Leerlingen

Griftland Business Class

Waarom Griftland Business Class?

De maatschappij verandert in een snel tempo en de nadruk komt steeds meer te liggen op het ontwikkelen van vaardigheden. Wij spelen hier op in. Theorie wordt direct verbonden met de praktijk. 

Leerlingen met het EM-profiel in de bovenbouw van de havo bieden we een unieke kans om deel te nemen aan de Griftland Business Class, ook wel de GBC genoemd. In de GBC proberen we het onderwijs zo realistisch mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Zo schrijf je bij Nederlands een brief die tegelijkertijd dient als je sollicitatie naar een plaats in de GBC. Door het praktijkgerichte leren, word je meer gestimuleerd om naast het leren het geleerde in de praktijk te brengen. De betekenisvolle leeromgeving zorgt dat je snapt waarvoor je bezig bent. Het leren kan hierdoor sneller verlopen.  

Het onderwijsconcept van de GBC berust op de gedachte om zo veel mogelijk lessen rondom het oprichten en managen van een bedrijf te organiseren. Dan is vaak direct duidelijk wat het nut is van een bepaalde activiteit. Veel bedrijven ondersteunen de GBC door scholing te verzorgen, stageplaatsen te bieden en te sponsoren. Daarnaast hebben we een VECON-licentie (vereniging van economie-leraren) ontvangen, wat betekent dat ons economie-onderwijs in alle leerjaren van de havo voldoet aan de normen van de VECON. De GBC speelt hierbij uiteraard een grote rol.

Voor wie is de GBC bedoeld?

Ben je ondernemend en praktisch ingesteld, dan ben je bij de GBC aan het juiste adres. Wij zijn op zoek naar leerlingen die willen en kunnen leren uit de ondernemerspraktijk.

Wat houdt de GBC in?

Gedurende het kalenderjaar in de bovenbouw (van januari in 4 havo tot en met januari in 5 havo) wordt het onderwijs in de GBC anders georganiseerd. Je bent ondernemend bezig en richt in groepjes een echt bedrijf op. Deze opdracht geldt als je profielwerkstuk. Met het werken aan dit eigen bedrijfje versterk je competenties voor het bedrijfsleven. Het leren gebeurt in gevarieerde situaties binnen en buiten de school. Een aantal bedrijven in de regio helpt je je bedrijf op te richten en te runnen. Om te zien hoe een bedrijf reilt en zeilt, loop je ook stage bij bedrijven. Vanzelfsprekend is er waar nodig begeleiding door de docenten en overige vakspecialisten van de GBC.

Veel reguliere schoolactiviteiten worden gekoppeld aan de GBC. Denk hierbij aan gastsprekers, excursies, vieringen en oriëntatie op de vervolgopleiding bij het HBO.  Alle activiteiten worden speciaal voor en door de selecte groep leerlingen van de GBC georganiseerd. De Griftland Business Class raakt niet alleen het onderwijs in economie en bedrijfseconomie maar ook de lessen in andere vakken als Nederlands, Duits en wiskunde A . Door de opzet gaan de vakken in de GBC veel meer samenhang vertonen. Kies je voor de GBC, dan kies je voor een EM profiel met bedrijfseconomie als profielkeuzevak. Tevens is het mogelijk een keus te maken tussen Duits, Frans, aardrijskunde en informatica in de vrije ruimte zodat ook dyslectische leerlingen voor de GBC kunnen kiezen.

Het door jouw opgerichte bedrijf zorgt ervoor dat je in de praktijk leert. Je gaat op zoek naar aandeelhouders, moet producten inkopen en probeert die met winst te verkopen. Het ene bedrijf handelt in handtassen, het ander richt zich op relatiegeschenken: je kiest wat jou interesseert, maar ook wat lucratief en winstgevend lijkt. 

Het ondernemerschap is een attitude, een houding, die getraind kan worden. Tijdens excursies en stages onderzoek je bijvoorbeeld bij bedrijven leiderschapsstijlen. Natuurlijk ga je ook aan de slag met jezelf: waar ben ik goed in, welke sterke punten kan ik uitbouwen? Je leert ook hoe je jezelf het beste kunt presenteren en hoe je strategisch kunt samenwerken en overleggen.

De GBC is een prima leeromgeving: door de extra motivatie die deelname aan de GBC oplevert, is de weg naar je diploma afwisselender! Je dient daarvoor wel een stapje anders te lopen, niet harder, maar anders. Immers, je schooltijd is afwisselender door meer praktijk en minder theorie!

Vragen? Neem contact op met de heer D. van Ginkel, d.vanginkel@griftland.nl

Ons laatste nieuws

vakantie3

Fijne vakantie!

De zomervakantie is begonnen! Vanuit een steeds leger wordend Griftland (het deel van het pand dat in de vakantie gesloopt gaat worden is nu wel ...
classroom-824120_1280

Klassenindeling schooljaar 24/25

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, Na ieder schooljaar is het weer spannend in welke klas leerlingen geplaatst zullen worden. ‘Zit ik weer bij mijn vrienden of ...
osinga

Bestellen boeken

Eind juni hebben alle ouders/verzorgers van de nieuwe brugklasleerlingen een mail ontvangen met informatie over hoe de boeken voor schooljaar 24/25 te bestellen. De ouders/verzorgers ...