Decanaat 3-4-5-6 VWO

Decanaat 3-4-5-6 VWO3 VWO

PROFIELKEUZE
Net zoals in de brugklas en 2 vwo, krijgen de leerlingen ook in 3 vwo mentorlessen. 
In deze lessen zal aandacht besteed worden aan bekende zaken voor leerlingen zoals: hoe gaat het op school, in de groep, met het huiswerk, met de planning enz.
Een ander belangrijk punt van de mentorlessen is de profielkeuze.
In 3 vwo kiezen de leerlingen de vakken van een profiel, waarin ze uiteindelijk vwo-examen zullen gaan doen.

Er zijn vier verschillende profielen:

      * Cultuur en Maatschappij
      * Economie en Maatschappij
      * Natuur en Gezondheid
      * Natuur en Techniek

Een hulpmiddel dat we op school gebruiken om een profiel te kunnen kiezen is het keuzebegeleidingsprogramma Qompas.
Dit programma bestaat uit een stappenplan van acht stappen. Na het afronden van het stappenplan volgt er een advies voor een passende profielkeuze.  
Via de site van Qompas zijn de activiteiten van de leerling ook thuis te volgen door in te loggen met de inloggegevens.

Op de voorlichtingsavond over de profielkeuze voor de ouders wordt het profielkeuzeboekje uitgedeeld.
Daarin staat informatie over alle vakken en profielen. Ook zitten daar de keuzeformulieren in die ingevuld moeten worden.

profielkeuzeboekje
keuzeformulier 

Wanneer u de volgende links opent, kunt u kennis nemen van de vooropleidingseisen van het HBO en WO (2018-2019)


4 VWO

De vierdeklassers moeten natuurlijk eerst ervaren of het gekozen profiel het juiste blijkt te zijn.
In gesprekken met mentor en decaan zal dat duidelijk moeten worden.
Daarnaast zullen de blikken in die gesprekken toch ook wel degelijk op de toekomst gericht zijn.

Rond de maand mei gaan de leerlingen middels voorlichting en onderzoek ontdekken wat de mogelijkheden zijn en wellicht worden ze dan al op het spoor van een interessante opleiding gezet. Vertegenwoordigers van verschillende universiteiten vertellen over het studeren aan een universiteit, het studentenleven en de diverse opleidingsmogelijkheden.


5 VWO

Vanaf de vijfde klas gaan de leerlingen zich oriënteren op een vervolgstudie. Dan doen ze met het keuzebegeleidingsprogramma Qompas, dat leerlingen nog kennen uit klas drie. Dit keer is Qompas gericht op het kiezen van een vervolgopleiding. De start is in klas vijf, het vervolg en de afronding in klas zes.

Aangezien de uiterste aanmeldingsdatum voor een studie flink naar voren is gehaald, is het van belang dat de leerlingen uit 5 vwo zoveel mogelijk informatie inwinnen over allerlei vervolgopleidingen. Zo kunnen ze al gebruik maken van de mogelijkheid een open dag/meeloopdag te bezoeken.

De mentor is in eerste instantie de persoon met wie ze gesprekken hebben over de vervolgopleiding.  Er is in 5 vwo een opleidingenmarkt in Amersfoort. Tijdens deze markt presenteren diverse universiteiten en hogescholen hun opleidingen. Deze voorlichting is verplicht voor de leerlingen.


6 VWO

Het is verstandig dat de leerlingen van klas zes zich realiseren dat het aanbeveling verdient zich voor het einde van dit kalenderjaar aan te melden voor de opleiding van hun keuze. Alle opleidingen willen met aankomende studenten in gesprek ("matching"). Dat is de belangrijkste reden waarom alle leerlingen zich vóór 1 mei aangemeld moeten hebben via het digitale aanmeldloket van Studielink  (LET OP: aanmelden kan alleen met een digiD!!!).
Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het zesde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van Hogescholen en universiteiten.

Veel opleidingen maken tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid leerlingen te selecteren voor een studie, waarvoor ze zich al in een vroeg stadium moeten aanmelden (zgn. decentrale selectie). In veel gevallen is dat vóór 15 januari.

Wanneer een leerling zich aanmeldt voor een lotingstudie is 15 mei de absolute deadline.
Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het zesde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van Hogescholen en universiteiten.

De decaan is in dit voorlichtingstraject de persoon die de voorlichtingsactiviteiten organiseert en bij wie de leerlingen terecht kunnen voor advies.

Tot slot is het wellicht handig om te weten dat de decaan in elk geval op donderdag in het decanenkantoor aanwezig is.

W. Kraaikamp
Decaan VWO
w.kraaikamp@griftland.nl
tel.: 035 6098 200


STUDIEKEUZE SPECIAL 6V

Link naar de de Studiekeuze Special  voor 6V


Handige Links:

Keuzegids HBO en Universiteiten 
Om een goede keuze voor een vervolgopleiding te kunnen maken is deze Keuzegids een handig hulpmiddel. Alle universitaire opleidingen worden jaarlijks in deze gids beoordeeld. Let op: deze link kan je alleen op school openen!

Studiekeuze 123 (voor open dagen)

Kennisnet 

TKMST

Studeermeteenplan.nl