IT&DESIGN

IT&DESIGN


ALS EXAMENVAK OP DE MAVO

Enkele leerlingen van 3-mavo van het Griftland College in Soest kijken verwachtingsvol toe hoe de 3D-printers hun werk doen. Laagje voor laagje worden de voorwerpen opgebouwd die zij even daarvoor ontworpen hebben. Het leren kennen van de toepassingsmogelijkheden van de 3D-printer is een onderdeel van het examenprogramma IT&Design. Dit nieuwe schoolvak heeft sinds dit schooljaar een plek op het rooster van 44 leerlingen uit 3-mavo. Zij hebben ervoor gekozen om in zowel klas 3 als klas 4 het schoolexamen IT&Design te doorlopen.

Hetty Jurg, docent van de school, vertelt: ‘In klas 1 en 2 krijgen alle leerlingen het vak ICT&Media, maar het was nog niet mogelijk om in dat vak examen te doen. Met het aanbieden van het vak IT&Design is die mogelijkheid er wel. Veel mavoleerlingen stromen door naar een ITgerelateerde vervolgopleiding. IT is het vak van de toekomst. Er komen nieuwe beroepen aan waarin een kennis en vaardigheden op het terrein van IT belangrijk zijn. Wij bereiden onze leerlingen voor op de beroepen van de toekomst.’

Johan van Dam, teamleider mavo, vertelt dat het Griftland College een van de eerste scholen in de regio is die IT als examenvak aanbieden. ‘Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van de leerlingen. Steeds meer leerlingen kiezen een vervolgopleiding tot een IT-gericht beroep: van programmeur tot gamedesigner, van mediaspecialist tot grafisch ontwerper. Bovendien leren mavoleerlingen graag door het uitvoeren van praktische opdrachten. Die ervaren zij als motiverend en betekenisvol.’ In augustus 2016 heeft de Tweede Kamer officieel groen licht gegeven voor de invoering van IT als examenvak op de mavo.

De eerste reacties van de leerlingen op het nieuwe vak zijn positief. Zij moeten dan ook actief aan de slag met onderdelen als websites bouwen, programmeren, robots, 3D-printen, videobewerken, virtual reality en productfotografie. Hetty Jurg geeft aan: ‘Het vak vraagt de juiste benadering van de leerlingen. Zij moeten probleemoplossend aan de slag; dat vraagt een bepaalde denkwijze. Sommige leerlingen moeten daar nog wel aan wennen.’

Jesse Brouwer, leerling van klas 3-mavo, is druk bezig met programmeren in het programma ‘Scratch’. Hij vertelt: ‘Ik heb bewust gekozen voor dit vak. Tegenwoordig wordt de computer overal voor gebruikt. Het is handig om nu al veel mogelijkheden te kennen. ’Margot Brand vult aan: ‘Ik wil na de mavo naar de Nimeto in Utrecht gaan, een opleiding in vormgeving en design. Met dit vak heb ik een voorsprong op het gebied van IT.’ Ook Samir Sassi geeft de voorkeur aan de grafische kant van het vak IT&Design: ‘Ik wil graag creatief aan de slag. Daarom vind ik de onderdelen waarin vormgeving een rol speelt het interessantst.’

Hetty Jurg: ‘Op dit moment zijn de eerste contacten gelegd voor samenwerking met ITopleidingen in de regio. Dat zal de drempel van het voortgezet onderwijs naar de beroepsopleiding nog lager maken.  Door middel van een goede samenwerking kunnen we de leerlingen nog beter de zo belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen.’