Contact

Havo

TEAMLEIDERS HAVO
De teamleider kunt u benaderen wanneer het gaat om urgente zaken, structurele roosterzaken, klachten, algemene vragen en verlofaanvragen. De teamleiders zijn zowel telefonisch als per e-mail goed bereikbaar.

TEAMLEIDER 2-3 HAVO
Mevrouw L. van den Berg
Doorkiesnummer 035 6098 208
l.vandenberg@griftland.nl

TEAMONDERSTEUNERS 2-3 HAVO
Dhr. drs. A. van Harskamp
a.vanharskamp@griftland.nl

Mevr. I. Land
i.land@griftland.nl

TEAMLEIDER 4-5 HAVO
De heer drs. D.C.H. van Ginkel
Doorkiesnummer 035 6098 205
d.vanginkel@griftland.nl

TEAMONDERSTEUNER 4-5 HAVO
Mevr. S. Carter
s.carter@griftland.nl

 


DECAAN HAVO

Vragen op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kunnen gesteld worden aan de decaan. De decaan geeft voorlichting over studie- en beroepskeuze.

Mevrouw F. Verwoerd-Nelissen
Doorkiesnummer 035 6098 214
f.verwoerd@griftland.nl

 


MENTOREN / DOCENTEN HAVO
De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen van persoonlijke aard, zoals het welbevinden van uw kind. Ook voor vragen over de algemene voortgang, de determinatie na de brugklas, de profielkeuze, etc. kunt u terecht bij de mentor. Alle vragen die betrekking hebben op het vak van de betreffende docent (lesstof, contact docent-leerling, cijfers), stelt u direct aan de docent. De makkelijkste manier om contact te zoeken is per e-mail. Het betreffen dan korte vragen, waarbij ook hier ons streven is dat u binnen drie werkdagen een antwoord van ons ontvangt. De e-mailadressen van de mentoren vindt u hieronder; de e-mailadressen van de docenten van uw zoon en/of dochter staan in het ouderportaal. Wij stellen persoonlijk contact met u op prijs als u en/of wij vinden dat een onderwerp niet geschikt is om in een e-mail te bespreken. Omdat docenten voor de klas staan, is persoonlijk contact met docenten niet altijd direct mogelijk. We adviseren u in dat geval een korte mail te sturen naar de mentor, met daarin het verzoek om persoonlijk contact op te nemen. De mentor kan u dan op een rustig moment terugbellen. 

MENTOREN HAVO 2

2HA
Mevrouw N. van Noorden (lichamelijke opvoeding)
n.vannoorden@griftland.nl

2HB
De heer F.J. Veltrop (science, natuurkunde)
f.veltrop@griftland.nl

2HC
De heer L.M. van der Welle (natuurkunde; scheikunde)
l.vanderwelle@griftland.nl

2HD
De heer T. van der Wurf (geschiedenis)
t.vanderwurf@griftland.nl

MENTOREN HAVO 3

3HA
De heer O.A. Naezer (Engels)
o.naezer@griftland.nl

3HB

Mevrouw drs. I.B. Appelo- Pollmann (Nederlands)
i.appelo@griftland.nl

3HC
Mevrouw M.J. van Logtestijn – Ferreiro Margaride (economie)
m.vanlogtestijn@griftland.nl

3HD
De heer R. Bunnik (tekenen, handvaardigheid)
r.bunnik@griftland.nl

3HE
Mevrouw J. Spies (Frans)
j.spies@griftland.nl

MENTOREN HAVO 4

4H.ml1
Mevrouw drs. K. den Uil (Nederlands)
k.denuil@griftland.nl

4H.ml2
Mevrouw C.P. Beuving (maatschappijleer)
c.beuving@griftland.nl

4H.ml3
Mevrouw S. van der Haven (Engels)
s.vanderhaven@griftland.nl

4H.ml4
De heer M. Hendriks (economie)
m.hendriks@griftland.nl

4H.ml5
Mevrouw drs. J. Hooft (economie, management en organisatie)
j.hooft@griftland.nl

4H.ml6
De heer T. van Kampen (informatica)
t.vankampen@griftland.nl

4H.ml7
Mevrouw K. Kops (Engels)
k.kops@griftland.nl

4H.ml8
Mevrouw N.T. Niekus (natuurkunde)
n.niekus@griftland.nl

4H.ml9
Mevrouw drs. A. Vink (Frans)
a.vink@griftland.nl

4H.ml10
Mevrouw A.W.J. Wind (Nederlands)
e.wind@griftland.nl

4H.ml11
Mevrouw drs. J. van der Worp (aardrijkskunde)
j.vanderworp@griftland.nl

MENTOREN HAVO 5

5H.ml1
De heer W. Hoogendijk (geschiedenis)

w.hoogendijk@griftland.nl

5H.ml2
Mevrouw N.V.J. de Bakker (biologie)
n.debakker@griftland.nl

5H.ml3
Mevrouw M. van de Beld (tekenen)
m.vandebeld@griftland.nl

5H.ml4
Mevrouw drs. A.R.M. Hansum (aardrijkskunde)
a.hansum@griftland.nl

5H.ml5
Mevrouw E.M. Visch (muziek)
e.visch@griftland.nl

5H.ml6
Mevrouw K.E. Zander (Duits)
k.zander@griftland.nl

Ons laatste nieuws

1800x1200_coronavirus_1-1024x683

Correspondentie Corona

24 januari 2022 Update:Morgen (di. 25 januari) weer les op school en activiteiten groep 8. Zie hier de brief die vanmiddag verzonden is aan ouders/verzorgers …

STO1

Meld je nu aan voor de School Try Out!

Op zaterdag 5 februari zetten wij de deuren open voor alle leerlingen uit groep 8. Het is vanwege de coronamaatregelen een Kids Only evenement, wat …

IMG_8755

Meld je aan voor de open lesmiddag

Zit je in groep 8? Kom dan gezellig bij ons langs en volg een drietal proeflesjes! Zo ontdek je vast hoe het is om les …