Praktische informatie

Reglementen, protocollen en documenten

SCHOOLPLAN 1620
Samen talenten ontdekken & vaardigheden ontwikkelen

Het schoolplan van het Griftland College voor de jaren 2016 tot 2020.
Het schoolplan heeft als doel de koers voor deze periode te bepalen, het geeft de richting aan waarin we ons als school willen ontwikkelen: leerlingen en medewerkers samen.

Schoolplan 1620


INFORMATIEGIDS

In deze gids vertellen we meer over onze doelstellingen, de inrichting van ons onderwijs, onze organisatie, de dagelijkse praktijk, de leerlingen en kwaliteitszorg en financiële zaken.

Informatiegids 1920


SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

CVO Baarn/Soest biedt een veilig leer- en werkklimaat op onze scholen, het Griftland College te Soest en de Waldheim-mavo te Baarn. Zowel aan leerlingen en medewerkers, als aan bezoekers en leveranciers.

Het schoolveiligheidsplan heeft tot doel het vastleggen hoe een veilig en gezond leer- en werkklimaat wordt vormgegeven en is geborgd binnen onze scholen. Dit document verbindt het beleid en de protocollen die het veilig leer- en werkklimaat aangaan. Per onderdeel wordt de actuele werkwijze beknopt vermeld en wordt er verwezen naar de locatie waar de volledige inhoud is vastgelegd. Hieronder het volledige document:

Schoolveiligheidsplan CVO Baarn/Soest 


LEERLINGENSTATUUT

Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Het leerlingenstatuut kan op drie manieren werken: probleemvoorkomend, probleemoplossend en willekeur uitsluitend. 

Klik hier voor het leerlingenstatuut.


PESTPROTOCOL

Het pestprotocol van het Griftland College kunt u hier lezen.


PRIVACYREGLEMENT

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van het Griftland College. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Griftland College niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Het Griftland College respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyreglement Griftland College
(onder voorbehoud van goedkeuring GMR)


SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het School Ondersteunings Profiel (SOP) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te onderwijzen die specifieke begeleiding nodig hebben.
De mogelijkheden van de school worden zo beschreven, dat de gegevens tussen scholen binnen het samenwerkingsverband onderling vergelijkbaar zijn.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft een functie voor de school, vooral als het gaat om communicatie met ouders en als input voor professionaliseringsbeleid van teamleden.

School Ondersteunings Profiel


PROTOCOL DYSLEXIE

Het Griftland College wil iedere leerling de best passende en (voor leerling en school) haalbare ondersteuning bieden zodat alle leerlingen betekenisvol en uitdagend onderwijs kunnen volgen (dyslexie valt onder onze basiszorg).

Protocol dyslexie 2019-2021


BEVORDERINGSNORMEN 2019-2020
Dit document geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren.

 

Ons laatste nieuws

_MP_9626

Nieuws over corona en ons onderwijs

Afgelasting van het CE, wat betekent dat voor onze examenleerlingen? Lees hier alle correspondentie aan ouders en leerlingen over het coronavirus. Het Griftland College is …

gooi en Eemlander

De Gooi- en Eemlander: School sluit, maar de virtuele klas gaat open

De Gooi- en Eemlander was bij ons op bezoek. Virtueel lesgeven tijdens de coronacrisis. Wat ging hieraan vooraf? Wat vraagt dit van de school?

Cambridge

Cambridge English Advanced inschrijving geopend!

Op het Griftland College kun je in de bovenbouw van havo en vwo in twee jaar tijd je Cambridge Certificaat halen.  Via deze link inschrijven, …