Geo Future School

Geo Future SchoolGeo Future School is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs.
Een stroom die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is.
Geo Future School besteedt aandacht aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst. Deze grote vraagstukken zijn o.a. klimaat-verandering, energie, geopolitiek, agrofood, gezondheid, globalisering, water, logistiek en steden. GFS is een onderwijsstroom binnen het vmbo, havo en vwo. De aanpak is vakoverstijgend en reikt verder dan het vak aardrijkskunde, maar steunt op de pilaren van goed vakonderwijs. Zowel bèta- als gamma-vaardigheden komen aan de orde.

De aanpak is modulair en in januari wordt gestart met de 2mavo groepen. De focus van de eerste module op het Griftland is op mavoXL en dan specifiek de denkvaardigheden die nodig zijn in de bovenbouw havo. In het kader hiervan gaan de leerlingen met een opdracht van de gemeente aan het werk. Ze moeten een wijk ‘futureproof’ maken, duurzaam en leefbaar. Uiteindelijk komt er een rapport en een (digitale) maquette, die terug gaat naar de gemeente als advies. Een aantal vakgroepen denkt al actief mee in de uitvoering van de plannen. Wij hopen breed gedragen projecten in samenwerking met gemeente en bedrijfsleven te initiëren.

Onderwijs moet jongeren niet alleen klaarstomen voor de arbeidsmarkt, maar hen ook laten nadenken over de wereld in de toekomst.
Daarvan is Geo Future School een mooi voorbeeld.