Medezeggenschapsraad

MedezeggenschapsraadAcht Personeelsleden, vier ouders en vijf leerlingen. Samen vormen zij de MR: een groep met een bijzondere taak.
Wat doet de MR? De schoolleiding bedenkt wat er gedaan moet worden en werkt dat uit in plannen en afspraken. Het personeel voert die plannen uit volgens de vastgestelde regels. De MR zit hier tussenin. De MR kijkt kritisch naar de plannen en het voorgestelde beleid van de schoolleiding. Zijn ze duidelijk? Wordt de school er beter door? Zullen leerlingen, ouders en personeelsleden zich kunnen vinden in de voorgestelde maatregelen en acties? Blijft het Griftland zichzelf?

De wet heeft de MR verschillende bevoegdheden gegeven, afhankelijk van het onderwerp van bespreking. Voor beleidsvoorstellen die direct invloed hebben op onderwijs is bijvoorbeeld instemming van de hele MR nodig. Voor andere plannen geldt dat bijvoorbeeld het personeelsdeel moet instemmen, of dat de MR een positief advies moet uitbrengen. In elk geval is de MR een belangrijke en invloedrijke gesprekspartner en sparpartner van de schoolleiding.
We dienen als gesprekspartners echter wel hetzelfde doel: het werken aan een nog betere en prettigere school, voor iedereen.
We kunnen als MR niet functioneren zonder de inbreng, tijd en energie van onze leden. We zijn dan ook blij dat we personeelsleden, leerlingen en ouders in de raad hebben die actief willen meedenken.
Ook opmerkingen over beleidszaken van andere ouders, leerlingen en personeelsleden nemen we graag mee in onze besprekingen. Dit gaat het makkelijkst door de secretaris te e-mailen (w.deruiter@griftland.nl)


 • Personeelsgeleding
  Wim Hoogendijk (voorzitter)
  Wiechert de Ruiter (secretaris)
  José Andriessen
  Aline Hijink
  Ilse Land
  John van de Pol
  Michael van 't Veer
  Inge Zwierink
   
 • Oudergeleding
  Cliff Bos
  Hans van den Hoeven
  Oscar Homan
  Jacob Jan Jansen
   
 • Leerlinggeleding
  Sophie Schneider
  Arthur Jongejans
  Daphne Doorduijn
  Eline Noorman
  Jasper Schouten