Griftland College

Ziek/afwezigheid melden

Ouders melden de afwezigheid wegens ziekte van hun zoon/dochter telefonisch bij de loge op de eerste dag van afwezigheid tussen 07.30 uur en 08.15 uur, tel. 035 609 82 00.