Rekentoets definitief afgeschaft

Rekentoets definitief afgeschaftREKENTOETS DEFINITIEF AFGESCHAFT

De Tweede Kamer heeft definitief ‘nee’ gezegd tegen de rekentoets voor het voortgezet onderwijs. Rekenen wordt vanaf volgend schooljaar onderdeel van het vak wiskunde.

Geen rekentoets in het voortgezet onderwijs
Na alle kritiek telt de rekentoets op dit moment al niet meer mee voor het eindexamen vmbo, havo en vwo. De toets moest nog wel gemaakt worden. De meerderheid van de Tweede Kamerleden stemde onlangs echter voor afschaffing van een aparte rekentoets op de middelbare school. Dat betekent dat de rekentoets vanaf volgend jaar niet meer wordt afgenomen. Dit schooljaar moeten leerlingen de toets nog wel maken, maar telt de uitslag niet mee voor het examen.

Gevolg voor examenleerlingen
Doet uw kind dit jaar examen? Dan maakt uw kind nog gewoon de rekentoets. Het cijfer komt op de cijferlijst te staan, maar telt niet mee voor de slaag-/zakregeling van het examen.

Gevolgen voor havo- en vwo-leerlingen
De stof van de rekentoets wordt onderdeel van het vak wiskunde. Leerlingen hoeven geen aparte rekentoets meer te maken. Heeft uw kind geen wiskunde in de bovenbouw? Dan moet hij nog wel een aparte toets maken. Die toets zorgt ervoor dat het vervolgonderwijs inzicht heeft in de rekenvaardigheden van alle leerlingen.

Gevolgen voor vmbo-leerlingen
Op het vmbo worden waarschijnlijk twee wiskundevakken ingevoerd. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen of willen.

Kees Versteeg, rector
2 april 2019