Online informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 7 en 8

Donderdag 21 januari 19.30 - 21.00 uur

Donderdag 21 januari vond onze online informatieavond plaats, waarbij wij verschillende thema’s hebben besproken. Deze thema’s met bijbehorende presentaties vindt u hieronder terug. We hebben vele ouders/verzorgers mogen ontvangen op deze avond. Superfijn natuurlijk! We hopen dat u tijdens deze avond een duidelijk beeld van onze school heeft gekregen en dat we uw vragen hebben kunnen beantwoorden. Indien u nog vragen voor ons heeft, dan kunt u die stellen aan onze teamleider brugklassen, mevr. Désirée Keijner, via d.keijner@griftland.nl.

De thema-breakoutrooms
met bijbehorende presentaties

Brugklasonderwijs

Hoe geeft het Griftland College vorm aan haar onderwijs in de verschillende dakpanklassen en in de vwo Xtra-klas? Hoe werkt gepersonaliseerd leren en wat is de rol van de iPad hierbij? Hoe wordt in de lessen gedifferentieerd? Op welk niveau wordt er in de combinatieklassen lesgegeven en becijferd? De brugklas teamondersteuners Tim Visscher en Jorinde de Vos geven graag antwoord op deze en andere vragen over het brugklasonderwijs.

Mavo-onderwijs en het mavo-XL-programma

De mavo (de theoretische leerweg van het vmbo) bereidt de leerling voor op het mbo. Kennis en vaardigheden worden op niveau aangeboden op de leerweg naar actief zelfstandig handelen. De overstap (na het 4e leerjaar) naar de havo is ook een serieuze optie. Met het mavo-XL-programma worden leerlingen hier al in een vroeg stadium op voorbereid: haal twee diploma’s in 6 jaar!

Havo-onderwijs (onderbouw)

Het havo is een schooltype dat tot doel heeft de leerling die kennis en vaardigheden bij te brengen die hem in staat stellen een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs te volgen. In het derde leerjaar wordt net als bij het vwo de profielkeuze belangrijk. Mentor en decaan helpen hierbij.

Havo-onderwijs (bovenbouw)

Hoe worden de leerlingen in de havo-afdeling aangespoord hun talenten te ontwikkelen? Een breed vakkenpakket en een gedegen invulling zorgen voor een programma op maat. Mentoren begeleiden de leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid. Vraag ook eens naar de Griftland Businessclass.

Vwo-onderwijs (onderbouw)

Op het vwo gaat het niet alleen om het verwerven van kennis. Algemene vaardigheden, zoals studiehouding, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid, zijn heel belangrijk. Het leren van de leerling wordt zoveel mogelijk bevorderd door diepgaander (vaker dan eens per week) met een vak bezig te zijn.

Vwo-onderwijs (bovenbouw)

Hoe is de tweede fase op het Griftland College ingericht? Wat maakt het vwo van het Griftland College zo succesvol? Wat betekent zelfstandig studeren voor vwo-leerlingen op onze school? In de bovenbouw doet een aantal leerlingen het honoursprogramma, wat houdt dit in?

Vwo Xtra

Op het vwo Xtra gaat er meer aandacht uit naar zelfstandigheid, grotere projecten en meer uitdaging in enkele vakken. Ook krijg je expertlessen. In deze lessen bieden we in blokken van acht weken leerstof aan waarin leerlingen leren ontdekken dat er heel veel andere leerstof is naast de gewone vakken.

iPads op het Griftland College

In vrijwel alle klassen wordt bij de meeste vakken gebruik gemaakt van iPads. Bij aanmelding op het Griftland College verwachten wij dat leerlingen via de webshop een iPad afnemen. Dit kan met een koop- of leaseregeling. iPads ondersteunen ons gedifferentieerde onderwijs. Het Griftland College past Blended Learning toe: boeken en devices naast elkaar. Onze systeembeheerder Maurice van der Zwaan beantwoordt uw vragen.

Zorg en bijzonderheden (ASS, AD(H)D, etc)

Waaruit bestaat ondersteuning voor leerlingen die extra zorg nodig hebben? Onze zorgcoördinator legt uit hoe dit op het Griftland College in zijn werk gaat.

RT: dyslexie en leren, leren

Welke begeleiding krijgen leerlingen met dyslexie? De R.T. geeft ook ondersteuning aan leerlingen bij het organiseren en plannen van het huiswerk of kortstondige hulp bij de talen of bij uitvinden waarom leren niet lukt. Naar docenten toe is er kennisoverdracht over leerlingen met een handleiding in de klas.

Het brugklasmentoraat

Brugklasmentoren gaan in op de wijze waar­op de brugklasleer­ling wordt begeleid. Aan de orde komen: de eerste opvang, kanjertraining, stu­diebegelei­ding, individuele begelei­ding, de inzet van leerlingmentoren.

Toelating en plaatsing

Drie soorten brugklassen. In welke klas komt mijn kind? Aan de orde komen de criteria die worden gehanteerd bij toelating en plaatsing in een brugklas: mavo/havo, havo/vwo en vwo Xtra. De teamleider brugklassen Désirée Keijner zal uw vragen hierover beantwoorden.

Online open dag gemist?

Geen probleem. Leer onze school en medewerkers kennen door het bekijken van de video's op onze Open Dag pagina. Vragen? Stel deze aan mevr. Désirée Keijner, teamleider brugklassen, via d.keijner@griftland.nl.

Online open lesmiddag 10 of 12 februari

Leerlingen uit groep 8 kunnen vast proeven hoe het is om een les bij ons te volgen door middel van enkele virtuele kennismakingslesjes.

Nieuwsgierig naar wat wij nog meer doen?

Volg ons dan op sociale media en blijf op de hoogte!

GRIFTLAND INFORMATIEAVOND 2021 - WIJ LEREN SAMEN