Leerlingen

Decanaat 3, 4, 5 havo

DECANAAT HAVO
Femke Verwoerd
f.verwoerd@griftland.nl
tel.: (035) 609 82 14 (doorkiesnummer)

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag


3 HAVO: PROFIELKEUZE

Net zoals in de brugklas en 2 havo, krijg je ook in 3 havo mentorlessen. In deze lessen zal aandacht besteed worden aan zaken zoals: hoe gaat het op school, in de groep, met het huiswerk, met de planning, enz. Een ander belangrijk punt tijdens de mentorlessen is de profielkeuze. In 3 havo kies je de vakken van een profiel, waarin je uiteindelijk havo-examen zal gaan doen.
Er zijn vier verschillende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Een hulpmiddel dat we op school gebruiken om een profiel te kunnen kiezen is het keuzebegeleidingsprogramma Qompas. Dit programma bestaat uit een stappenplan van 8 stappen. Na het afronden van het stappenplan volgt er een advies voor een passende profielkeuze. Via de site van Qompas zijn jouw activiteiten ook thuis door je ouder(s)/verzorger(s) te volgen door in te loggen met de inloggegevens.


GRIFTLAND BUSINESS CLASS (GBC)
Leerlingen kunnen kiezen om in 4 havo deel te nemen aan de Griftland Business Class. Bekijk hier een presentatie 2021 over de GBC en hoe je je aan kunt melden. Deze leerlingen gingen je voor en vertellen je in deze video waarom zij voor de GBC gekozen hebben. Vragen? Mail naar Femke Verwoerd via f.verwoerd@griftland.nl.


4 HAVO
In 4 havo heb je je profiel reeds gekozen. Dit heb je gedaan in 3 havo, 4 mavo of 3 vwo. Dat was een belangrijke keuze en je gaat nu ervaren of het de juiste keuze is geweest. Daarnaast zit je vanaf 4 havo, samen met de leerlingen vanaf 4 vwo, in de zogenaamde tweede fase. Hier ligt de nadruk op nog meer zelfstandig leren en werken. Dit is over het algemeen even wennen.

Ook wordt er in 4 havo een begin gemaakt met het oriënteren op de mogelijkheden na de havo. In 3 havo heb je gewerkt met Qompas Profielkeuze. In 4 havo en 5 havo start je met Qompas Studiekeuze.

Aangezien de uiterste aanmelddatum voor een studie flink naar voren is gehaald, is het van belang dat je in 4 havo zoveel mogelijk informatie inwint over allerlei vervolgopleidingen. Zo kun je al een open dag/meeloopdag bezoeken.

De mentor is in eerste instantie de persoon met wie je gesprekken hebt over de vervolgopleiding. Er is in 4 havo een opleidingenmarkt in Amersfoort. Tijdens deze markt presenteren diverse Hogescholen hun opleidingen. Een bezoek aan deze markt is verplicht.


5 HAVO
In dit jaar ga je een keuze maken voor een vervolgopleiding. Dit vraagt een verdieping na de oriëntatie. Zelf op stap gaan om open dagen te bezoeken of om mee te lopen met een student zal nodig zijn. Tijdens de eerste maanden zullen de mentoren in een individueel gesprek met jou de stand van zaken polsen en afspraken maken over de stappen die nog gezet moeten worden.

In 5 havo ga je verder met Qompas Studiekeuze. Op de website van Qompas zijn ook alle opleidingen en open dagen te vinden. Het is bewezen dat de leerlingen die bewust in een vroeg stadium een studiekeuze hebben gemaakt, hun eindexamens beter maken. Als je naar een open dag of een meeloopdag gaat, moet je een LOB verlofaanvraagformulier invullen en inleveren. Op het formulier staat de procedure precies vermeld.

Leerlingen in 5 havo bevelen wij aan om zich voor het einde van het kalenderjaar aan te melden voor de opleiding van hun keuze. Alle opleidingen willen met aankomende studenten in gesprek (matching). Dat is de belangrijkste reden waarom je je vóór 1 mei aangemeld moeten hebben via het digitale aanmeldloket van Studielink (LET OP: aanmelden kan alleen met een DigiD!!!).

Veel opleidingen maken tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid leerlingen te selecteren voor een studie, waarvoor ze zich al in een vroeg stadium moeten aanmelden (de zogenaamde decentrale selectie, ook wel numerus fixus genoemd). In veel gevallen geldt voor die studies een aanmelding vóór 15 januari.

Het komt er dus op aan om in de eerste helft van het vijfde leerjaar gebruik te maken van de voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. De decaan is in dit voorlichtingstraject de persoon die de voorlichtingsactiviteiten organiseert en bij wie je terecht kunt voor advies.


STUDIEKEUZE SPECIAL 5H
De link naar de de Studiekeuze Special 


HANDIGE LINKS

Keuzegids hbo en universiteiten
Om een goede keuze voor een vervolgopleiding te kunnen maken is deze Keuzegids een handig hulpmiddel. Alle hbo-studies worden jaarlijks in deze gids beoordeeld. Let op: deze link kun je alleen op school openen!

* Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO  in Groningen haal je informatie over:
– Inschrijven bij hbo en wo
– Studiefinanciering
– Toelatingseisen en lotingprocedure

studielink, het digitale ‘aanmeldloket’ met een demo

Studiekeuze 123, voor open dagen

TKMST, informatie over alle opleidingen op trefwoord

Studeermeteenplan.nl, alle informatie over studeren aan een hogeschool

Ons laatste nieuws

Actiedag1

Jaarlijkse actiedag

DIERENZORG EEMLAND ONTVANGT 4.700 EURO VAN TWEEDE KLASSEN GRIFTLAND COLLEGE De jaarlijkse actiedag van leerlingen van de tweede klassen van het Griftland College in Soest was …

Eco-schools Poster

Kom bij het eco-team!

Heb je de posters van het eco-team al zien hangen? Vast wel, want ook dit jaar gaat het eco-team aan de slag met het verduurzamen …

Examen2021v3

Geslaagd examen!!!

Donderdag 10 juni was de uitslag van het Centraal Examen 2021 deel 1: de vlaggen konden uit! Wat hebben onze examenkandidaten een heftig jaar achter …