Toetsen & Examens

Toetsen & ExamensExamensecretaris Griftland College
Mevrouw drs. M. Evers
m.evers@griftland.nl


EXAMENSPECIAL  2019
Dit is de Examenspecial 2019, bedoeld voor alle leerlingen van het Griftland College die in 2019 examen doen.
Je vindt hier belangrijke data, deadlines, tips en regels. Dit alles om het examen goed te laten verlopen voor iedereen. Lees de special zorgvuldig door!
Zorg ook dat je de exameninstructie bijwoont die door je teamleider wordt gegeven (zie blz. 3 voor de data).

 


EXAMENROOSTER  2019
Het examenrooster 2019 (PDF)


EXAMEN DOEN 4 MAVO

Voorbereiding op het Centraal Examen • Definitief vaststellen SE-cijfers • Centraal Examen • Slaagzak regeling • Andere belangrijke data / overig
Klik hier   voor deze special


BIJNA ALLES OVER DE 2E FASE
Informatie (PDF)  over de gang van zaken in de tweede fase


BEVORDERINGSNORMEN
Bevorderingsnormen 2018-2019  (PDF) bijgewerkt 15jan19


HERKANSINGS- en TOETSWEKENOVERZICHT TWEEDE FASE
Herkansingsschema met deadlines voor 4H, 4V, 5V, 5H en 6V


TOETSREGLEMENT 2018-2019
Toetsreglement voor 4M; 4H & 5H; 4V, 5V & 6V


EXAMENREGLEMENT 2019
Het examenreglement, lees verder ...  versie 27sep18
 


VAKANTIE NA HET EINDEXAMEN
In een mededeling van het ministerie van OC en W worden scholen geattendeerd op de mogelijkheid dat in noodgevallen een Centraal Examen nog in de periode tot 6 juli 2019 afgenomen kan worden. Het zou onverstandig zijn vóór 6 juli een vakantie te plannen.

Het ministerie doelt hier op een noodscenario dat in werking kan treden op het moment dat er onregelmatigheden zijn voorgevallen voor of tijdens de afname van een Centraal Examen in het eerste of tweede tijdvak. In 2013 is het bijvoorbeeld gebeurd dat het examen Frans landelijk een dag later moest worden afgenomen vanwege de diefstal van examens uit de kluis van een school.

Wij achten de kans klein dat een dergelijk lange periode (tot 6 juli) nodig zal zijn om een uitgesteld examen af te nemen maar deze marge wordt door het ministerie gehanteerd. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke besluiten, maar we vinden het onze plicht om u deze mededeling van de overheid over te brengen. U en uw zoon/dochter kunnen dan zelf de afweging maken al dan niet een vakantie in die periode te plannen. Helaas kunnen wij u hierin niet adviseren.
 


HANDIGE LINKS VOOR EXAMENKANDIDATEN

MIJN EINDEXAMEN
Het College voor Toetsen en Examens publiceert al enige jaren de site mijneindexamen. Hier staat veel informatie over het eindexamen op alle niveaus, bijvoorbeeld het examenrooster, de slaag-/zakregeling en andere informatie en regels. Van harte aanbevolen!

EXAMENBLAD
Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.

EXAMENROOSTER 2019
Op examenblad.nl staat het examenrooster 2019,  handig om rekening mee te houden.