Contact

Contact bij klachten

Wanneer er problemen zijn, is het van belang die zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Indien u vragen heeft met betrekking tot een bepaald vak, kunt u contact opnemen met de desbetreffende docent. Voor overige zaken is de mentor het eerste aanspreekpunt, daarna de teamleider. De mailadressen van de teamleiders en mentoren kunt u vinden op de andere contactpagina’s. Wanneer ouders of leerlingen een klacht over de school hebben, kunnen zij uiteindelijk hun klacht mondeling of schriftelijk bij de directeur indienen. Deze zal bemiddelend optreden en zich inspannen om tot een goede oplossing te komen.

Het kan echter voorkomen dat er behoefte is om een kwestie met een vertrouwenspersoon te bespreken. Het bestuur heeft daartoe vier vertrouwenspersonen aangesteld, twee medewerkers van de stichting en twee externen. Het staat iedereen vrij om zelf een keuze te maken welke vertrouwenspersoon te willen benaderen. De vertrouwenspersonen kunnen ook behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een klacht.

De vertrouwenspersonen zijn:

Extern:
Mevrouw S.W. Schut-van Sorgen (Soest), e-mail: a.b.schut@kpnmail.nl
De heer L. Broere (Soest), e-mail: l.broere@leidraadconsult.nl

Intern:
Mevrouw M. Meijer: mmeijer@waldheim.nl
De heer W. Hoogendijk: w.hoogendijk@griftland.nl

Mocht de klacht niet tot tevredenheid afgehandeld worden, dan bestaat de mogelijkheid de klacht bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in te dienen. Het Griftland College is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (www.gcbo.nl). De ernst van de klacht kan er ook toe leiden dat een klacht direct bij deze commissie ingediend wordt.

Voor meer informatie verwijzen we u ook graag naar de algemene klachtenregeling stichting CVO Baarn/Soest.

Ons laatste nieuws

Schermafbeelding 2022-04-19 om 11.35.30

Thema-avond voor ouders: ‘Gezonde Leefstijl’

Hoe stimuleren we een gezonde leefstijl bij onze pubers? Deze vraag staat op 11 mei 2022 centraal op de jaarlijkse thema-avond voor ouders van het …

Erasmus-website-1

Eindexamentrainingen

Inschrijving gestart! Erasmus Education organiseert in de meivakantie (2 t/m 6 mei) eindexamentrainingen voor leerlingen van het Griftland College (locaties staan op de site van …

poster.grift's.got.talent[2][62]

Griftland’s got talent

De allereerste editie van de spiksplinternieuwe podiumavond Griftland’s got talent! Het belooft een avond bomvol vette, muzikale en talentvolle act’s te worden. Zowel docenten als …