Ouderraad

Ouderraad


Ouderraad

Wij zijn enthousiaste ouders en vormen de ouderraad van het Griftland. Wij ondersteunen de school en denken mee over het onderwijs aan onze kinderen.

Wat doen wij?

 • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over onderwerpen die ouders en leerlingen aangaan.
 • Wij worden door de scholleiding uitgenodigd om mee te denken over school-brede zaken.
 • Wij organiseren jaarlijks een thema-avond voor de ouders.
 • Wij onderhouden contact met docenten, medewerkers, leerlingen en klankbordgroepen.
 • Wij informeren tijdens open dagen en voorlichtingsavonden geïnteresseerde ouders over onze ervaringen op het Griftland.
 • Wij verzorgen bij speciale gelegenheden attenties voor de medewerkers.

Wat doen wij niet?

Wij behandelen geen klachten van individuele ouders of leerlingen, maar klachten die meer ouders en leerlingen delen, bespreken we wel met de schoolleiding.

Geïnteresseerd?

Wij zijn altijd blij met nieuwe leden en het is prettig als zo veel mogelijk leerjaren en schooltypes vertegenwoordigd zijn.

Wij vergaderen circa negen keer per schooljaar op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De sfeer is prettig en informeel. Elke vergadering schuift de schoolleiding aan om onze vragen te beantwoorden en relevante onderwerpen te bespreken. De tiende ‘vergadering’ gaan we uit eten.

Hebt u interesse om de ouderraad te versterken? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier ‘hand- en spandiensten’ dat u aan het begin van elk schooljaar ontvangt. Of u stuurt een mailtje naar ouderraadgriftland@gmail.com. U kunt dan eerst enkele vergaderingen bijwonen om te kijken of de ouderraad echt iets voor u is.


LEDEN VAN DE OUDERRAAD
De samenstelling van de ouderraad 2018-2019:

 • Mirjam de Groot - voorzitter
 • Yzette van Kooy
 • Wim Vos - mailbox
 • Bettie Vermeulen
 •  Astrid Derksen
 • Marian van Reenen
 • Janet Schutte
 • Jolanda de Vries
 • Anouschka Laseur

Heeft u een vraag voor de Ouderraad, laat het ons gewoon even weten!