Onze geschiedenis

Onze geschiedenis


 

DE NAAM 'GRIFTLAND COLLEGE'

In 1239 werd aan de Noorderweg zoveel grond verplaatst, dat er een gracht of grift ontstond. Deze grift stond in rechtstreekse verbinding met de Eem.
Op 12 september 1378 werd begonnen de ‘Zoesdijc’ aan te leggen. In 1398 werd door de bisschop toestemming gegeven tot het graven van een nieuwe waterweg.
Zo kwam, parallel aan de Oude Gracht, de Praamgracht tot stand en kon men gaan spreken van de Griftlanden.
Beide griften bestaan nog steeds. Het zijn smalle sloten die hun water nog dagelijks van oostelijk Soest in de Eem lozen.
In de 17e eeuw kwamen de Griftlanden onder de rook van paleis Soestdijk te liggen.
Den Haag gaf in de jaren zeventig van de 20e eeuw tenslotte toestemming op de Griftlanden het Griftland College te bouwen.
De plaats waar de Griftlanders onderwijs ontvangen, is historische grond.