Business Class

Business Class 


De leidende gedachte achter De GBC is om zoveel mogelijk het onderwijs in en om het oprichten en managen van een bedrijf te organiseren. Dan is leerlingen vaak direct duidelijk waarom een activiteit gebeuren moet. Veel bedrijven steunen ons bij dit project door scholing te verzorgen, stageplaatsen te bieden en ons te sponsoren. Daarnaast hebben we een Vecon licentie (vereniging van economie-leraren) ontvangen wat betekent dat ons economie-onderwijs in alle leerjaren van het havo voldoet aan de normen van de Vecon. De GBC is hierbij uiteraard belangrijk.
 

Presentatie van 2019


Waarom Griftland Business Class?

De maatschappij verandert in een snel tempo en de nadruk komt steeds meer te liggen op het ontwikkelen van vaardigheden. Het Griftland College speelt hier op in. Theorie wordt direct verbonden met de praktijk. Deze brief informeert u over de mogelijkheid om in 4 en 5 havo deel te nemen aan de  Griftland Businessclass.

We bieden leerlingen met het EM-profiel op de havo een unieke kans om deel te nemen aan de Griftland Business Class, ook wel de GBC genoemd. In de GBC proberen we het onderwijs zo realistisch mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Zo schrijf je bij Nederlands een brief die tegelijkertijd dient als je sollicitatie naar een plaats in de GBC. Door het praktijkgerichte leren, worden de leerlingen meer gestimuleerd om naast het leren het geleerde in de praktijk te brengen. De betekenisvolle leeromgeving zorgt dat je snapt waarvoor je bezig bent. Het leren kan hierdoor sneller verlopen.  

Voor wie is het bedoeld?

Deze klas is niet speciaal gericht op de leerling met de hoogste cijfers maar vooral voor de ondernemende en praktisch ingestelde leerling. Deze klas is voor de leerling die wil en kan leren uit de ondernemerspraktijk.

 

Voorproefje van wat de GBC inhoudt:

Gedurende het kalenderjaar in de bovenbouw (van januari in 4 havo tot en met januari in 5 havo) wordt het onderwijs anders georganiseerd. Leerlingen zijn ondernemend bezig, uiteindelijk richten zij in groepjes een echt bedrijf op.  Deze opdracht geldt als hun profielwerkstuk . Met het werken aan dit eigen bedrijfje verwerven en versterken de leerlingen competenties voor het bedrijfsleven. Het leren gebeurt in diverse situaties binnen en buiten de school. Een aantal bedrijven in de regio gaat de leerlingen helpen hun bedrijf op te richten en te runnen. Om te zien hoe een bedrijf reilt en zeilt, lopen de leerlingen ook stage bij bedrijven. Vanzelfsprekend is er waar nodig begeleiding door de docenten en overige vakspecialisten van de GBC.

Veel reguliere schoolactiviteiten worden gekoppeld aan de GBC. U kunt hierbij denken aan gastsprekers, excursies, vieringen en oriëntatie op de vervolgopleiding bij het HBO.  Alle activiteiten worden speciaal voor en door de selecte groep leerlingen van de GBC georganiseerd. De Griftland Businessclass raakt niet alleen het onderwijs in economie en bedrijfseconomie maar ook de lessen in andere vakken als Nederlands, Duits en wiskunde A . De vakken gaan door de opzet van de GBC veel meer samenhang vertonen. Leerlingen die kiezen voor de GBC, kiezen een EM profiel met bedrijfseconomie als profielkeuzevak. Tevens is het mogelijk een keus te maken tussen Duits, Frans, aardrijskunde en informatica in de vrije ruimte zodat ook dyslectische leerlingen voor de GBC kunnen kiezen.


Het door de leerlingen opgerichte bedrijf zorgt ervoor dat de praktijk het leren van de leerlingen tot stand brengt. De leerling gaat op zoek naar aandeelhouders, moet producten inkopen en probeert die met winst te verkopen. Het ene bedrijf handelt in handtassen, het ander richt zich op relatiegeschenken: de leerling kiest wat hem interesseert, maar ook wat lucratief en winstgevend lijkt. In deze brief is slechts een tipje van de sluier opgelicht.

Het ondernemerschap is een attitude, een houding, die getraind kan worden. Tijdens excursies en stages onderzoek je bijvoorbeeld bij bedrijven leiderschapsstijlen. Natuurlijk ga je ook aan de slag met jezelf: waar ben je goed in, welke sterke punten kun je uitbouwen? Je leert ook hoe je jezelf het beste kunt presenteren, hoe je strategisch kunt samenwerken en overleggen.

 De GBC is een prima leeromgeving: door de extra motivatie die deelname aan de GBC oplevert, is de weg naar je diploma afwisselender! Je dient daarvoor wel een stapje anders te lopen, niet harder, maar anders. Immers, je schooltijd is afwisselender door meer praktijk en minder theorie!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer van Ginkel. U kunt ook mailen naar : d.vanginkel@griftland.nl


 

De projecten van schooljaar 2018-2019

Safecase
Op zoek naar een handige en veilige manier om uw pasjes geordend te bewaren? Wij, MJR Safe Case hebben dan hét product voor u.

We charge
Wij leveren een draadloze oplader, geschikt voor vrijwel elk toestel.

Hottle
We sell high quality insulated bottles, for fair prices in different colors.

Biodon
Met deze unieke waterfles bent u nu altijd hydrated en heeft u ook meteen uw vitamines bij de hand!

Mini humidifier
Een duurzame en goedkope manier om een prettige sfeer te creëren d.m.v. geur.

Cardbanks
Een zeer kleine en krachtige powerbank die er voor zorgt dat uw telefoon niet uitvalt.