Differentiatie-uur

Differentiatie-uur


 

De klassen 1M, 1HM en 1VH hebben 1 lesuur in de week het differentiatie-uur.

Wat zijn de doelen van het differentiatie-uur?

  • Leerlingen krijgen onderwijs op maat;
  • Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau;
  • Leerlingen versterken hun taal- en rekenvaardigheden: ondersteuning en excellentiebevordering;
  • Leerlingen leren vakoverstijgende vaardigheden zoals het doen van een eigen onderzoekje en het presenteren daarvan.

Wat is de inhoud van dit uur?

In de eerste periode van het differentiatie-uur staan rekenen en taal centraal. Hiervoor worden modules ontwikkeld, die de leerlingen zelfstandig en op hun eigen niveau kunnen doen. De docenten treden op als begeleider van dit zelfstandig werken. De collega’s van rekenen en taal ondersteunen de begeleiders en zullen tijdens dit uur ook alle taal- en rekentesten afnemen. Het versterken van rekenen en taal is van belang voor het halen van de aangescherpte eisen voor deze onderdelen in het schoolexamen.

In de tweede periode besteden we aandacht aan de executieve functies van leerlingen. We bieden veel verschillende vormen van lesstof aan op verschillende manieren waarmee we een beroep doen op en tevens de executieve functies vergroten.

In de derde en vierde periode krijgen de leerlingen gedifferentieerd les in de vorm van extra uitdaging, ondersteuning bij de vakken of ondersteuning bij rekenen en/of taal.