen over allerlei vervolgopleidingen. Zo kunnen ze al gebruik maken van de mogelijkheid een open dag/meeloopdag te bezoeken.

De mentor is in eerste instantie de persoon met wie ze gesprekken hebben over de vervolgopleiding. Er is in 4 havo een opleidingenmarkt in Amersfoort. Tijdens deze markt presenteren diverse Hogescholen hun opleidingen. Deze voorlichting is verplicht voor de leerlingen.


5 HAVO

In dit jaar gaan de leerlingen een keuze maken voor een vervolgopleiding. Dit vraagt een verdieping na de oriëntatie. Zelf op stap gaan om open dagen te bezoeken of om mee te lopen met een student zal nodig zijn. Tijdens de eerste maanden zullen de mentoren in een individueel gesprek met de leerling de stand van zaken polsen en met de leerling afspraken maken over de stappen die nog gezet moeten worden.

De leerlingen gaan in 5 havo verder met Qompas Studiekeuze. Op deze website zijn ook alle opleidingen en open dagen te vinden. Het is bewezen dat de leerlingen die bewust in een vroeg stadium een studiekeuze hebben gemaakt, hun eindexamens beter maken. Als de leerlingen naar een open dag of een meeloopdag gaan, moeten ze een LOB verlofaanvraagformulier invullen en inleveren. Op het formulier staat de procedure precies vermeld.

Het is verstandig dat de leerlingen van 5 havo zich realiseren dat het aanbeveling verdient zich voor het einde van dit kalenderjaar aan te melden voor de opleiding van hun keuze. Alle opleidingen willen met aankomende studenten in gesprek (matching). Dat is de belangrijkste reden waarom alle leerlingen zich vóór 1 mei aangemeld moeten hebben via het digitale aanmeldloket van Studielink (LET OP: aanmelden kan alleen met een digiD!!!).
Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het vijfde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van Hogescholen.

Veel opleidingen maken tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid leerlingen te selecteren voor een studie, waarvoor ze zich al in een vroeg stadium moeten aanmelden (zgn. decentrale selectie).
In veel gevallen is dat vóór 15 januari.

Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het vijfde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van Hogescholen en universiteiten.
De decaan is in dit voorlichtingstraject de persoon die de voorlichtingsactiviteiten organiseert en bij wie de leerlingen terecht kunnen voor advies.

Femke Verwoerd
Decanaat havo
f.verwoerd@griftland.nl

tel.: (035) 609 82 14 (doorkiesnummer)
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag


STUDIEKEUZE SPECIAL 5H

De link naar de de Studiekeuze Special  


Handige sites en links:

Keuzegids HBO en Universiteiten
Om een goede keuze voor een vervolgopleiding te kunnen maken is deze Keuzegids een handig hulpmiddel. Alle hbo-studies worden jaarlijks in deze gids beoordeeld. Let op: deze link kan je alleen op school openen!

* Bij de DUO (Groningen) haal je informatie over:
        - Inschrijven bij HBO en WO,
        - Studiefinanciering,
        - Toelatingseisen, lotingprocedure

studielink,  het digitale 'aanmeldloket' met een demo

Studiekeuze 123, voor open dagen

TKMST, informatie over alle opleidingen op trefwoord

* Studeermeteenplan.nl, alle informatie over studeren aan een hogeschool