Over ons

Over ons


Het Griftland College is een christelijke school voor VWO, Havo en Mavo die uitdagend en doeltreffend onderwijs biedt aan ruim 1500 leerlingen. De ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen staat centraal. De medewerkers zijn zeer betrokken bij de school. In een prettige sfeer is er veel individuele aandacht voor de leerlingen. Het pedagogische klimaat van de school wordt gekenmerkt door structuur, respect voor elkaar en veiligheid in een inspirerende en eigentijdse leeromgeving.

De eigentijdse leeromgeving wordt mede vorm gegeven door het werken met digitale schoolborden in alle lokalen. Docenten krijgen de beschikking over een netbook waarmee zij hun lessen optimaal digitaal kunnen ondersteunen.

ORGANISATIE

Het Griftland College maakt samen met de Waldheim Mavo in Baarn deel uit van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest. Vacatures op beide scholen kunnen eventueel gecombineerd worden.

De directie bestaat uit de heer K. Versteeg (rector) en de heer E.L. Hordijk MCC (plaatsvervangend rector). Zij zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid op het Griftland College.

Op het Griftland College werken we in afdelingsteams, elk geleid door een teamleider. Docenten worden ingedeeld in een team, waarin zij ook de meeste lessen verzorgen. Dit zorgt voor een optimale betrokkenheid van het docententeam bij het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in een afdeling. Op deze manier houden we onze grote school ‘klein’ voor de leerlingen, omdat zij allen in een kleinere eenheid – de afdeling – zijn ondergebracht. Voor hen - en voor de ouders - zijn de lijnen kort.

 


 

BEGELEIDING OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Begeleiding nieuwe docenten
Het Griftland College voert vooruitstrevend personeelsbeleid waarin opleiding en begeleiding van nieuwe docenten hoge prioriteit heeft. Er is een interne introductiecursus (op donderdagmiddag) en intensieve begeleiding door een sectiegenoot en de schoolopleiders. De begeleiders vanuit de vaksectie zijn hiertoe specifiek geschoold. Er zijn goede contacten met de lerarenopleiding van de HU en de universitaire leraren opleiding van de Universiteit van Utrecht.

Beoordeling nieuwe docenten
Alle nieuwe docenten worden in hun eerste jaar op het Griftland College beoordeeld. De beoordeling geschiedt in twee rondes. De eerste ronde start aan het begin van het schooljaar en loopt tot de kerstvakantie. De tweede ronde start na de kerstvakantie en loopt tot begin april. In beide rondes worden er minimaal 2 lessen bezocht door teamleiders, worden er leerlingenenquêtes afgenomen en wordt advies gevraagd aan de vaksectievoorzitter. De eerste ronde wordt afgerond met een voortgangsgesprek met de schoolleiding en aan het eind van de tweede ronde voeren we een beoordelingsgesprek.

Ambitie en ontwikkeling
Het Griftland College is een lerende organisatie. Ontwikkeling staat bij ons centraal. Wij motiveren onze medewerkers zich op persoonlijk en op professioneel gebied te ontwikkelen. 


 

STAGE EN AFSTUDEREN


Universitaire praktijkschool
Het Griftland College is een universitaire praktijkschool. In samenwerking met de UvU leiden wij eerstegraads docenten op. Regelmatig krijgen wij van de UvU het verzoek om docenten een stageplaats aan te bieden en niet zelden leidt dit tot een benoeming in de jaren daarna.

Begeleiding en afstuderen
Niet alle nieuwe collega’s beschikken bij de start van hun werkzaamheden op het Griftland College over een bevoegdheid. Natuurlijk verwachten wij van nieuwe docenten die nog niet zijn bevoegd dat zij binnen een termijn van maximaal twee jaar hun bevoegdheid kunnen overleggen. Indien gewenst voorziet het Griftland College in de begeleiding van medewerkers die studeren voor een bevoegdheid.

Zij-instroom
Elk jaar bieden wij enkele zij-instromers de gelegenheid op het Griftland College hun eerste stappen in het onderwijs te zetten. Een belangrijke voorwaarde is dat potentiële zij-instromers zich goed op het werken in het onderwijs hebben georiënteerd. Dit kan door contact te leggen met de beoogde instelling waar scholing zal worden gevolgd en door vooruitlopend op een baan in het onderwijs lessen van ervaren docenten bij te wonen. De kans op succes neemt toe naarmate de kandidaat zich beter heeft voorbereid. Het Griftland College geeft indien mogelijk graag gehoor aan verzoeken van kandidaten om een dag (of enkele dagen) mee te mogen lopen met ervaren docenten.

Stageplaatsen
Het Griftland College is als erkend opleidingsschool regelmatig op zoek naar enthousiaste stagiaires. Als je op zoek bent naar een stageplaats als docent of voor een onderwijsondersteunende functie, stuur dan een open sollicitatiebrief naar stage@griftland.nl  
Wij bekijken dan op korte termijn welke mogelijkheden er op het Griftland College zijn en nemen snel contact met je op. 

Omschrijf duidelijk in je sollicitatiebrief wat je zoekt. Geef ook aan wat je van het Griftland College  verwacht, wat je zou willen leren en wat de eisen vanuit opleiding zijn. Zo kunnen we goed inschatten of we je een interessante stage kunnen aanbieden.